skip to Main Content

1-2 år behandlingsprocess
för frigörelse från trauma till medberoende

Motusbehandling

Behandlingen har sin utgångspunkt i Motusmetoden och följer de sex behandlingsteman som där ingår. Motusbehandlingen syftar till att du ska ges förutsättningar att 

1) medvetliggöra dina medberoendebeteenden och systemtrauman. 

2) frigöra dig från dina medberoendebeteendet och systemtrauman. 

Hur lång är behandlingen? 

Motusbehandling innebär en behandling som sträcker sig över två år. Första året, primäråret, har fokus på att identifiera medberoendet. Andra året, fördjupningsåret, är behandling av systemtrauma. Syftet med behandlingen är att du som klient ska ges förutsättningar att synliggöra och bearbeta dina systemtrauman. 

Behandlingen är klar efter första året. Andra året är ett fördjupningsår för dig som önskar fördjupa processerna ytterligare. 

Hur genomförs behandlingen?

Grunden i behandlingen är ett eller två år med kontinuerligt återkommande grupprocess. Under gruppterapin jobbar vi gestaltterapeutiskt med bl.a systemteori (hur ens familjesystem sett ut), anknytningsteori (hur anknytningen till föräldrar och sig själv sett ut), med familjekonstelationsövningar och med rekonsilidering (ta fram och stärka bortträngda minnen) bla. Vi använder även somatisk traumabehandling, där kroppen minns och ger utryck för de trauman som minnet blockerar. 

Gestaltterapi är att ta fram och tydliggöra tillstånd som bor i oss. Våra skador gestaltar sig i realtid utan att vi själva riktigt kan uppfattad det. Trauma är att ha blivit avbruten i sin livsprocess och där står vi och försöker få ett avslut, men utifrån samma princip som på hur skadan uppstått. Gestaltarbetet gör att vi kan se och förstå oss själva i vad det är som hänt, och då vad det är vi behöver kontra att föra en kamp emot våra traumastyrningar. Det terapeutiska arbetet skapar en större nyfikenhet på oss själva och livet, en befrielse från skadan och därmed skammen om oss själva, till en trygghet i oss själva, vi får makt över vårt liv, vi får en känslomässig balans och vi får leva i kärlek 

Vad ingår i Motusbehandlingen?

Kärnan i behandlingen är gruppterapeutisk behandling. En årscykel med Motusbehandlingen innebär: 

  • Sex tillfällen med Gruppterapi Intensivdagar (ett för varje behandlingstema)  – vartannat månad
  • Fem tillfällen med Gruppterapi – Online (ett mellan varje intensivdagstillfälle) 

Därtill kan man som klient utifrån behoven bygga på med fler tillfällen med Gruppterapi Online.

Behandlingsplan

Inför att du startar upp din behandling tar vi tillsammans fram en preliminär behandlingsplan utifrån dina behov och förutsättningar. Vill du ha ett utkast på behandlingsplan för primäråret direkt kan du titta på några planer som ligger här.

Jag har deltagit på fem träffar. Varje tillfälle har utmanat mig på nya sätt och jag kan se hur jag förändrats under året från stängd och rädd till att våga öppna upp mer där det verkligen bränns och få allt större tillgång till mig själv.
Ju ärligare jag är i gruppen desto större blir frigörelsen, men det är en känslig process som inte går att forcera. Det tar den tid det tar och plötsligt är jag redo att ta ett nytt steg som jag aldrig förut tagit.
Elias
Elias

En helg med många insikter och påbörjade processer. Tycker att terapeuterna bidrog till en lugn och trygg känsla och vi som grupp kändes snabbt trygga med varandra. Mycket som startade igång inombords. Tacksam för denna helg och dessa möten

Malin

Terapin på Medberoendekliniken är så olik andra terapier, här är närvaro allt och det enda som vi behöver ”prestera”. Att få kontakt med den jag är innanför alla lager av försvar har förändrat mig på djupet och påverkat mina nära relationer och generellt hur jag förhåller mig till livet. Jag rekommenderar varmt 12-veckors programmet, online gruppsessionerna och intensivhelgerna.

Johanna Kivinen

Boka ett kostnadsfritt inledande samtal!

Vi erbjuder ett kostnadsfritt inledande samtal.

  • Maila oss genom kontaktformuläret här
  • Ring/sms:a oss på 0707734316
  • Chatta med oss på chatten här på hemsidan. Du hittar chatten genom pratbubblan längst ner på skärmen.
2021046_DSC9501 (kopia)

Behandlingsansvarig

Thomas Ahnér är Motus Animis behandlingsansvarige terapeut. Han har lång erfarenhet av behandling av systemtrauma och är den som följer upp och kvalitetsäkrar behandlingarnas utfomning och genomförande.

Läs mer om Thomas här!

Behandlingscykel under ett år – Motusbehandling

Priser

Möjliga upplägg och paketlösningar vi har idag är:

En årscykel – Primäråret – 54 500 kr
En årscykel Motusbehandling. I detta ingår

Två årscykler – Primäråret och Fördjupningsåret – 112 000 kr
Detta är det alternativ som är mest lönsamt. I detta ingår:

 

Vi erbjuder delbetalning genom Klarna.

Det går även att arbeta sig igenom sin behandling genom att boka ett tillfälle i taget.

Kommande tillfällen

Denna behandling startar när du önskar starta upp. Du kan välja valfritt tillfälle med Gruppterapi Intensivdagar att inleda din behandling med. Filtrera på Gruppterapi Intensivdagar i kalendern för att se när är läge för dig att starta. När du bestämt dig för när du vill starta kommer vi att återkomma med en preliminär behandlingsplan för dig, med datum, framåt.

När du startar din behandling hamnar du i en primärgrupp. En behandlingsgrupp är placerad i ett visst geografiskt område. Aktuella behandlingsgrupper hittar du här.

Kommande fyra tillfällen Gruppterapi Intensivdagar genomförs följande datum:

Tillfällena därefter hittar du i kalendern

Bokning

Du går in i webbutiken och beställer Motusbehandling. När din beställning nått oss så kommer vi kontakta dig för mer information om hur du bokar dina behandlingselement.

Relaterade länkar

Behandlingsplatser

Praktisk information om våra behandlingsplatser hittar du här.

Vad är en behandlingsgrupp?

När du kommer till oss i samband med intensivdagar eller primärbehandling så kommer du att hamna i en behandlingsgrupp/primärgrupp. En primärgrupp är en grupp som i stora drag har samma sammansättning under en hel primärbehandling, det tillkommer några och några blir klara, men tanken är att du ska uppleva  igenkänning mellan gångerna.

Känner du att vill testa på vad intensivdagarna är innan du ger dig in i det så finns den videobaserade behandlingen pre-Primärbehandling. Det är ett behandlingskoncept som genom videoinspelade föreläsningar och reflektionsfrågor ger dig en möjlighet att starta upp din process eller ta din process ett steg till.

Back To Top