skip to Main Content
Steg 2@4x

Steg 2 – Medvetliggörandet är fyra dagar med grupprocess där vi öppnar dörren på glänt och tittar in, och börjar se vad som finns där innanför. Medvetliggör för oss själva att det finns delar av oss som inte är utforskade och som begränsar oss i vårt varande. 

Steg 2 – Medvetliggörandet är en fyra dagar lång grupp-process där vi fördjupar processerna från steg 1. I detta steg tar vi oss tydligare in i din process och fortsätter eller inleder synliggörandet av det som begränsar ditt varande. Efter steg 2 har du börjat se saker med nya ögon och fått en känsla för hur det är att vara nära dig själv. Du har nu inlett medvetliggörandet om dig och världen.

På morgnarna dag 2, 3 och 4 finns möjlighet till meditation innan processerna startar.

Steg 2 är andra steget i Motus Utvecklingsprogram. Programmet bygger på  Motusmetodens och steg 2 innefattar Motusmetodens Behandlingstema 2- Medberoendet och Behandlingstema 3 – Systemtrauma.

Så här går det till 

Processerna som vi tillsammans kom in i under steg 1 ska nu fördjupas och intensifieras. På samma sätt som steg 1 så använder sig terapeuten av gestaltningsterapi, speglingar och andra verktyg för att gruppen ska ta sig framåt, både individuellt och tillsammans. Under steg 2 har du fått en känsla för processerna och kommer därför kunna möta det som händer mer djupgående.

Vi jobbar gestaltterapeutiskt med bl.a systemteori (hur ens familjesystem sett ut), anknytningsteori (hur anknytningen till föräldrar och sig själv sett ut), med familjekonstellationsövningar och med rekonsilidering (ta fram och stärka bortträngda minnen) bla. Vi använder även somatisk traumabehandling, där kroppen minns och ger utryck för de trauman som minnet blockerar. 

Läs mer om gestaltterapi här

2021046_DSC9501 (kopia)

Thomas Ahnér är Motus Animis behandlingsansvarige terapeut. Han har lång erfarenhet av behandling av systemtrauma och är den som följer upp och kvalitetsäkrar behandlingarnas utfomning och genomförande.

Mer information

Dag 1

 • kl. 9-17 – Gruppterapi med avbrott för två timmars lunchpaus
 • kl. 17.30 – Middag
 • kl. 19.00 – Kvällsdelning – bara gruppen, utan terapeut

Dag 2

 • kl. 8.00-8.30 – Meditation (valfritt)
 • kl. 9-17- Gruppterapi med avbrott för två timmars lunchpaus
 • kl. 17.30 – Middag
 • kl. 19.00 – Kvällsdelning – bara gruppen, utan terapeut

Dag 3

 • kl. 8.00-8.30 – Meditation (valfritt)
 • kl. 9-17- Gruppterapi med avbrott för två timmars lunchpaus
 • kl. 17.30 – Middag
 • kl. 19.00 – Kvällsdelning – bara gruppen, utan terapeut

Dag 4

 • kl. 8.00-8.30 – Meditation (valfritt)
 • kl. 9-12 – Gruppterapi
 • kl. 12.00 -14.00 – Lunch
 • kl. 14.00-16.00 – Gruppterapi
 • kl. 16.00 – Fika och avslut

Terapeutens roll är att vara ett process-stöd till deltagarna. Vissa tillfällen så är det två terapeuter med. I dessa fall så leder den ena terapeuten och stöttar gruppen och individerna utifrån behoven . Den andra terapeuten finns med som ett extra stöd för att fånga upp de processer som sker i gruppen. Under inledningen av gruppterapin går terapeuten igenom gruppförutsättningarna och terapeutens roll.

Du som deltagare förväntas ha landat en vilja att utvecklas och möta dig själv. Desto mer du som individ ger in i processen, desto starkare och mer sammanhållen blir gruppen och det som sker där.

För att det ska kännas tryggt för alla i gruppen är det av stor vikt att det finns en trygghet i att det som händer under intensivdagarna stannar där. Du som deltagare får, och i många fall även bör, prata om din egna process bland vänner och anhöriga, men du ska inte prata om namn på andra deltagare eller det som i övrigt händer i gruppen.

Vi genomför steg 2 i Stockholm och i Skåne. Praktisk information om våra behandlingsplatser hittar du här.

FRÅGOR OCH SVAR

Hur stor är gruppen?

5-10 personer

Hur förbereder jag mig?

Du som deltagare behöver inte förbereda dig något inför dagarna. Det viktigaste är att komma dit med öppet sinne och viljan att utvecklas.

Priser

Möjliga upplägg och paketlösningar vi har idag är:

Steg 2:
9 600 kr utan boende / 12 100 kr med boende

Paket:
Samtliga tre steg inkl. 50% rabatt på Gruppterapi Online varannan vecka under sex månader:
29 100 kr utan boende / 39 400 kr med boende

Vad ingår?

 • 20 timmars terapeutledd gruppterapi
 • Meditation
 • Mat skapad av råvaror från lokala området, lagad med och av kärlek (frukost, lunch och middag)
 • Boende tre nätter (om boendepaketet väljs)

Läs mer om

Logga Motus utvecklingsprogram. Terapi - stegprogram.

Film-bank

Podcast

Kalender

Behandlingsplatser

Back To Top