skip to Main Content
Logga Motus utvecklingsprogram. Terapi - stegprogram.

Notis!
Efter årsskiftet 2022/2023 bedriver vi inte längre någon terapi.

 

Syftet med vår terapi är att klienterna ska ges förutsättningar att medvetliggöra sig om sina omedvetna beteende och att kunna betrakta hur det gränssätter dennes varande, för att i förlängningen kunna ta ansvar över sig själv och sitt liv. Att inte vara offer för omständigheter. Genom att steg för steg öka tryggheten till gruppen och sammanhanget, och öka förmågan till att vila i närvaro, lär sig kroppen att den inte behöver reagera eller agera. Till slut kommer klienten komma i kontakt med de grundläggande behoven igen. Och den stunden som klienten får kontakt med sina grundläggande behov så sker det som vi kallar en frigörelse – klienten behöver inte längre vara rädd och hänfalla till strategier och skydd.

Det vi behöver för att hela är att möta traumat och bekräfta vad som hände oss. I detta medvetliggör vi oss om hur det faktiskt är för oss. Traumahelande innebär att ledas av våra trauman, inte att styras av konsekvensen av dem. Att styras av konsekvenserna av våra trauman innebär att vi bekräftar dem. För att få perspektiv så vägleder vi klienten att betrakta det lilla barnet som var utan skuld och del i vad som drabbat denne. Genom detta ges klienten möjlighet till objektivitet och kan möjliggöra för att få den empati och kärlek som behövs för att genom den kärleken kunna se oss som själsliga och andliga varelser. De sår som barnet i oss bär är de som idag hindrar oss från att vara närvarande och tillgängliga för utveckling. De skador som idag fortfarande är sår är de vi skyddar, förnekar och gör att vi tror oss behöva hävda oss för att få finnas till. Det är här som vi bygger murar omkring oss. Vi kommer inte ut och inget (ingen) kommer in.

Terapi – Stegprogrammet

Terapiprogrammet syftar till att du ska ges förutsättningar att kunna betrakta dig själv ur fler perspektiv och genom det se och närma dig själv. Genom det så ska du ges förutsättningar att:

 • medvetliggöra dig om dina systemtrauman och de beteenden/strategier som dessa medför
 • frigöra dig från dina medberoendebeteendet och systemtraumastyrningar.
   

Stegprogrammet sträcker sig över tre steg:

 • Steg 1Öppningen 
 • Steg 2Medvetliggörandet
 • Steg 3Rörlighetsskapandet

För Steg 1 och Steg 2 kan du välja mellan onllinebaserat eller fysisk träff, medan steg 3 genomförs endast genom fysisk träff. Kärnan är grupp-process utifrån metodens grundprinciper.

Programmet har sin utgångspunkt i Motusmetoden. Motusmetodens grundprinciper bygger bland annat på  att det är i grupp som det befriande arbetet kan göras.

Terapi online – steg 1 och steg 2

Steg 1 Online och Steg 2 Online utgörs av gruppsessioner online en gång i veckan i fem respektive åtta veckor. En gruppsession är tre timmar lång (inkl några bensträckare) och mellan sessionerna kommer du att arbeta med en reflektionsfråga och underlag. Onlineversionerna innebär totalt samma antal terapitimmar som de fysiska motsvarigheterna och följer samma principer. Under gruppsessionen online möts gruppen på samma sätt som fysiska grupper gör, genom gestaltövningar, delningar, speglingar och övriga grupp-principer. 

Förberedelser inför terapin

Inför steg-programmet finns möjlighet att gå våra online-behandlingar; pre-Behandling eller enbart reflektionsfrågorna. Detta för att ge dig själv en bra start eller testa på vad det innebär att gå i terapi. Dessa behandlingar fungerar även att använda helt fristående.

STEG 1

 • 8 500 kr utan boende (boendepaket: 1900 kr)
 • Online: 4995 kr

 

Paket:
Samtliga tre steg 

 • Steg 1 och steg 2 på plats – 30 100 kr (boendepaket för alla tre stegen: 9 495 kr)
 • Steg 1 och steg 2 online – 26 995 kr

 

Boendepaket innefattar boende från dag 1 till dag 3, frukost, sänglinnen och handdukar. Önskar du boende även natten inför dag 1 så är du välkommen att höra av dig så undersöker vi tillgänglighet.

 

Den här tre dagar är för dig som längtar efter att öppna dörren till ditt inre. Stress, utbrändhet, beroendetillstånd och relationsproblem beror oftast på att vi har glömt bort oss själva och lever för att vara duktiga, bli omtyckta och tillfredsställa andra människors behov. Att bli det som vi tror förväntas av oss. Att upptäcka och erkänna att vi alla bär på ilska och sorg är ett stort steg, eftersom vi vanligtvis förnekar dessa känslor.

Under Steg 1 – Öppningen kommer vi tillsammans in i processen. Detta tillfälle ska vara helt fritt från prestation och krav – vi möts i det vi är i och formar det vi behöver för att kunna mötas. Under detta tillfälle kommer du som klient komma in i processen, landa i grupp-principerna och få känna den tillit som grupp-processen vilar i. Du får öppna och släppa de yttre försvaren och då släppa ut dig så pass att du får syn på dig istället för bilden om dig. Steg 1-grupperna är lite mindre just för att du som klient ska kunna komma in i processen på ett närvarande och tillitsfullt sätt. Efter steg 1 har du fått en känsla för processmetoden och du har inlett ett tillgängliggörande av dig själv – inför dig själv. Du har genomgått öppningen.

Grunden i steg 1 är första steget i Motus Utvecklingsprogram. Programmet bygger på  Motusmetodens och steg 1 innefattar Motusmetodens Behandlingstema 1 – Sjukdomsbegreppet.

Möjliga förberedelser

Inför steg-programmet finns möjlighet att gå våra online-behandlingar; pre-Behandling eller enbart reflektionsfrågorna.

Vad ingår?

 • 15 timmars terapeutledd gruppterapi
 • Underlaget till pre-Behandlingen för att du ska ges möjlighet till förberedelse i den mån du önskar

Om fysisk träff

 • Mat (frukost, lunch och middag)
 • Boende två nätter om boendepaketet väljs

Kommande datum

 • Inga datum finns planerade
Steg 2@4x
 • 10 300 kr utan boende (boendepaket: 2800 kr)
 • Online: 7995 kr

 

Paket:Samtliga tre steg 

 • Steg 1 och steg 2 på plats – 30 100 kr (boendepaket för alla tre stegen: 9495 kr)
 • Steg 1 och steg 2 online – 26 995 kr

 

Boendepaket innefattar boende från dag 1 till dag 4, frukost, sänglinnen och handdukar. Önskar du boende även natten inför dag 1 så är du välkommen att höra av dig så undersöker vi tillgänglighet.

Steg 2 – Medvetliggörandet är grupprocess där vi öppnar dörren på glänt och tittar in, och börjar se vad som finns där innanför. Medvetliggör för oss själva att det finns delar av oss som inte är utforskade och som begränsar oss i vårt varande.

Steg 2 – Medvetliggörandet är en grupp-process där vi fördjupar processerna från steg 1. I detta steg tar vi oss tydligare in i din process och fortsätter eller inleder synliggörandet av det som begränsar ditt varande. Efter steg 2 har du börjat se saker med nya ögon och fått en känsla för hur det är att vara nära dig själv. Du har nu inlett medvetliggörandet om dig och världen.

Steg 2 är andra steget i Motus Utvecklingsprogram. Programmet bygger på  Motusmetodens och steg 2 innefattar Motusmetodens Behandlingstema 2- Medberoendet och Behandlingstema 3 – Systemtrauma.

Vad ingår?

 • 20 timmars terapeutledd gruppterapi
 • Meditation

 

Fysisk träff

 • Mat skapad av råvaror från lokala området, lagad med och av kärlek (frukost, lunch och middag)
 • Boende tre nätter (om boendepaketet väljs)

Kommande datum

 • 22-25 augustiVejbystrand
 • ONLINE: v.41-48, måndagar kl. 18-21
 • 17-20 november – Vejbystrand
Steg 3@4x
 • 16 500 kr utan boende (boendepaket: 4795 kr)

 

 • Paket: Samtliga tre steg 
  • Steg 1 och steg 2 på plats – 30 100 kr (boendepaket för alla tre stegen: 9495 kr)
  • Steg 1 och steg 2 online – 26 995 kr

 

Boendepaket innefattar boende från dag 1 till dag 6, frukost, sänglinnen och handdukar. Önskar du boende även natten inför dag 1 så är du välkommen att höra av dig så undersöker vi tillgänglighet.

Steg 3 – Rörlighetsskapandet är en längre session med grupprocess där du ges förutsättningar att ta dig till de platser i dig själv där det sitter fast, och skapa den rörelse som behövs för att komma vidare. Vi befinner oss mitt i processen under sex dagar, i total närvaro, med oss själva och med varandra.

Steg 3 – Skapandet av rörlighet är en grupp-process där vi skapar rörlighet. Vi fortsätter processen du startat i tidigare steg och fördjupar den genom att röra runt där det behövs röras runt för att komma till klarhet. Under detta steg är det alltid minst tre terapeuter med för att möjliggöra att det du behöver tillgodoses. Efter detta steg har du inlett processen med att skapa rörlighet och ser det som sker för var det är.

Grunden i steg 3 är Motusmetodens  behandlingstema 4 – Sex och kärlek,  behandlingstema 5- Lust och förlust och behandlingstema 6 – Andlighet.  På morgnarna dag 2, 3, 4 och 5 finns möjlighet till meditation innan processerna startar.

Så här går det till

I steg 3 tar vi tillsammans din process till en plats där rörelserna uppstår. Du kommer under steg att känna och uppleva frigörelse och återskapandet av det som är du. Utgångspunkter är samma processer som i steg 1 och steg 2, men med mer precision på precis där det behövs. Terapeuten använder gestaltningsterapi, speglingar och andra verktyg för att gruppen ska ta sig framåt, både individuellt och tillsammans. Allt sker i en trygg och lugn miljö med erfarna terapeuter utifrån dina premisser. Du får möta den obearbetade sorgen och den undanryckta glädjen, men framför allt komma närmare dig själv. Du får vara med dig själv men behöver inte känna dig ensam under de tre dagarna. Du får hjälp att upptäcka och läka de själsliga sår som på något sätt uppstått i den bristande barndomsfamiljen. Du lär dig att uppfatta dig själv, dina beteenden och dina behov. Du lär dig att svara an, ta ansvar för dig och sätta rimliga gränser utan att trampa in i, eller invadera dig själv eller andra.

Vad ingår?

 • 30 timmars terapeutledd gruppterapi
 • Meditation
 • Mat skapad av råvaror från lokala området, lagad med och av kärlek (frukost, lunch och middag)
 • Boende tre nätter (om boendepaketet väljs)

Kommande datum

 • 20-25 september – Vejbystrand/Magnarp
 • 10-15 december – Vejbystrand/Magnarp

Praktisk information

Vi genomför steg 1 i Stockholm och i Skåne. Praktisk information om våra behandlingsplatser hittar du här.

Dag 1

 • kl. 9-17 – Gruppterapi med avbrott för två timmars lunchpaus
 • kl. 17.30 – Middag
 • kl. 19.00 – Kvällsdelning – bara gruppen, utan terapeut

Dag 2

 • kl. 9-17- Gruppterapi med avbrott för två timmars lunchpaus
 • kl. 17.30 – Middag
 • kl. 19.00 – Kvällsdelning – bara gruppen, utan terapeut

Dag 3

 • kl. 9-12 – Gruppterapi
 • kl. 12.00 – Lunch och avslut

Dag 1

 • kl. 9-17 – Gruppterapi med avbrott för två timmars lunchpaus
 • kl. 17.30 – Middag
 • kl. 19.00 – Kvällsdelning – bara gruppen, utan terapeut

Dag 2

 • kl. 9-17- Gruppterapi med avbrott för två timmars lunchpaus
 • kl. 17.30 – Middag
 • kl. 19.00 – Kvällsdelning – bara gruppen, utan terapeut

Dag 3

 • kl. 9-17- Gruppterapi med avbrott för två timmars lunchpaus
 • kl. 17.30 – Middag
 • kl. 19.00 – Kvällsdelning – bara gruppen, utan terapeut

Dag 4

 • kl. 9-12 – Gruppterapi
 • kl. 12.00 -14.00 – Lunch
 • kl. 14.00-16.00 – Gruppterapi
 • kl. 16.00 – Fika och avslut

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Dag 1

 • kl. 9-17 – Gruppterapi med avbrott för två timmars lunchpaus
 • kl. 17.30 – Middag
 • kl. 19.00 – Kvällsdelning – bara gruppen, utan terapeut

Dag 2

 • kl. 8.00-8.30 – Meditation (valfritt)
 • kl. 9-17- Gruppterapi med avbrott för två timmars lunchpaus
 • kl. 17.30 – Middag
 • kl. 19.00 – Kvällsdelning – bara gruppen, utan terapeut

Dag 3

 • kl. 8.00-8.30 – Meditation (valfritt)
 • kl. 9-17- Gruppterapi med avbrott för två timmars lunchpaus
 • kl. 17.30 – Middag
 • kl. 19.00 – Kvällsdelning – bara gruppen, utan terapeut

Dag 4

 • kl. 8.00-8.30 – Meditation (valfritt)
 • kl. 9-17- Gruppterapi med avbrott för två timmars lunchpaus
 • kl. 17.30 – Middag
 • kl. 19.00 – Kvällsdelning – bara gruppen, utan terapeut

Dag 5

 • kl. 8.00-8.30 – Meditation (valfritt)
 • kl. 9-17- Gruppterapi med avbrott för två timmars lunchpaus
 • kl. 17.30 – Middag
 • kl. 19.00 – Kvällsdelning – bara gruppen, utan terapeut

Dag 6

 • kl. 8.00-8.30 – Meditation (valfritt)
 • kl. 9-12 – Gruppterapi
 • kl. 12.00 – Lunch och avslut

FRÅGOR OCH SVAR

Vad är terapeuternas roll?

Terapeutens roll är att vara ett process-stöd till deltagarna. Vissa tillfällen så är det två terapeuter med. I dessa fall så leder den ena terapeuten och stöttar gruppen och individerna utifrån behoven . Den andra terapeuten finns med som ett extra stöd för att fånga upp de processer som sker i gruppen. Under inledningen av gruppterapin går terapeuten igenom gruppförutsättningarna och terapeutens roll.

Hur stor är gruppen?

5-10 personer

Vad förväntas av deltagaren?

Du som deltagare förväntas ha landat en vilja att utvecklas och möta dig själv. Desto mer du som individ ger in i processen, desto starkare och mer sammanhållen blir gruppen och det som sker där.

För att det ska kännas tryggt för alla i gruppen är det av stor vikt att det finns en trygghet i att det som händer under dagarna stannar där. Du som deltagare får, och i många fall även bör, prata om din egna process bland vänner och anhöriga, men du ska inte prata om namn på andra deltagare eller det som i övrigt händer i gruppen.

Hur förbereder jag mig?

Du som deltagare behöver inte förbereda dig något inför dagarna. Det viktigaste är att komma dit med öppet sinne och viljan att utvecklas.

Kommande tillfällen

 • Steg 1

  • Inga datum finns planerade

  Steg 2

  •  22-25 augusti – Vejbystrand/Magnarp
  • ONLINE startar 10 oktober
  • 17-20 november – Vejbystrand/Magnarp

  Steg 3

  • 20-25 september – Vejbystrand/Magnarp
  • 10-15 december – Vejbystrand/Magnarp

 

Behandlingsplatser

Vi vet att miljö och omgivning spelar en stor roll i processerna så vi väljer behandlingsplatser med omsorg. Våra behandlingsplatser kan du läsa mer om på www.mals.se. 

2021046_DSC9501 (kopia)

Thomas Ahnér är Motus Animis behandlingsansvarige terapeut. Han har lång erfarenhet av behandling av systemtrauma och är den som följer upp och kvalitetsäkrar behandlingarnas utfomning och genomförande.

Kostnader

Vi erbjuder betalning genom Klarna där du kan välja att dela upp din betalning på upp till 36 månader, så att du kan betala i den takt du önskar.

STEG 1

 • 8 500 kr utan boende (boendepaket: 1900 kr)
 • Online: 4995 kr

STEG 2

 • 10 100 kr utan boende (boendepaket: 2800 kr)
 • Online: 7995 kr

STEG 3

 • 16 500 kr utan boende (boendepaket: 4795 kr)

 

Paket:
Samtliga tre steg 

 • Steg 1 och steg 2 på plats – 30 100 kr (boendepaket för alla tre stegen: 9495 kr)
 • Steg 1 och steg 2 online – 26 995 kr

 

I boendet ingår frukost, handdukar och sänglinnen.

Samtliga priser är inkl. moms

Det finns flera olika sätt att lägga upp din behandling på. Det mest förmånliga är att boka alla tre tillfällena på en gång, men det går lika bra att boka stegen i den takt du önskar.

Stegen ligger så att du ska kunna genomföra de tre stegen under tre månader, dock kan du lägga upp det så som det passar dig bäst. Vår rekommendation är att genomföra de tre stegen inom sex månader för att hålla processen aktiv.

Bokning

Du bokar genom webbutiken.

Om du väljer att boka samtliga tre stegen så gör du det genom webbutiken. Ange i kommentarsfältet vilka datum du önskar boka. Kolla här så att du vet om det finns tillgänglighet på det tillfälle du önskar vara med.

Om du önskar boka alla tre stegen men inte vill ha boende på alla tre, så välj alternativet utan boende och kontakta oss för vidare instruktioner.

Om du önskar anlända boendet kvällen innan så meddela oss detta så snart du kan så kollar vi upp med boendet om det finns tillgänglighet. En extra natt inkl. frukost kostar 950 kr och det kan du betala genom swish eller genom Klarna när du fått bekräftat att det finns plats.

För att kunna erbjuda dig Klarnas betalmetoder kan vi i kassan komma att dela dina personuppgifter i form av kontaktuppgifter och orderinformation med Klarna, för att Klarna ska kunna bedöma om du kan välja betalmetoderna, samt för att anpassa dem för dig. Dina personuppgifter som delas behandlas enligt Klarnas egen dataskyddsinformation.

Hur genomförs programmet?

Grunden i programmet är återkommande grupprocess. Under grupp-processerna jobbar vi gestaltterapeutiskt med bl.a systemteori (hur ens familjesystem sett ut), anknytningsteori (hur anknytningen till föräldrar och sig själv sett ut), familjekonstelationsövningar och rekonsilidering (ta fram och stärka bortträngda minnen). I detta använder vi somatisk traumabehandling, vilket innebär att kroppen minns och ger utryck för de trauman som minnet blockerar. 

Terapeuten använder gestaltningsterapi, speglingar och andra verktyg för att gruppen ska ta sig framåt, både individuellt och tillsammans. Allt sker i en trygg och lugn miljö med erfarna terapeuter utifrån dina premisser. Du får möta den obearbetade sorgen och den undanryckta glädjen, men framför allt komma närmare dig själv. Du får vara med dig själv men behöver inte känna dig ensam under de tre dagarna. Du får hjälp att upptäcka och läka de själsliga sår som på något sätt uppstått i den bristande barndomsfamiljen. Du lär dig att uppfatta dig själv, dina beteenden och dina behov. Du lär dig att svara an, ta ansvar för dig och sätta rimliga gränser utan att trampa in i, eller invadera dig själv eller andra.

Gestaltterapi är att ta fram och tydliggöra tillstånd som bor i oss. Våra skador gestaltar sig i realtid utan att vi själva riktigt kan uppfattad det. Trauma är att ha blivit avbruten i sin livsprocess och där står vi och försöker få ett avslut, men utifrån samma princip som på hur skadan uppstått. Gestaltarbetet gör att vi kan se och förstå oss själva i vad det är som hänt, och då vad det är vi behöver kontra att föra en kamp emot våra traumastyrningar. Det terapeutiska arbetet skapar en större nyfikenhet på oss själva och livet, en befrielse från skadan och därmed skammen om oss själva, till en trygghet i oss själva, vi får makt över vårt liv, vi får en känslomässig balans och vi får leva i kärlek 

Back To Top