skip to Main Content

Utbildningsformen passar mig, kunskaper och insikter förvärvas av min egen närvaro i ett ömsesidigt samspel med övriga deltagare. Jag tillfredsställer mina behov av att utvecklas som som människa genom att våga tro på mina förmågor och möta mina rädslor. Gruppen stöttar och helar mig när skam av otillräcklighet visar sig, detta gör att jag vågar gå framåt och fortsätta utbilda mig.Jag har min inre längtan efter att få arbeta med något som ger mig själv mening samtidig som jag får möjlighet att hjälpa andra.

Jag är tacksam för att jag ger mig själv denna gåva.

 

Back To Top