skip to Main Content

Gruppterapi Intensivdagar

Vejbystrand Skogsvägen 37, Vejbystrand, Skåne

Behandlingstema: 4 – Sex och kärlek (läs mer om teman och primärgrupper på Gruppterapi Intensivdagar) Primärgrupp: 4 Det mest läkande och frigörande förändringsarbetet sker tillsammans med andra människor. Då ges vi det flerdimensionella perspektiv vi behöver för att se oss själv. De individuella processerna optimeras av att få vara i ett sammanhang. Det blir en kraftfullare effekt…

Get Tickets 9700,00kr

Back To Top