skip to Main Content

En förmån att i så trygg kontext och med terapeutens/assisterande terapeuts kompetenta ledning få dela och hela tillsammans med gruppen. Ett plus i kanten för teori-avsnittet.

Back To Top