skip to Main Content

Gruppterapi Intensivdagar

Behandlingstema: 4 – Sex och kärlek (läs mer om teman och primärgrupper på Gruppterapi Intensivdagar) Primärgrupp: 4 Det mest läkande och frigörande förändringsarbetet sker tillsammans med andra människor. Då ges vi det flerdimensionella perspektiv vi behöver för att se oss själv. De…

Read more

Gruppterapi Intensivdagar

Behandlingstema: 4 – Sex och kärlek (läs mer om teman och primärgrupper på Gruppterapi Intensivdagar) Primärgrupp: Stockholm Det mest läkande och frigörande förändringsarbetet sker tillsammans med andra människor. Då ges vi det flerdimensionella perspektiv vi behöver för att se oss själv.…

Read more
Back To Top