skip to Main Content

Gruppterapi Intensivdagar

Behandlingstema: 5 – Lust och förlust (läs mer om teman och primärgrupper på Gruppterapi Intensivdagar) Primärgrupp: Stockholm Det mest läkande och frigörande förändringsarbetet sker tillsammans med andra människor. Då ges vi det flerdimensionella perspektiv vi behöver för att se oss själv.…

Read more

Gruppterapi Intensivdagar

Behandlingstema: 4 – Sex och kärlek (läs mer om teman och primärgrupper på Gruppterapi Intensivdagar) Primärgrupp: Stockholm Det mest läkande och frigörande förändringsarbetet sker tillsammans med andra människor. Då ges vi det flerdimensionella perspektiv vi behöver för att se oss själv.…

Read more

Gruppterapi Intensivdagar

Behandlingstema: 3 – Systemtrauma (läs mer om teman och primärgrupper på Gruppterapi Intensivdagar) Primärgrupp: Stockholm Det mest läkande och frigörande förändringsarbetet sker tillsammans med andra människor. Då ges vi det flerdimensionella perspektiv vi behöver för att se oss själv. De individuella…

Read more

Gruppterapi Intensivdagar

Behandlingstema: 2 – Medberoendet (läs mer om teman och primärgrupper på Gruppterapi Intensivdagar) Primärgrupp: Stockholm Det mest läkande och frigörande förändringsarbetet sker tillsammans med andra människor. Då ges vi det flerdimensionella perspektiv vi behöver för att se oss själv. De individuella…

Read more
Back To Top