skip to Main Content

Gruppterapi Intensivdagar

Behandlingstema: 3 – Systemtrauma (läs mer om teman och primärgrupper på Gruppterapi Intensivdagar) Primärgrupp: Skåne Det mest läkande och frigörande förändringsarbetet sker tillsammans med andra människor. Då ges vi det flerdimensionella perspektiv vi behöver för att se oss själv. De individuella processerna…

Read more
Back To Top