skip to Main Content
Logga för terapeututbildning - systemtraumatolog

Terapeututbildning – systemtraumatolog

Denna terapeututbildning är för dig som antingen vill arbeta som terapeut med fokus på kärnproblematiken eller för dig som vill ägna dig helhjärtat åt din personliga utvecklingsprocess under ett eller två år.

För dig som vill arbeta som terapeut är detta en yrkesutbildning som inkluderar kompetens att verka som samtalsterapeut,  gruppterapeut och gestalt-terapeut.

Terapeututbildningen genomförs genom fysiska träffar kombinerat med processarbete på distans. Att utbilda sig till Systemtraumatolog är något för dig som vill bidra till mänskligt växande.


Boka en tid för ett kostnadsfritt inledande samtal genom knappen:

Boka tid
TimeCenter

För dig som vill arbeta som terapeut
Utbildningen till certifierad Systemtraumatolog är för dig som vill verka som terapeut och som vill arbeta med kärnan i problematiken. Systemtraumatologen arbetar med klienter för att åstadkomma förändring och utveckling, där utgångspunkten är att nå in i där traumat skapat skada. Terapeututbildningen har sitt avstamp i elevernas egna process. Utbildningen bygger på ett holistiskt synsätt där människan ses som en själslig och andlig varelse. Kunskapen ska bli kongruent, något vi själva lever efter.

För dig som vill gå utbildningen som en del av din egen process
Detta är en två år lång utbildning där du kan välja att gå ett eller två år. Under andra året har du möjlighet att genomföra extra praktik om du önskar ha titeln som yrkescertifierande, detta kan du välja bort om du vill gå utbildningen enbart för din egen process. Under åren så har du en grupp som följer dig genom din process och som du kan luta dig mot i det som sker. Terapeututbildningen är ett bra alternativ för dig som vill kunna ägna dig åt din process så mycket det går.

Grunden i såväl behandling som utbildning är systemtraumalogi och gestaltterapi. I detta används bland annat systemteori (hur individens systemstyrning ser ut) och anknytningsteori (hur individens anknytning till föräldrarna ser ut) där familjekonstellationsövningar och rekonsilidering (ta fram och stärka bortträngda minnen) ingår. Vi använder oss också av somatisk traumabehandling, där kroppen minns och ger utryck för de trauman som minnet blockerar. Vidare används beprövade metoder för bearbetning av systemttrauman vilket är av stor relevans för den egna utvecklingen och för att medvetandegöra sig om sig själv. Gestaltterapeutiska teorier/metoder som underordnar sig principerna i programmet underlättar och stärker förändringsarbetet samtidigt som det ger ett effektivt skydd mot medberoende och utbrändhet.

Terapeututbildningen är behandlings-, process- och upplevelsebaserad vilket innebär att egna upplevelser varvas med teori och praktik.

Terapeututbildningen omfattar både en yrkesmässig och en personlighetsutvecklande del då processträningen berör och bearbetar deltagarnas egna livsprocesser.

Certifieringsutbildningen är framtagen och kvalitetssäkrad genom Motus Animi.

Terapeututbildning – Behörighet

Du ska ha genomgått minst en steg 1-behandling eller 12-veckorsprogrammet. Du som vill söka till utbildningen kommer att kallas till en intervju där vi har ett samtal om vad du behöver för att kunna starta utbildningen.

Terapeututbildning – Omfattning  – 4 terminer

Under utbildningen ska du genomgå totalt 12 fysiska utbildningsträffar, behandlingstema 1-6 ska gås igenom i två omgångar. I stort sett alla utbildningsträffar är förlagda fredag-söndag.

År 1 består av totalt sex utbildningshelger á tre dagar, digitala onlineträffar med gruppen, projektarbete (som görs på distans), praktiktillfällen och individuellt arbete med litteratur och reflektionsfrågor. Detta år har fokus på teori.

År 2 består av totalt sex utbildningshelger á tre dagar, digitala onlineträffar med gruppen, projektarbete (som görs på distans praktiktillfällen och individuellt arbete med litteratur och reflektionsfrågor. Detta år har fokus på metod.

Jag är idag evigt tacksam att jag för ca 10 år sedan hade turen att träffa rätt person direkt. Jag var livrädd, hade noll självkänsla och hade svikit mig själv i evighet. Thomas Ahnér har en otrolig känsla för att möta människor där de är i livet och se vad de behöver. Med en otrolig värdighet har Thomas guidat mig i min resa att bli stark, lära känna mitt jag och sätta mig själv först i livet.
Från litet till stort kommer du alltid vara den som gjort störst avtryck i mitt liv.
Thomas jag är dig evigt tacksam för allt du gjort, jag ser fram emot att lära mer av dig.

Jörgen Hjelm
Stegprogrammet, Certifierad Systemtraumatolog

Gestaltterapi med Thomas som terapeut har givit mig en ny dimension av läkning. Jag upplever att Thomas tillit till att allt blir som det är menat att bli, och hans närvaro skapar en dynamik som går djupare än vad jag upplevt i tidigare terapiformer

Malin Herz

Utbildningsformen passar mig, kunskaper och insikter förvärvas av min egen närvaro i ett ömsesidigt samspel med övriga deltagare. Jag tillfredsställer mina behov av att utvecklas som som människa genom att våga tro på mina förmågor och möta mina rädslor. Gruppen stöttar och helar mig när skam av otillräcklighet visar sig, detta gör att jag vågar gå framåt och fortsätta utbilda mig.Jag har min inre längtan efter att få arbeta med något som ger mig själv mening samtidig som jag får möjlighet att hjälpa andra.

Jag är tacksam för att jag ger mig själv denna gåva.

 

Malin
certifierad Systetraumatolog

FRÅGOR OCH SVAR

Vad innehåller terapeututbildningen?

Terapeututbildningen innehåller följande områden:

 • Det kliniska perspektivet – vad händer i kroppens kemiska processer vid ett trauma?
 • Dissociering
 • Dissonans
 • Assimilering
 • Neuros, psykos, schizofreni: kliniska perspektivet
 • Systemtraumatologi
 • Känslomässig incest
 • Transformationsprocessen
 • Transportörer
 • Gestaltterapeutiska metoder
 • Praktik och teori – samtalsmetodik
 • Praktik och teori – att leda gruppterapi
 • Systemtraumatologiska värdegrunder
 • Andlighet med flerdimensionalitet
 • Skam och skuld
 • Att arbeta som systemtraumatolog

Vad gör jag efter godkänd ansökan?

Vad ska du göra efter godkänd ansökan?
Du är anmäld till dem obligatoriska träffarna i och med att du är anmäld till utbildningen. Skulle du inte kunna medverka på någon av de obligatoriska träffarna så för du en dialog med utbildningsledarna om hur du kan ta igen just det tillfället tillsammans med nästa utbildningsgrupp.

 

 

Hur stor är utbildningsgruppen?

Deltagargruppen utgörs av max 10 deltagare. Detta för att säkerställa kvalitet, pedagogiskt flöde och att deltagarna ska kunna ges den individuella handledning som behövs. Gruppen är ett starkt verktyg i individernas egna inlärningsprocess.

 

Vad innebär projektarbetet?

Projektarbetena görs antingen individuellt eller i par och sker på egen hand. Under första utbildningsträffen får deltagarna mer information om projektarbetet.

 

Vad innebär certifieringen?

Certifieringen innebär att du som godkänd deltagare fristående kan verka som terapeut inom området systemtrauma. I samband med godkänd  certifiering ges deltagarna tillgång till logotyper och informationsmaterial som kan användas i den egna marknadsföringen. Deltagarna erhåller även ett tryckt och  digitalt diplom. En gång om året genomförs ett seminarium för dig som är certifierad Systemtraumatolog. För att behålla certifieringen är närvaro under dessa obligatorisk.

Certifieringsprov
Det är inget avslutande prov, istället är aktivt deltagande i samtliga betygsättande moment grundande för godkänd certifiering.

Användning av certifiering i professionell verksamhet
Vid användning av certifieringen som en del av professionell verksamhet ska en registrering göras till Medberoendekliniken. Hur denna registrering görs informeras deltagarna om under utbildningen. Registreringen är kostnadsfri.

Vad krävs för att bli godkänd?

Betygsättande moment

Terapeututbildningen ger endast Godkänd eller Ej Godkänd som betyg. Deltagaren bedöms löpande under utbildningen. För godkänd utbildning ska deltagaren vara aktivt deltagande i samtliga moment samt visa förståelse för processerna. Utbildarna kommer löpande under utbildning föra dialog med deltagarna om respektive deltagares utvecklingsprocess och ge feedback allteftersom det finns behov av det.

För att deltagaren ska bli godkänd förutsätts medverkan på följande aktiviteter:

 • Sex utbildningstematillfällen per utbildningsår (totalt tolv stycken)
 • Tre praktikhelger per år. Detta innebär att deltagarna medverkar som extra handledare under de tillfällen för någon av de gruppterapeutiska forum som genomförs. Dessa bokar deltagaren tillsammans med utbildningsledarna.
 • Projektarbete år 1 och år 2

 

Måste man vara godkänd år 1 för att börja år 2?

För att inleda år 2 krävs att deltagaren är godkänd år 1. Samtliga teman (tema 1-6 i bilden ovan) arbetas igenom år 1 utifrån teori och år 2 utifrån metod.

Om närvaro vid obligatorisk träff inte är möjlig så förs en dialog med utbildningsledarna

Vad ingår i priset?

Vad ingår i priset?

 • Fysiska träffar med lärare och assisterande lärare (boendepaket läggs till i särskild ordning)
 • Digitala träffarna mellan tematillfällena
 • Möjlighet till individuell handledning mellan träffarna
 • Tillgång till logotyper och annat grafiskt material efter certifiering
 • Registrering för användande av titeln i professionell verksamhet

Köpvillkor

Köpvillkor och avbokning
Se Köpvillkor för information om avbokning.

Vad händer om man inte kan medverka på utbildningsträff?

Om närvaro vid obligatorisk träff inte är möjlig så förs en dialog med utbildningsledarna om hur detta kan tas igen.

Hur funkar det med boende under utbildningshelger och praktik?

Angående boende under utbildning och praktik

Att bo kvar på utbildningsstället under tematillfällena är något vi rekommenderar men det är inget obligatoriskt. I prislistan redovisas priser där du kan välja till boendepaket för ett eller två år. Om du inte vill att logi ska ingå i totalpriset redan nu så kan du välja att boka tillfälle för tillfälle istället, detta ska dock göras senast en månad innan utbildningstillfället.

Under praktiktillfällena betalar deltagarna för eventuell logi och förtäring. Övernattning under dessa är inget obligatoriskt. Kostnad för detta meddelas inför respektive tillfälle då detta kan skilja sig åt från tillfälle till tillfälle.

Datum för start april 2022 (CS121)

Här nedan sammanfattas datum för de fysiska träffarna för dig som startar april 2022. Däremellan är det onlineträffar med gruppen, dessa är dock mer rörliga och kan ändras utifrån behoven.

Du börjar i en redan pågående grupp, därför inleder du med behandlingstema 4. Du kommer gå varje behandlingstema två gånger under utbildningen.

 • 10-12 juni (Behandlingstema 5,Skåne)
 • 26-28 augusti (Behandlingstema 6, Skåne)
 • 4-6 november (Behandlingstema 1, Stockholm)
 • 16-18 december (Behandlingstema 2, Skåne)

2023 

 • 10-12 februari (Behandlingstema 3, Skåne)
 • 7-9 april (Behandlingstema 4, Skåne)
 • 16-18 juni (Behandlingstema 5,  Skåne)
 • 8-10 september ( Behandlingstema 6, Skåne)
 • 27-29 oktober (Behandlingstema 1, Skåne)
 • 15-17 december (Behandlingstema 2, Skåne)

2024 

 • 9-11 februari (Skåne)
 • 19-21 april (Skåne)
 • 14-16 juni (Skåne)

Datum för start oktober 2022 (CS122)

Här nedan sammanfattas datum för de fysiska träffarna för dig som startar augusti 2022. Däremellan är det onlineträffar med gruppen, dessa är dock mer rörliga och kan ändras utifrån behoven.

Du börjar i en redan pågående grupp, därför inleder du med behandlingstema 5. Du kommer gå varje behandlingstema två gånger under utbildningen.

2022

 • 21-23 oktober (behandlingstema 1, Vejbystrand)
 • 27-29 december (behandlingstema 2, Vejbystrand)

2023

 • 24-26 februari (behandlingstema 3, Vejbystrand)
 • 21-23 april (behandlingstema 4, Vejbystrand)
 • 30 juni-2 juli (behandlingstema 5, Vejbystrand)
 • 25-27 augusti (behandlingstema 6 Vejbystrand)
 • 20-22 oktober (behandlingstema 1, Vejbystrand)
 • 1-3 december (behandlingstema 2, Vejbystrand)

2024

 • 26-28 januari (behandlingstema 3, Vejbystrand)
 • 5-7 april (behandlingstema 4, Vejbystrand)
 • 31 maj-2 juni (behandlingstema 5, Vejbystrand)
 • 9-11 augusti (behandlingstema 6, Vejbystrand)

Priser

Priserna är exkl. moms

 • År 1 och år 2- 120 000 kr
 • 1 år (år 1 eller år 2) – 61 000 kr
 • Paket Boendepaket år 1 – 16 800  kr
 • Paket Boendepaket år 1 och år 2 – 33 600 kr

Ansökan

Antagning sker löpande under året. Ansökan till utbildningen sker genom mail till info@mals.se. I mailet anger du

 

 • Namn, adress och telefonnummer
 • En beskrivning av vem du är, varför du vill gå utbildning samt vad du har för erfarenhet av terapi

 

Efter att vi fått din ansökan så hör vi av oss för ett fördjupande samtal.

Om certifieringsutbildningen till Systemtraumatolog

Utbildningsansvariga

Thomas Ahnér är Motus Animis behandlingsansvarige terapeut. Han har lång erfarenhet av behandling av systemtrauma och är den som följer upp och kvalitetsäkrar behandlingarnas utfomning och genomförande.

Camilla Palmér är utbildningsutvecklare och är den som ansvarar för utbildningens ramar och det praktiska runt utbildningen. Camilla har lång erfarenhet av utbildning, såväl genomförande som under uppbyggnadsfas.

Läs mer om Camilla här!

Läs mer om Thomas här!

Back To Top