skip to Main Content

Jag upplever en otrolig närvaro och närhet under sessionerna som jag inte trodde var möjlig online. Detta plus att det är samma deltagare varje gång, ger mig en trygghet och en tillit att utforska och känna bortträngda känslor. Thomas har en fantastisk förmåga att uppfatta var vi befinner oss i våra processer och vad var och en behöver i stunden. Han både stöttar och utmanar – imponerande! Materialet som hör till programmet är omfattande och ger både ny kunskap, väcker nya frågor och nya infallsvinklar som leder processen framåt.

Back To Top