skip to Main Content

Här kommer vi löpande fylla på med reflektionsfrågor som du kan använda dig i din process.

Reflektionsfrågor - Känslomässig incest

Här har du några frågor som är tänkta att hjälpa dig i din process, att synliggöra ditt förlorande av dig själv. Ta god tid på dig, känn in, skriv ner svaren, lämna dem en stund och och kom tillbaka. 

 • Har du en bild av din förälder som perfekt? 
 • Är din förälder skör och du måste ta hand om dennes känslor?
 • Är du för dig oförklarligt arg på din förälder?
 • Är din förälders oro för dig ett hinder i ditt liv?
 • Känns det som att det är bara din förälder som förstår vad du behöver?
 • Är det som att du måste berätta allt för din förälder?
 • Känner du att du har problem med din sexualitet? 
 • Måste du duga som ett objekt för andra?
 • Hamnar du i tillstånd som blir sexualiserande?
 • Är sex ett problem – för mycket eller för lite?
 • Är du en konkurrent till din ena förälder – som inte når sin partner för att du står mellan?
 • Binder du ditt eget barn till dig på samma sätt som din förälder gjorde med dig?

 

Hur blev frågorna för dig?

 

Reflektionsfrågor - Beteendeinventering

Detta är en fråga hämtad ur pre-Behandlingen/12-veckorsprogrammet.

Se en kort introduktionsfilm till frågan här: https://youtu.be/UwkWIUqCK5o

BETEENDEINVENTERING

Idag kan vi ha problem med att för vår omgivning fritt utrycka smärta, rädsla ilska eller behov. Vi förtränger våra verkliga känslor eftersom vi fortsätter att betrakta vår omgivning på samma sätt som vi gjorde när vi var barn. När vi öppet ger utryck för våra behov riskerar vi att bli avvisade. För att undvika att bli avvisade kompenserar många av oss förträngda känslor genom att gå till överdrift i allt vi gör. Vårt beteende kan inbegripa en ständig oro för relationer eller arbete. Eller så döljer vi våra verkliga känslor genom att arbeta för mycket, eller äta för mycket, eller genom sex, eller genom att missbruka sinnesförändrande preparat såsom droger/mediciner och alkohol. 

Din berättelse: 

 • Vilka beteenden använder du för att kompensera eller skyla över obehagliga känslor? 
 • Hur påverkar dessa beteenden ditt övriga liv? 
 • Vilka icke-önskvärda beteenden ser du i ditt beroende/medberoende? 
 • Vilka beteenden är du mest rädd för att visa för andra/gruppen? Det kan handla om dina egna eller andras ( t ex ilska, isolering, konkurrens, kontroll osv.) 
Back To Top