skip to Main Content

Du bär din historia med dig i varje Nu. Så varje Nu kan också berätta din egen livshistoria. Att känna mig själv nu är också ett sätt att känna min egen historia och också se hur den hindrar mig i vissa situationer att vara mig själv helt och fullt ut. Det som en gång skyddade mig, mina försvar, kan idag vara mitt största hinder för att möta andra.

Motus Utvecklingsprogram är för dig som vill utforska mer av dig själv och ge dig själv mer tillgång till livet. Under programmet bearbetar du med dina inre trauman, medberoendet och de strategier som det idag ger sig uttryck genom. Kanske har du svårt att känna och uppfatta gränser eller har svårt att ta emot och vara i nära relationer? Kanske söker du dig till konflikter eller är konflikträdd? I processerna arbetar vi med kärnan i det som sker. 

 

 Programmet syftar till att du ska ges förutsättningar att kunna betrakta dig själv ur fler perspektiv och genom det se och närma dig själv. Genom det så ska du ges förutsättningar att medvetliggöra dig om dina systemtrauman och de beteenden/strategier som dessa medför och frigöra dig från dina medberoendebeteendet och systemtraumastyrningar. 

Grunden i programmet utgörs av Stegprogrammet. Processen utgår från det som vi kallar för Motusmetoden, en metod som är ett resultat av många års erfarenhet av praktiskt behandling av systemtrauma. Vi förenar principerna för andlig utveckling med vetenskap, genom beprövade metoder.

 

Finansiering

Vi erbjuder betalning genom Klarna där du kan välja att dela upp din betalning på upp till 36 månader, så att du kan betala i den takt du önskar.

Bokning

Du bokar genom webbutiken.

 

Stegprogrammet är ett program som sträcker sig över tre steg: Steg 1, Steg 2 och Steg 3. Runt programmet finns förberedande aktivitet, uppföljande aktiviteter och fristående aktiviteter. Programmet bygger på tre process-steg där kärnan är grupp-process utifrån metodens grundprinciper.

Steg 1Öppningen: 3 dagars grupp-process

Steg 2Medvetliggörandet: 4 dagar grupp-process

Steg 3Rörlighetsskapandet: 6 dagars grupp-process

Dessa tre steg kan göras i egen takt, men vår rekommendation är att eftersträva max sex månader för steg 1-3. Vår rekommendation är att även ge dig själv tillgång till 12-veckorsprogrammet Online under programmet först möjliggöra draghjälp och stöd även mellan stegen.

Programmet har sin utgångspunkt i Motusmetoden. Motusmetodens grundprinciper bygger bland annat på  att det är i grupp som det befriande arbetet kan göras.

 

STEG 1:
7 300 kr utan boende / 9 700 kr med boende

STEG 2:
9 500 kr utan boende / 12 100 kr med boende

STEG 3:
15 500 kr utan boende/19 400 kr med boende

Paket:
Samtliga tre steg 
29 100 kr utan boende / 39 400 kr med boende

 

12-veckorsprogrammet Online – Grund och Fördjupning

 

12-veckorsprogrammet är helt distansbaserat och bygger dels på reflektionsfrågor och filmer, och dels på gruppsessioner online. Totalt träffas gruppen online, med handledning av minst en terapeut, sju gånger under programmet med två veckor mellan. Varje tillfälle är två timmar lång och är dedikerat ett särskilt tema, se längre ner för temana. Mellan gruppsessionerna ser du filmerna och gör reflektionsfrågorna du kommer att få. Tillsammans och enskilt tar vi oss framåt i vårt varande.

För dig som enbart vill ha underlag för eget arbete så finns underlag med reflektionsövningar att hitta på pre-Behandlingen och Reflektionsfrågor

 

 • 12-veckorsprogrammet Grund / Fördjupning
  5900 kr

 

 • pre-Behandling
  3300 kr

 

 • Reflektionsfrågor
  1290 kr

 

Gruppterapi med Vuxet barn- fokus är en fem dagar lång grupp-process. Under dessa dagar skapas en lugn och trygg miljö där du genom gruppen och handledarstöd av terapeuten ges förutsättningar att närma dig ditt inre barn. Det inre barnet ges en röst för att uttrycka sina behov.

Certifieriad Systemtraumatolog

 

Systemtraumatologen arbetar med klienter för att åstadkomma förändring och utveckling, där utgångspunkten är att nå in i där traumat skapat skada. Utbildningen har sitt avstamp i elevernas egna process. Utbildningen bygger på ett holistiskt synsätt där människan ses som en själslig och andlig varelse. Kunskapen ska bli kongruent, något vi själva lever efter.

Grunden i såväl behandling som utbildning är systemtraumalogi och gestaltterapi. Utbildningen omfattar både en yrkesmässig och en personlighetsutvecklande del då processträningen berör och bearbetar deltagarnas egna personliga svårigheter och problem.

 

Priserna är exkl. moms

 • År 1 och år 2- 120 000 kr
 • 1 år (år 1 eller år 2) – 61 000 kr
 • Paket Boendepaket år 1 – 21 000 kr
 • Paket Boendepaket år 1 och år 2 –42 000 kr

 

Tillfrisknande är en färskvara. Även efter att vi varit i närvaro och uppnått frigörelse så har vi ett behov av att hålla processen aktiv. Därför finns fördjupningsgruppen som ett mer lättillgängligt alternativ för dig som vill och behöver hålla igång din process.

Fördjupningsgruppen är ett sätt för dig som varit i process ett tag och som varit igenom en behandling hos oss. Under fördjupningsdagarna träffar du andra som varit i process ett tag och du ges de förutsättningar du behöver för att du ska kunna komma framåt i processen och hålla den aktiv.

Tillsammans med gruppen arbetar vi på samma sätt som i övrig behandling. Med hjälp av bland annat gestaltterapi, familjekonstellationer och somatisk traumabehandling fördjupas din process. Gruppen är som mest 8 personer + terapeuter.

 

3990 kr / månaden

 

För många är en återkommande och kontinuerlig kontakt med terapeuten det viktigaste verktyget i den egna processen. Individuell terapi innebär att du bygger en relation med din terapeut som bygger på trygghet och respekt, och därefter sårbarhet. Din terapeut känner dig och finns som ett stöd för dig i din livskris, en tuff period i livet eller helt enkelt som ett extra ben att luta sig mot i vardagen.

 

1300 kr / samtal

Back To Top