skip to Main Content

När du kommer till oss i samband med intensivdagar eller Motusbehandling så kommer du att hamna i en primärgrupp. En primärgrupp är en grupp som i stora drag har samma sammansättning under en hel behandling, det tillkommer några och några blir klara, men tanken är att du ska uppleva  igenkänning mellan gångerna.

Grupperna är formade för att du som klient ska uppleva en igenkänning av övriga gruppdeltagarna mellan gångerna. Detta är inget som hindrar att du som deltagare medverkar endast enstaka gånger eller sätter samman din behandling på egen hand.  Du som klient kan också skifta grupp mellan gångerna utifrån hur du får ihop den praktiska planeringen. 

Antal grupper och placering av dessa fylls på utifrån behoven. Från 1 januari 2022 finns det följande grupper:

  • Primärgrupp Stockholm (tidigare grupp 2) är placerad i Stockholmsområdet och förläggs generellt alltid helger (fredag-söndag) 
  • Primärgrupp Skåne (tidigare grupp 4) är placerad i nordvästra Skåne/den mest södra delen av Halland och förläggs generellt alltid helger (fredag -söndag)
  • Fördjupningsgrupp: Preliminär start våren 2022

I kalendern kan du filtrera genom etiketter på de primärgrupp som du önskar se datum för.

FRÅGOR OCH SVAR

Vilka är de sex behandlingstemana?

Disegno grafico concettuale comunicazione globale. Questioni sociali. Uguaglianza

Läs mer om systemtraumatologi
– ett synsätt som utgår från kärnan

Läs mer om Motusmetoden
– en individanpassad process mot tillfrisknande

Läs mer om medberoendet
– varför det uppstår, konsekvens och behandling

Back To Top