skip to Main Content

Klicka för att komma till pdf:en

9 augusti kl. 18-19 – ONLINE

Informationsträff – certifierad Systemtraumatolog

 Välkommen till en informationsträff om certifierad Systemtraumatolog.

 Utbildningen till certifierad Systemtraumatolog är en utbildning för dig vill bidra till mänskligt växande – genom dig själv och det existensiella varandet. Nu startar vi en utbildningsgrupp anpassad för dig som är det som vi kallar en ”hjälpare” i din profession och som vill genomgå utbildningen som en del av såväl din egen utveckling som för att kunna nyttja kunskapen i din yrkesutövning. 

Kostnad: kostnadsfritt

Anmälan: Genom formuläret här

Klicka för att komma till pdf:en

10 augusti kl. 18-19 – ONLINE

Informationsträff – Motusmetoden och vår behandling

Sammanfattat grundar sig vårt betraktelsesätt i att all psykisk ohälsa grundar sig i en oförmåga att möta sina existensiella behov. Utifrån detta skapas problem i både det mentala och det fysiologiska. Vi betraktar de existensiella behoven som jämställda med de fysiska behoven. Utifrån detta har vi en metod och ett utvecklingsprogram.

Kostnad: kostnadsfritt

Anmälan: Genom formuläret här

Klicka för att komma till pdf:en

11 augusti kl. 10-11 – ONLINE

Informationsträff – Närvarande ledarskap

I ett närvarande ledarskap ger du sig själv och de runt dig förutsättningar att kunna vila i balans och tillit. Vi hjälper dig att utveckla ditt närvarande ledarskap genom att skapa rörelse i det som sitter fast, för att skapa förutsättningar för att landa i ledarskap som grundar sig i balans. Genom välmående och balanserat ledarskap skapas förutsättningar för välmående miljöer och medmänniskor. Detta är en informationsträff om det vi gör inom ledarskapsutveckling.

Kostnad: kostnadsfritt

Anmälan: Genom formuläret här

Klicka för att komma till pdf:en

18 augusti kl. 10-11.30 – ONLINE

Existensialism, mentalisering och systemtraumalära – tre nycklar i arbetet med psykisk ohälsa

 Välkommen till ett seminarium där vi berättar om våra erfarenheter och vårt sätt sätt att arbeta med psyisk ohälsa i olika skepnader, med utgångspunkt i människans existensiella behov, mentaliseringsförmåga och systemtraumaläran. 

Kostnad: kostnadsfritt

Anmälan: Genom formuläret här

Läs mer

Utgångspunkten i vårt arbetssätt är att ohälsa är kommet ur att människan är oförmögen att bejaka sitt existensiella varande. Existentialism kan i korta ordalag beskrivas som utforskandet av den man är, det som skapar liv i en själv, ens egna inre drivkrafter och vad det egna livssyftet är. Varje enskild människa är skapad ur ett system och föds in i ett system. De biologiska förutsättningar vi har vid födseln kommer att forma den vi kommer att bli från första stund. Redan när vi föds så är grunden i våra livsramar satta, och under uppväxten, i familjen, så skapas roller, ansvar och förväntningar runt det lilla barnet. Allt det som finns runt oss, och hur det blir för oss, minskar utrymmet för det existensiella utforskandet. Desto starkare krafterna i familjesystemet är, desto mindre utrymme finns för barnet att se och möta sina egna behov.Barn upp till 2 års ålder har en stark tillväxt av nervsynapser, kopplingar mellan nervceller. Därefter sker en snabb gallring fram till ungefär 10 års ålder då synapser och nervbanor som inte används rensas bort. Detta gör att förmågan att möta existensiella behov som vi inte blev mötta i som barn helt enkelt inte längre finns i oss, nerverna kopplar inte som behövligt. En vuxen hjärna har lägre plasticitet, förmåga att etablera nya nervkretsar, än en barnhjärna. Men det går, med rätt förutsättningar.

Kostnad

Seminariet är kostnadsfritt

Målgrupp

För dig som jobbar i yrken där mötet med människan är centralt, till exempel psyikatri, HR, företagshälsovård, sjukvård, skola, socialtjänst, krisstödsgrupper etc.

Anmälan

Anmälan sker genom ett mail till info@mals.se. Länkinformation får du i bokningsbekräftelsen.

Klicka för att komma till pdf:en

30 augusti – kl.9-15 – ONLINE

Utbildningsdag Online – Utforska ditt inre ledar-jag

Vad är närvarande ledarskap och hur påverkar min förmåga att vara i närvaro hur jag skapar miljöer runt mig? Under en dag så vägleder vi dig genom det närvarande ledarskapets olika dimensioner och du kommer också få en känsla för hur just du kan utvecklas vidare utifrån där du är i dig själv och i livet.

Kostnad: 3 600 kr/deltagare exkl. moms

Anmälan: Genom formuläret här

 

Läs mer

Innehåll

  • Vad är närvaro och vad står i vägen för oss att vara närvarande?
  • Hur påverkar min förmåga att vara i närvaro det som sker runt mig?
  • Delning och spegling – principerna
  • Övningar och reflektion

Kostnad

3 600 kr/deltagare exkl. moms

 

Klicka för att komma till pdf:en

15 september kl. 10-11.30 – ONLINE

Existensialism, mentalisering och systemtraumalära – tre nycklar i arbetet med psykisk ohälsa

 Välkommen till ett seminarium där vi berättar om våra erfarenheter och vårt sätt sätt att arbeta med psyisk ohälsa i olika skepnader, med utgångspunkt i människans existensiella behov, mentaliseringsförmåga och systemtraumaläran. 

Kostnad: kostnadsfritt

Anmälan: Genom formuläret här

Läs mer

Utgångspunkten i vårt arbetssätt är att ohälsa är kommet ur att människan är oförmögen att bejaka sitt existensiella varande. Existentialism kan i korta ordalag beskrivas som utforskandet av den man är, det som skapar liv i en själv, ens egna inre drivkrafter och vad det egna livssyftet är. Varje enskild människa är skapad ur ett system och föds in i ett system. De biologiska förutsättningar vi har vid födseln kommer att forma den vi kommer att bli från första stund. Redan när vi föds så är grunden i våra livsramar satta, och under uppväxten, i familjen, så skapas roller, ansvar och förväntningar runt det lilla barnet. Allt det som finns runt oss, och hur det blir för oss, minskar utrymmet för det existensiella utforskandet. Desto starkare krafterna i familjesystemet är, desto mindre utrymme finns för barnet att se och möta sina egna behov.Barn upp till 2 års ålder har en stark tillväxt av nervsynapser, kopplingar mellan nervceller. Därefter sker en snabb gallring fram till ungefär 10 års ålder då synapser och nervbanor som inte används rensas bort. Detta gör att förmågan att möta existensiella behov som vi inte blev mötta i som barn helt enkelt inte längre finns i oss, nerverna kopplar inte som behövligt. En vuxen hjärna har lägre plasticitet, förmåga att etablera nya nervkretsar, än en barnhjärna. Men det går, med rätt förutsättningar.

Kostnad

Seminariet är kostnadsfritt

Målgrupp

För dig som jobbar i yrken där mötet med människan är centralt, till exempel psyikatri, HR, företagshälsovård, sjukvård, skola, socialtjänst, krisstödsgrupper etc.

Anmälan

Anmälan sker genom ett mail till info@mals.se. Länkinformation får du i bokningsbekräftelsen.

Klicka för att komma till pdf:en

19 september kl. 10-11.30 – ONLINE

Suicid och suicidprevention ur ett existensiellt perspektiv

 Välkommen till ett seminarium där vi bjuder in till samtal om suicid och suicidprevention – betraktat ur ett existensiellt perspektiv. 

Utgångspunkten i vårt arbetssätt är att ohälsa är kommet ur att människan är oförmögen att bejaka sitt existensiella varande. Existentialism kan i korta ordalag beskrivas som utforskandet av den man är, det som skapar liv i en själv, ens egna inre drivkrafter och vad det egna livssyftet är. Varje enskild människa är skapad ur ett system och föds in i ett system. 

Kostnad: kostnadsfritt

Anmälan: Genom formuläret här

Läs mer

Utgångspunkten i vårt arbetssätt är att ohälsa är kommet ur att människan är oförmögen att bejaka sitt existensiella varande. Existentialism kan i korta ordalag beskrivas som utforskandet av den man är, det som skapar liv i en själv, ens egna inre drivkrafter och vad det egna livssyftet är. Varje enskild människa är skapad ur ett system och föds in i ett system. De biologiska förutsättningar vi har vid födseln kommer att forma den vi kommer att bli från första stund. Redan när vi föds så är grunden i våra livsramar satta, och under uppväxten, i familjen, så skapas roller, ansvar och förväntningar runt det lilla barnet. Allt det som finns runt oss, och hur det blir för oss, minskar utrymmet för det existensiella utforskandet. Desto starkare krafterna i familjesystemet är, desto mindre utrymme finns för barnet att se och möta sina egna behov.Barn upp till 2 års ålder har en stark tillväxt av nervsynapser, kopplingar mellan nervceller. Därefter sker en snabb gallring fram till ungefär 10 års ålder då synapser och nervbanor som inte används rensas bort. Detta gör att förmågan att möta existensiella behov som vi inte blev mötta i som barn helt enkelt inte längre finns i oss, nerverna kopplar inte som behövligt. En vuxen hjärna har lägre plasticitet, förmåga att etablera nya nervkretsar, än en barnhjärna. Men det går, med rätt förutsättningar.

Kostnad

Seminariet är kostnadsfritt

Målgrupp

För dig som jobbar i yrken där mötet med människan är centralt, till exempel psyikatri, HR, företagshälsovård, sjukvård, skola, socialtjänst, krisstödsgrupper etc.

Anmälan

Anmälan sker genom ett mail till info@mals.se. Länkinformation får du i bokningsbekräftelsen.

Klicka för att komma till pdf:en

5 oktober kl. 10-11.30 – ONLINE

Suicid och suicidprevention ur ett existensiellt perspektiv

 Välkommen till ett seminarium där vi bjuder in till samtal om suicid och suicidprevention – betraktat ur ett existensiellt perspektiv. 

Utgångspunkten i vårt arbetssätt är att ohälsa är kommet ur att människan är oförmögen att bejaka sitt existensiella varande. Existentialism kan i korta ordalag beskrivas som utforskandet av den man är, det som skapar liv i en själv, ens egna inre drivkrafter och vad det egna livssyftet är. Varje enskild människa är skapad ur ett system och föds in i ett system. 

Kostnad: kostnadsfritt

Anmälan: Genom formuläret här

 

Läs mer

Utgångspunkten i vårt arbetssätt är att ohälsa är kommet ur att människan är oförmögen att bejaka sitt existensiella varande. Existentialism kan i korta ordalag beskrivas som utforskandet av den man är, det som skapar liv i en själv, ens egna inre drivkrafter och vad det egna livssyftet är. Varje enskild människa är skapad ur ett system och föds in i ett system. De biologiska förutsättningar vi har vid födseln kommer att forma den vi kommer att bli från första stund. Redan när vi föds så är grunden i våra livsramar satta, och under uppväxten, i familjen, så skapas roller, ansvar och förväntningar runt det lilla barnet. Allt det som finns runt oss, och hur det blir för oss, minskar utrymmet för det existensiella utforskandet. Desto starkare krafterna i familjesystemet är, desto mindre utrymme finns för barnet att se och möta sina egna behov.Barn upp till 2 års ålder har en stark tillväxt av nervsynapser, kopplingar mellan nervceller. Därefter sker en snabb gallring fram till ungefär 10 års ålder då synapser och nervbanor som inte används rensas bort. Detta gör att förmågan att möta existensiella behov som vi inte blev mötta i som barn helt enkelt inte längre finns i oss, nerverna kopplar inte som behövligt. En vuxen hjärna har lägre plasticitet, förmåga att etablera nya nervkretsar, än en barnhjärna. Men det går, med rätt förutsättningar.

Kostnad

Seminariet är kostnadsfritt

Målgrupp

För dig som jobbar i yrken där mötet med människan är centralt, till exempel psyikatri, HR, företagshälsovård, sjukvård, skola, socialtjänst, krisstödsgrupper etc.

Anmälan

Anmälan sker genom ett mail till info@mals.se. Länkinformation får du i bokningsbekräftelsen.

Anmälan

Back To Top