skip to Main Content

Thomas Ahnér

Thomas är den erfarne terapeuten med hög sensibilitet för klienten och dennes behov. Han ser klienterna utifrån där de är och möter dem utifrån deras plats i sig själva och i livet. Thomas har en förmåga att landa i själslig närvaro på ett sätt som gör att klienten vågar möta sig själv och som skapar förutsättningar för att uppnå ett själsligt möte i det terapeutiska samtalet.

Läs vårt bemötande av Kalla Faktas reportage genom att klicka här

0
års erfarenhet av arbete med systemtraumaterapi
0
års erfarenhet av pedagogik
0
klienter över åren

Thomas har en bred och innehållsrik bakgrund där hans intresse för det mellanmänskliga mötet har växt fram, och där alla delar bidrar till den förståelse och kunskap han besitter idag. Under tonårsåren levde han ett utsvävande liv med droger och kriminalitet som trogna följeslagare. När han valde att lämna det livet började han jobba som musiker och musiklärare. Under åren som musiklärare fick han känsla för sin pedagogisk fallenhet – en egenskap som kom att bli hans främsta förmåga i kommande yrkesliv. Hans brinnande intresse för träning förde in honom i gymbranschen där han under mer än 10 år arbetade som personlig tränare och under perioder även driftsansvarig för gym. Denna period gav honom att utforska förutsättningar för det mellanmänskliga mötet och  han förstod allt mer att den psykiska ohälsa som klienterna kom med ofta grundade sig i andra saker än ren fysisk ohälsa. Hans PT-sessioner blev mer och mer samtalsbaserade i takt med att Thomas märkte att det var genom samtal han kunde skapa riktig förändring. Han gick därför några utbildningar inom coachning och ledarskap, och inom MI (samtalsmetodik), för att förädla sina kunskaper inom samtalsmetodik. 

Samtidigt som Thomas allt mer skapade en stabil grund i sitt yrkesliv så fick obearbetade trauman från barndomen allt mer fäste i och över honom. Han utvecklade beroende av artificiella hormon-preparat och föll In i ett missbruksbeteende med sex som missbruksmedel. Detta skapade allteftersom omfattande problem för honom i såväl yrkeslivet som i den privata sfären. 2006 inledde han därav en två-årig behandling för sexmissbruk/medberoende inom Fria universitetet Norden (FUN). Under tillfrisknandet gavs han möjlighet att betrakta sig själv ur flera olika perspektiv och landade i att han ville fortsätta utveckla sin förmåga att möta människor. När behandlingen var slut inledde han därför utbildning till Addiktolog, vilket han gick 2007-2010. Under åren i utbildning var Thomas väldigt aktiv i tolvstegsprogrammet och både startade och ledde behandlingsgrupper.

2010 startade Thomas Absolutions. Absolutions bedrev terapeutisk verksamhet med initialt fokus på sexmissbruk och medberoende. Samma år gav Thomas även ut Casanovasyndromet, en bok som till stor del författades under hans tid i behandling. Absolutions växte snabbt och på några år utvecklades verksamheten från en anställd och enbart indivduella terapisamtal till tre anställda, runt 100 aktiva klienter, fyra praktiserande elever, återkommande gruppterapi i olika former och en gedigen utbildning till gestalt- och traumaterapeut. 

Under Absolutions första år insåg Thomas vikten av andlighet och att detta perspektiv saknades hos klienterna. Han påbörjade ett arbete med att utveckla en metod som mer utgår från klienten och mindre utifrån en grundmetodik. I detta började han jobba mer utifrån klienten än genom den grund som han lärt sig under utbildningen. Thomas blev alltmer bekväm med att jobba med och för andlighet, och kände mer och mer att de mentala problem som många klienter hade var relaterat till själslig frånvaro. Han upplevde även att det var först när det blev en själslig kontakt mellan honom och klienten som det stora arbetet med klienten kunde göras. Han började alltmer söka efter vad andlighet egentligen är och hur man genom olika sätt kan hela en själ. Det han hittade  genom litteratur och samtal använde han för att utforska en metod, ett evidensbaserat tillvägagångssätt, för att uppnå premisserna för andlighet. Resultatet blev en metod, Motusmetoden. Några av fundamenten i Motusmetoden är:

 • Man påbörjar en process direkt utifrån kärnan – vilket visade dig medföra att klientens själsliga och mentala mående förbättrades ganska direkt. 
 • Klienten är med och påverkar behandlingen – terapeut och klient gör resan tillsammans. 
 • Vikten och kärnan i att vara närvarande som själslig varelse – både som terapeut och klient
 • Traumat är att ha blivit lämnad – terapeut och grupp ska aldrig lämna en klient. 

Det han förstod var att det var de tre perspektiven; rum, rörelse och tid; som är de faktiska delarna som behöver tas in hos klienten, att det är det som fattas. Själen har inte fått sin plats, sin rörlighet och sin tid. Den är jagad. Motusmetoden är just hur man inför de tre dimensionerna i klienten igen för att skapa andlighet. Detta görs genom att möta klienten – att dela ögonblicket, nuet – för att föra in tid, rörelse och rum. 

Arbetslivserfarenhet

VD och delägare – Motus Animi AB (namnbyten har skett några gånger under åren) – 2010 – nuvarande
Behandlingsansvarig inom Motus Animi. Gruppterapeut och individuell terapeut inom traumabearbetning och ledarskapsterapeut. Utbildningsledare inom certifieringsutbildning till Systemtraumatolog. Föreläsare i organisationsutveckling, ledarskap och krishantering.

Författare /Thomas Ristrand – 2011
Författare till Casanovasyndromet som är skriven i ämnet sociala trauman. Utgivningsdatum juni 2011, ISBN 9789174652260

Personlig tränare,gruppträning. – Friskvårdsföretag/ enskild firma – 200-2011
Kontrakterad av bland annat regeringen och Bonnier på uppdrag, men även privata klienter. Personlig träning och coachning av elitidrottare. Gruppträning specialiserad på självförsvar med Aikido som bakgrund, och boxning. Har erbjudit fler typer av gruppträning med underleverantörer.

En av grundarna och ägarna av Lifportalen – 2007-2009
Friskvårdföretag som erbjuder personlig träning, sportresor och friluftsaktiviteter i Sverige.

Personlig tränare och driftansvarig, SATS – 2000-2003

Frilansande musiker, slagverk och trummor – 1989-2001
Spelat i coverband, jazzband, dansband.

Musiklärare, Tensta musikgymnasium – 1994-1995
Individuell lärare i slagverk och trummor. Ensemblelärare i kontemporär musik.

Utbildningar

 • Addiktologutbildning/ Fria Universitet Norden
  Beroendeterapeut- utbildning med inriktning på gestaltterapi. Processinriktad gruppbehandlingsmetodik.
 • MI, motiverande samtal/ Lärarhögskolan
 • SAFE, Utbildning- Personligtränare/ SATS
 • SAFE, Styrketränings- instruktör / SATS
 • Professionell yrkesutbildning i kontemporär musik / Musicians Institute of Technology
 • Klassisk slagverksutbildning / Kulturama
 • Klassisk musik – utbildning / Skeppsholmens folkhögskola

Övriga livserfarenheter

 • 2006-2007 – Behandling Traumabearbetning / Samverkangruppen
Back To Top