skip to Main Content

Allmänna frågor

Varför terapi i grupp?

Det mest läkande och frigörande förändringsarbetet sker tillsammans med andra människor. Då vi får det flerdimensionella perspektiv vi behöver för att se oss själva och den trygghet det ger att få vara i ett sammanhang med igenkänning. Gruppterapi skapar synergier. De individuella processerna optimeras av att få vara i ett sammanhang. Det blir en kraftfullare effekt om trauman får uttryckas i grupp, det släpps fritt på ett helt annat sätt än i individuell terapi. Eftersom du också får ta del av de andras processer blir igen-känningsfaktorn stor vilket i sig föder tillit och mod.

Detta är en tre dagars processgrupp som sker i en krav- och prestationsbefriad miljö. Under dessa tre intensiva dagar i grupp är alla lika viktig för helheten. Vi upptäcker oss själva och hur vi kan äga våra liv. Fokus är i huvudsak att titta på hur vårt medberoendebeteende idag styr oss och hur det har uppstått. För att återfå makten och ansvaret över våra liv. För att sedan se hur medberoendet skapar beroende tillstånd. Lär känna dig själv, och lär känna in dig själv. Detta genom gruppterapi och seminarier för en större självmedvetenhet och självkänsla. I grupp får jag bli en egen självständig individ.

Var vi än befinner oss i processen så är miljön i gruppen så att vi får utrymme att se oss själva och det vi behöver. Det är i en grupp med trygga fasta principer och med en tillåtande andlig atmosfär som vi kan se våra traumabindningar. Där uppenbarar sig de tillstånd vi befinner oss i idag, vilka rädslor vi har för att sedan lösa problemet där det uppstått.

Vi har förlorat förmågan att ta ansvar, att svara an på oss själv och våra relationer. Det beror antingen på att det inte fanns någon plats för våra behov eller att vi blev tvingad att vara förälder åt våra föräldrar. Vi behöver ta ansvar för vår förlorade barndom.

Här får du i tre dagar ägna dig åt det som kanske behöver prioriteras högst i ditt liv just nu, du själv.

Vad är skillnaden mellan behandling och behandlingselement?

Vi har behandlingsprodukter i två olika format – Behandling och behandlingselement. En behandling är en process där vi utifrån erfarenhet har skapat en balanserad sammansättning av olika behandlingselement som stöd i den egna processen. Ett behandlingselement är enskilda tillfällen av olika former av terapeutiska metoder, exempelvis Gruppterapi Intensivdagar.

Vilka är de sex behandlingstemana?

Vad är terapeutens roll under gruppterapin?

Terapeuten är ett stöd till gruppen i processen. Denne sätter ramar och ger gruppen den vägledning som behövs för att gruppen ska formas ihop, både individuellt och tillsammans.

Primärgrupper

Vilka primärgrupper finns det?

Se www.mals.se/primargrupper för information om aktuella primärgrupper.

Primärbehandling

Hur bokar jag en primärbehandling?

Du går in i webbutiken och beställer en Primärbehandling. När du beställning och betalning nått oss så kommer vi kontakta dig för mer information om hur du bokar dina behandlingselement.

Är det någon nytta att enbart genomgå ett år med behandlingen?

Ja, första året är grundåret som ger dig en komplett behandlingsprocess. År två är fördjupningsår för den som vill fortsätta sin process.

Gruppterapi Intensivdagar

Hur bokar man ett tillfälle Gruppterapi Intensivdagar?

Det finns två sätt.

 1. Antingen går du in i vår kalender och klickar in på det tillfälle du vill boka. Från respektive event kan du sedan boka och betala din plats.
 2. Eller så går du in i vår webbutik och bokar. I webbutiken kan du välja paketlösningar med flera tillfällen. Efter att du bokat genom webbutiken får du ett mail med en kod för respektive tillfälle du betalat. När du fått koderna så går du in i kalendern och bokar dina tillfällen genom att från respektive tillfälle gå till kassan. I kassan använder du en kod istället för betalning.

Notera att anmälan stänger en vecka innan eventet.

 

Vad innebär intensivdagarna?

Kursen innefattar 15 timmar i gruppsessioner med terapeut och ett par timmar själva i gruppen. Det ger mycket, och det är intensivt, men oerhört effektivt. Det hjälper dig att se vilka behov du inte kan tillgodose dig själv och som därför skapat begär istället. Du får delta i gruppen och i föreläsningar för att lära dig mer om sjukdomsbegreppet som har förloppet: systemtrauma  – medberoende – beroende. Systemtrauma som vi också definierar som ”Det avbrutna traumat”, och vad ett tillfrisknande innebär.

Allt sker i en trygg och lugn miljö med erfarna terapeuter utifrån dina premisser. Du får möta den obearbetade sorgen och den undanryckta glädjen, men framför allt komma närmare dig själv. Du får vara med dig själv men behöver inte känna dig ensam under de tre dagarna. Du får hjälp att upptäcka och läka de själsliga sår som på något sätt uppstått i den bristande barndomsfamiljen. Du lär dig att uppfatta dig själv, dina beteenden och dina behov. Du lär dig att svara an, dvs ta ansvar för dig och sätta rimliga gränser utan att trampa in i, eller invadera dig själv eller andra.

Kan man vara med endast en gång?

Ja!

Vad händer under intensivdagarna?

Vi jobbar gestaltterapeutiskt med bl.a systemteori (hur ens familjesystem sett ut), anknytningsteori (hur anknytningen till föräldrar och sig själv sett ut), gärna med familjekonstelationsövningar och med rekonsilidering (ta fram och stärka bortträngda minnen) bla. Vi använder oss också av somatisk traumabehandling, där kroppen minns och ger utryck för de trauman som minnet blockerar.

Gestaltterapi är att ta fram och tydliggöra tillstånd som bor i oss. Våra skador gestaltar sig i realtid utan att vi själva riktigt kan uppfattad det. Trauma är att ha blivit avbruten i sin livsprocess och där står vi och försöker få ett avslut, men utifrån samma princip som på hur skadan uppstått. Gestaltarbetet gör att vi kan se och förstå oss själva i vad det är som hänt, och då vad det är vi behöver kontra att föra en kamp emot våra traumastyrningar.

Det terapeutiska arbetet skapar en större nyfikenhet på oss själva och livet, en befrielse från skadan och därmed skammen om oss själva, till en trygghet i oss själva, vi får makt över vårt liv, vi får en känslomässig balans och vi får leva i kärlek

Vad förväntas av mig som deltagare under intensivdagarna?

Du som deltagare förväntas ha landat en vilja att utvecklas och möta dig själv. Desto mer du som individ ger in i processen, desto starkare och mer sammanhållen blir gruppen och det som sker där.

För att det ska kännas tryggt för alla i gruppen är det av stor vikt att det finns en trygghet i att det som händer under intensivdagarna stannar där. Du som deltagare får, och i många fall även bör, prata om din egna process bland vänner och anhöriga, men du ska inte prata om namn på andra deltagare eller det som i övrigt händer i gruppen.

Vuxet barn-vecka

Hur bokar man ett tillfälle Gruppterapi Vuxet barn-vecka?

Det finns två sätt.

 1. Antingen går du in i vår kalender och klickar in på det tillfälle du vill boka. Från respektive event kan du sedan boka och betala din plats.
 2. Eller så går du in i vår webbutik och bokar. Efter att du bokat genom webbutiken får du ett mail med en kod för respektive tillfälle du betalat. När du fått koderna så går du in i kalendern och bokar dina tillfällen genom att från respektive tillfälle gå till kassan. I kassan använder du en kod istället för betalning.

Notera att anmälan stänger en vecka innan eventet.

 

Hur ser schemat för dagarna ut?

 • Ungefärligt schema för de tre dagarna:
  • Dag 1
   • kl.9-10 – Mediation
   • kl. 10-12 – Gruppterapi
   • kl.12-14 – Lunch
   • kl. 14-17 – Gruppterapi
   • kl. 18.00 – Middag
   • kl. 20.00 – Kvällsaktivitet med gruppen
  • Dag 2
   • kl. 8-9 – Yoga (valfritt)
   • kl.9-12 – Gruppterapi
   • kl.12-14 – Lunch
   • kl. 14-17 – Gruppterapi
   • kl. 18.00 – Middag
   • kl. 20.00 – Kvällsaktivitet med gruppen
  • Dag 3
   • kl. 8-9 – Mediation (valfritt)
   • kl. 9-12 – Gruppterapi
   • kl.12.00 – Lunch
   • Efter lunch – valfri aktivitet
  • Dag 4
   • kl. 8-9 – Yoga (valfritt)
   • kl.9-12 – Gruppterapi
   • kl.12-14 – Lunch
   • kl. 14-17 – Gruppterapi
   • kl. 18.00 – Middag
   • kl. 20.00 – Kvällsaktivitet med gruppen
  • Dag 5
   • kl. 8-9 – Mediation (valfritt)
   • kl.9-12 – Gruppterapi
   • kl.12 – Lunch och avslut

Var genomförs vuxet barn-veckan?

Antingen i Skåne, Vejbystrand, eller i Stockholmsområdet. Under 2022 planeras även ett tillfälle i Spanien.

När genomförs vuxet barn-veckan 2022?

 • 16- 20 mars (norra Skåne)
 • Maj (Spanien) – datum lanseras under november 2021

 

Gruppterapi Online

Hur bokar man ett tillfälle Gruppterapi Online?

Det finns två sätt.

 1. Antingen går du in i vår kalender och klickar in på det tillfälle du vill boka. Från respektive event kan du sedan boka och betala din plats.
 2. Eller så går du in i vår webbutik och bokar. I webbutiken kan du välja paketlösningar med flera tillfällen. Efter att du bokat genom webbutiken får du ett mail med en kod för respektive tillfälle du betalat. När du fått koderna så går du in i kalendern och bokar dina tillfällen genom att från respektive tillfälle gå till kassan. I kassan använder du en kod istället för betalning.

Notera att anmälan stänger en timme innan eventet, då skickas länk till de anmälda.

 

Hur länge vara det?

En session är två timmar lång

pre-Primärbehandling

Hur bokar man en pre-primärbehandling?

Du går in i vår webbutik och beställer en pre-Primärbehandling. När vi tagit emot din beställning så kommer vi att skicka ett mail med information.

Terminologi

Vi har behandlingsprodukter i två olika format – Behandling och Behandlingselement. En behandling är en process där vi utifrån erfarenhet har skapat en balanserad sammansättning av olika behandlingselement som stöd i den egna processen. Ett behandlingselement är enskilda tillfällen av olika former av terapeutiska metoder, exempelvis gruppterapi intensivdagar eller gruppterapi online.

Vi har just nu två behandlingar: Primärbehandling och pre-Primärbehandling

Vi har behandlingsprodukter i två olika format – Behandling och Behandlingselement. En behandling är en process där vi utifrån erfarenhet har skapat en balanserad sammansättning av olika behandlingselement som stöd i den egna processen. Ett behandlingselement är enskilda tillfällen av olika former av terapeutiska metoder, exempelvis gruppterapi intensivdagar ellr gruppterapi online.

Vi har just nu dessa behandlingselement:

Motusmetoden bygger på tematisk behandling genom grupp-processer. Metoden innebär att leta sig in till kärnan av problematiken och behandla där, istället för att behandla symptom. Metoden bygger på sex olika behandlingsteman:

I all gruppterapi hos oss ligger behandlingstemana i grunden. Den individuella terapin har inte samma tematiska indelning, dock ligger temana som grund för även samtalen

Gruppterapi Intensivdagar är en behandlingsform som bygger på en tre dagar lång grupp-process.Under dessa tre dagar skapas en lugn och trygg miljö där deltagarna genom gruppen och handledarstöd av terapeuten tar sig framåt i den egna processen. Terapeuten använder gestaltningsterapi, speglingar och andra verktyg för att gruppen ska ta sig framåt, både individuellt och tillsammans. Intensivdagarna följer Motusmetodens sex behadlingsteman och det systemtraumatologiska synsättet. Varje tillfälle är dedikerat ett behandlingstema.

Motusmetoden är Motus Animis behandlingsmetod.

Det huvudsakliga verktyget i metoden är gruppterapi i olika former – genom sex olika behandlingsteman. Detta för att vi genom gruppen får den mångdimensionalitet som behövs för att möta oss själva på riktigt.

Motusmetoden är grunden i Motus Primärbehandling. Primärbehandlingen är en behandlingsprocess som sträcker sig över två år där klienten genom gruppterapi utforskar och närmar sig sitt inre. Primärbehandlingen är utformad dels för att upprätthålla en process under längre tid och dels för att möjliggöra att det praktiskt är möjligt att genomföra det sett till olika individers livsmässiga förutsättningar.

Läs mer här

pre-Primärbehandlingen är en videobaserad behandlingsgform där du i den takt du har tid och önskar stegar dig framåt i behandlingen. Behandlingen följer Motusmetodens uppbyggnad och ger dig genom behandlingsfilmer och reflektionsfrågor en inblick i behandlingsstegen. Denna behandlingsform passar dig som är i uppstarten av en process eller som önskar få en försmak inför beslut om uppstart av primärbehandling.

Motus Primärbehandling innebär en behandling som sträcker sig över två år; ett grundår (medberoendeåret) och ett fördjupningsår (systemtraumaåret). Behandlingen har sin utgångspunkt i Motusmetoden och följer de sex behandlingsteman som där ingår. Syftet med primärbehandlingen är att du som klient ska ges förutsättningar att synliggöra och bearbeta dina systemtrauman.

Inom Motus Primärbehandling ingår i grunden två behandlingselement, Gruppterapi Intensivdagar och Gruppterapi – Online. Primärbehandlingen är en behandling som sträcker sig över två år, där första året har fokus på att identifiera medberoendet och andra året är behandling av systemtrauma.

När du kommer till oss i samband med intensivdagar eller primärbehandling så kommer du att hamna i en primärgrupp. En primärgrupp är en grupp som i stora drag har samma sammansättning under en hel primärbehandling, det tillkommer några och några blir klara, men tanken är att du ska uppleva  igenkänning mellan gångerna.

Back To Top