skip to Main Content

Tre dagars grupprocess med fullständig närvaro.

I den totala frånvaron av hierarki i gruppen så skapas
det andrum vi behöver för att få syn på oss själv.

Varför gruppterapi? 

Det mest läkande och frigörande förändringsarbetet sker tillsammans med andra människor. Då vi får det flerdimensionella perspektiv vi behöver för att se oss själva och den trygghet det ger att få vara i ett sammanhang med igenkänning. Gruppterapi skapar synergier. De individuella processerna optimeras av att få vara i ett sammanhang. Det blir en kraftfullare effekt om trauman får uttryckas i grupp, det släpps fritt på ett helt annat sätt än i individuell terapi. Eftersom du också får ta del av de andras processer blir igen-känningsfaktorn stor vilket i sig föder tillit och mod. 

Det gruppterapeutiska ger mycket, och det är intensivt, men oerhört effektivt. Det hjälper dig att se vilka behov du inte kan tillgodose dig själv och som därför skapat begär istället. 

 

Boka ett kostnadsfritt inledande samtal!

Vi erbjuder ett kostnadsfritt inledande samtal.

  • Maila oss genom kontaktformuläret här
  • Ring/sms:a oss på 0707734316
  • Chatta med oss på chatten här på hemsidan. Du hittar chatten genom pratbubblan längst ner på skärmen.

Thomas Ahnér är Motus Animis behandlingsansvarige terapeut. Han har lång erfarenhet av behandling av systemtrauma och är den som följer upp och kvalitetsäkrar behandlingarnas utfomning och genomförande.

2021046_DSC9501 (kopia)

Produktblad

Vilka primärgrupper finns just nu?

Gruppterapi Intensiv genomförs utifrån en primärgrupp. Grupperna är formade för att du som klient ska uppleva en igenkänning av övriga gruppdeltagarna mellan gångerna. Detta är inget som hindrar att du som deltagare medverkar endast enstaka gånger eller sätter samman din behandling på egen hand.  Du som klient kan också skifta primärgrupp mellan gångerna utifrån hur du får ihop den praktiska planeringen.

Aktuella primärgrupper kan du läsa om här: https://www.mals.se/primargrupper/

Vad innebär intensivdagarna?

Kursen innefattar 15 timmar i gruppsessioner med terapeut och ett par timmar själva i gruppen. Det ger mycket, och det är intensivt, men oerhört effektivt. Det hjälper dig att se vilka behov du inte kan tillgodose dig själv och som därför skapat begär istället. Du får delta i gruppen och i föreläsningar för att lära dig mer om sjukdomsbegreppet som har förloppet: systemtrauma  – medberoende – beroende. Systemtrauma som vi också definierar som ”Det avbrutna traumat”, och vad ett tillfrisknande innebär.

Allt sker i en trygg och lugn miljö med erfarna terapeuter utifrån dina premisser. Du får möta den obearbetade sorgen och den undanryckta glädjen, men framför allt komma närmare dig själv. Du får vara med dig själv men behöver inte känna dig ensam under de tre dagarna. Du får hjälp att upptäcka och läka de själsliga sår som på något sätt uppstått i den bristande barndomsfamiljen. Du lär dig att uppfatta dig själv, dina beteenden och dina behov. Du lär dig att svara an, dvs ta ansvar för dig och sätta rimliga gränser utan att trampa in i, eller invadera dig själv eller andra.

Vad förväntas av mig som deltagare under intensivdagarna?

Du som deltagare förväntas ha landat en vilja att utvecklas och möta dig själv. Desto mer du som individ ger in i processen, desto starkare och mer sammanhållen blir gruppen och det som sker där.

För att det ska kännas tryggt för alla i gruppen är det av stor vikt att det finns en trygghet i att det som händer under intensivdagarna stannar där. Du som deltagare får, och i många fall även bör, prata om din egna process bland vänner och anhöriga, men du ska inte prata om namn på andra deltagare eller det som i övrigt händer i gruppen.

Kan man vara med endast en gång?

Ja!

Jag har deltagit på fem träffar. Varje tillfälle har utmanat mig på nya sätt och jag kan se hur jag förändrats under året från stängd och rädd till att våga öppna upp mer där det verkligen bränns och få allt större tillgång till mig själv.
Ju ärligare jag är i gruppen desto större blir frigörelsen, men det är en känslig process som inte går att forcera. Det tar den tid det tar och plötsligt är jag redo att ta ett nytt steg som jag aldrig förut tagit.
Elias
Elias

En helg med många insikter och påbörjade processer. Tycker att terapeuterna bidrog till en lugn och trygg känsla och vi som grupp kändes snabbt trygga med varandra. Mycket som startade igång inombords. Tacksam för denna helg och dessa möten

Malin

Terapin på Medberoendekliniken är så olik andra terapier, här är närvaro allt och det enda som vi behöver ”prestera”. Att få kontakt med den jag är innanför alla lager av försvar har förändrat mig på djupet och påverkat mina nära relationer och generellt hur jag förhåller mig till livet. Jag rekommenderar varmt 12-veckors programmet, online gruppsessionerna och intensivhelgerna.

Johanna Kivinen

Kalender

Webbutik

Primärgrupper

Back To Top