skip to Main Content

Sådant lugn, men också intensivt intressant. Även det som jag “visste” sen tidigare fick en annan innebörd under dagarna. Nu förstod jag hur jag skulle använda mig av verktygen/tankesätten i det verkliga livet. Jag började förstå hur jag kan läka mina sår på egen hand genom att endast bry mig om mig själv och jag insåg att min verklighet är bara min! Att gå till botten med mina problem gör mig fri, och det handlar BARA om mig. Min upplevelse. Jag kommer också att ha lättare att sätta gränser då jag förstått vad det innebär, både för mig själv och den jag möter. Tack!

Back To Top