skip to Main Content
Jag har deltagit på fem träffar. Varje tillfälle har utmanat mig på nya sätt och jag kan se hur jag förändrats under året från stängd och rädd till att våga öppna upp mer där det verkligen bränns och få allt större tillgång till mig själv.
Ju ärligare jag är i gruppen desto större blir frigörelsen, men det är en känslig process som inte går att forcera. Det tar den tid det tar och plötsligt är jag redo att ta ett nytt steg som jag aldrig förut tagit.
Elias

Jag är mer än nöjd med allt!

Terapin på Medberoendekliniken är så olik andra terapier, här är närvaro allt och det enda som vi behöver ”prestera”. Att få kontakt med den jag är innanför alla lager av försvar har förändrat mig på djupet och påverkat mina nära relationer och generellt hur jag förhåller mig till livet. Jag rekommenderar varmt 12-veckors programmet, online gruppsessionerna och intensivhelgerna.

Jag upplever en otrolig närvaro och närhet under sessionerna som jag inte trodde var möjlig online. Detta plus att det är samma deltagare varje gång, ger mig en trygghet och en tillit att utforska och känna bortträngda känslor. Thomas har en fantastisk förmåga att uppfatta var vi befinner oss i våra processer och vad var och en behöver i stunden. Han både stöttar och utmanar – imponerande! Materialet som hör till programmet är omfattande och ger både ny kunskap, väcker nya frågor och nya infallsvinklar som leder processen framåt.

Varm, inkluderande, närvarande fylld av kärlek, skratt och ledsamhet. Tillåtande. Så fint att få möta alla i detta som känns som ett litet rum trots att det är online.

Back To Top