skip to Main Content

Gruppterapi Intensivdagar

Säbyholms gård Laholm

Behandlingstema: 2 – Medberoendet (läs mer om teman och primärgrupper på Gruppterapi Intensivdagar) Primärgrupp: Skåne Det mest läkande och frigörande förändringsarbetet sker tillsammans med andra människor. Då ges vi det flerdimensionella perspektiv vi behöver för att se oss själv. De individuella processerna optimeras av att få vara i ett sammanhang. Det blir en kraftfullare effekt om trauman…

Get Tickets 9700,00kr
Back To Top