skip to Main Content

Under en halv dags workshop ges du möjlighet att i teori och praktik möta människor i kris. Vi arbetar scenariobaserat med en inbyggd reflektions- lärandeprocess utifrån såväl hjälpare som den som behöver hjälp.

Workshopen passar både dig som jobbar med människor till vardags och dig som helt enkelt vill bli en bättre medmänniska. Scenariona varierar mellan workshoparna så du kan oproblematiskt gå flera workshops som en del av din kontinuerliga utvecklingsprocess.

Du kan delta i workshopen helt fristående, men kan också betrakta den som en förlängning av utbildningen Utbildning Krisstöd och krishantering 

Om du deltar i ett av våra datumsatta tillfällen så är scenariona utformade för att fånga upp flera perspektiv.

Om workshopen genomförs på uppdrag av en organisation utformas scenarierna utifrån organisationens behov. Här har vi bred erfarenhet från krishantering och POSOM/krisstöds-arbete i offentlig verksamhet och kan även föra in ledningsaspekter på hanteringen i scenariona om så önskas.

Information

Camilla Palmér är ansvarig för utformning och kvalitetssäkring av Motus Animis utbildningar. Hon har bred erfarenhet av att skapa och genomföra utbildningar för såväl privatpersoner som organisationer.

2017026_DSC4486

Se Aktuell prislista för de mest aktuella priserna för privatpersoner.

Företag och organisationer är varmt välkomna med offertförfrågan.

  • En halvdags workshop ligger under någon av tiderna: 9-13 eller 12-16. I detta inkluderas två korta raster á 15 minuter.
  • Vi genomför workshops antingen i Stockholm eller området runt Helsingborg.
  • För organisationer finns möjligheten att vi kommer till era lokaler
mastermind, chakra power, inspiration abstract thought together, world, universe inside your mind, watercolor painting

Kalender

Relaterade företagsprodukter

Relaterade sidor

Skicka din intresseanmälan!

    Back To Top