skip to Main Content

En helt digital behandling för dig som
vill ge dig själv mer plats i ditt eget liv

pre-Behandlingen hette tidigare pre-Primärbehandling. Namnet pre-Primärbehandling förekommer därför på några ställen, men det är samma behandling som pre-Behandlingen som åsyftas.

Ta tillbaka makten över ditt liv – utifrån dina behov och premisser

pre-Behandlingen är för dig som vill ta ett första steg inför att starta en inre process och för dig som redan är i en process och behöver draghjälp och stöd att komma framåt. Genom behandlingen ges du vägledning i att medvetliggöra och lägga pusslet – att förstå dina strategier, att se din skam och dina trauman, och uppfatta var du står idag. Skammen gör att vi identifierar oss med vårt medberoende och våra trauman, därför är det först då vi närmar oss vår skam som frigörelse kan ske. Genom att klarare kunna se och uppfatta det som händer i dig, och att stärka din kunskap om dig själv, så uppnås tillit och balans – och genom tilliten återskapas och skapas gränser för det som är du. Allt du behöver finns inom dig, pre-Primärbehandlingen hjälper dig att göra det tillgängligt.

Upplägg

pre-Behandlingen är en helt digital behandling bestående av behandlingsfilmer och reflektionsfrågor, där du själv bestämmer takten. Detta är en behandling helt utifrån dina förutsättningar och ditt livspussel.

Behandlingen följer Motusmetodens sex behandlingsteman och det systemtraumatologiska synsättet.

Behandlingen är uppdelade i följande delar:

Genomförande

pre-Behandlingen ska genomföras med reflektion, eftertanke och närhet. Gå en del i taget. Se till att du har lugn och ro runt dig när du inleder en ny del och låt varje del få ta tid. Stanna gärna upp under behandlingsfilmen, pausa, låt orden sjunka in och låt de landa i dig.

I den vägledning du får i anslutning till beställning får du fler tips och tankar inför din behandling.

Thomas Ahnér är Motus Animis behandlingsansvarige terapeut. Han har lång erfarenhet av behandling av systemtrauma och är den som följer upp och kvalitetsäkrar behandlingarnas utfomning och genomförande.

Läs mer om Thomas här!

2021046_DSC9501 (kopia)

Priser

  • pre-Behandling – 3300 kr

Bokning

Du bokar och betalar pre-Behandlingen genom webbutiken. Därefter får du ett mail med information.

Denna behandling startar när du önskar starta upp då denna behandling är helt digital.

För att kunna erbjuda dig Klarnas betalmetoder kan vi i kassan komma att dela dina personuppgifter i form av kontaktuppgifter och orderinformation med Klarna, för att Klarna ska kunna bedöma om du kan välja betalmetoderna, samt för att anpassa dem för dig. Dina personuppgifter som delas behandlas enligt Klarnas egen dataskyddsinformation.

Relaterade länkar

Back To Top