skip to Main Content

Du bär din historia med dig i varje Nu. Så varje Nu kan också berätta din egen livshistoria. Att känna mig själv nu är också ett sätt att känna min egen historia och också se hur den hindrar mig i vissa situationer att vara mig själv helt och fullt ut. Det som en gång skyddade mig, mina försvar, kan idag vara mitt största hinder för att möta andra.

 

Detta är för dig som vill utforska mer av dig själv och ge dig själv mer tillgång till livet. Här bearbetar du med dina inre trauman, medberoendet och de strategier som det idag ger sig uttryck genom. Kanske har du svårt att känna och uppfatta gränser eller har svårt att ta emot och vara i nära relationer? Kanske söker du dig till konflikter eller är konflikträdd? I processerna arbetar vi med kärnan i det som sker. 

 

 Våra behandlingar syftar till att du ska ges förutsättningar att kunna betrakta dig själv ur fler perspektiv och genom det se och närma dig själv. Genom det så ska du ges förutsättningar att medvetliggöra dig om dina systemtrauman och de beteenden/strategier som dessa medför och frigöra dig från dina medberoendebeteendet och systemtraumastyrningar. 

Grunden i vår behandling utgörs av Motus utvecklingsprogram/Stegprogrammet. Processen utgår från det som vi kallar för Motusmetoden, en metod som är ett resultat av många års erfarenhet av praktiskt behandling av systemtrauma. I denna förenas principerna för andlig utveckling med vetenskap, genom beprövade metoder.


Boka en tid för ett kostnadsfritt inledande samtal genom knappen:

Boka tid
TimeCenter

Finansiering

Vi erbjuder betalning genom Klarna där du kan välja att dela upp din betalning på upp till 36 månader, så att du kan betala i den takt du önskar.

Bokning

Du bokar genom webbutiken.

Motus utvecklingsprogram / Stegprogrammet

 

Motus utvecklingsprogram – Stegprogrammet är ett program som sträcker sig över tre steg: Steg 1, Steg 2 och Steg 3. För Steg 1 och Steg 2 kan du välja mellan onllinebaserat eller fysisk träff, medan steg 3 genomförs endast genom fysisk träff. Kärnan är grupp-process utifrån metodens grundprinciper.

 • Steg 1Öppningen
  • Online: ett tillfälle i veckan á tre h i totalt fem veckor
  • Fysisk: tre dagar
 • Steg 2Medvetliggörandet
  • Online: ett tillfälle i veckan á tre h i totalt åtta veckor
  • Fysisk: fyra dagar
 • Steg 3Rörlighetsskapandet
  • Fysisk: sex dagar

Dessa tre steg kan göras i egen takt, men vår rekommendation är att eftersträva max sex månader för steg 1-3.

Programmet har sin utgångspunkt i Motusmetoden. Motusmetodens grundprinciper bygger bland annat på  att det är i grupp som det befriande arbetet kan göras.

 

STEG 1

 • 8 500 kr utan boende (boendepaket: 1900 kr)
 • Online: 4995 kr

STEG 2

 • 10 100 kr utan boende (boendepaket: 2800 kr)
 • Online: 7995 kr

STEG 3

 • 16 500 kr utan boende (boendepaket: 4795 kr)

Paket:
Samtliga tre steg 

 • Steg 1 och steg 2 på plats – 30 100 kr (boendepaket för alla tre stegen: 9495 kr)
 • Steg 1 och steg 2 online – 26 995 kr

 

I boendet ingår frukost, handdukar och sänglinnen.

 

pre-Behandling och reflektionsfrågor

 

pre-Behandlingen och reflektionsfrågorna gör du helt på egen hand. pre-Behandlingen utgörs av filmer, behandlingsunderlag och reflektionsfrågor, och du kan även köpa enbart reflektionsfrågorna.

 

 • pre-Behandling
  3300 kr

 

 • Reflektionsfrågor
  1290 kr

 

Gruppterapi med Vuxet barn- fokus är en fem dagar lång grupp-process. Under dessa dagar skapas en lugn och trygg miljö där du genom gruppen och handledarstöd av terapeuten ges förutsättningar att närma dig ditt inre barn. Det inre barnet ges en röst för att uttrycka sina behov.

Certifieriad Systemtraumatolog

 

Systemtraumatologen arbetar med klienter för att åstadkomma förändring och utveckling, där utgångspunkten är att nå in i där traumat skapat skada. Utbildningen har sitt avstamp i elevernas egna process. Utbildningen bygger på ett holistiskt synsätt där människan ses som en själslig och andlig varelse. Kunskapen ska bli kongruent, något vi själva lever efter.

Grunden i såväl behandling som utbildning är systemtraumalogi och gestaltterapi. Utbildningen omfattar både en yrkesmässig och en personlighetsutvecklande del då processträningen berör och bearbetar deltagarnas egna personliga svårigheter och problem.

 

Priserna är exkl. moms

 • År 1 och år 2- 120 000 kr
 • 1 år (år 1 eller år 2) – 61 000 kr
 • Paket Boendepaket år 1 – 21 000 kr
 • Paket Boendepaket år 1 och år 2 –42 000 kr

 

För många är en återkommande och kontinuerlig kontakt med terapeuten det viktigaste verktyget i den egna processen. Individuell terapi innebär att du bygger en relation med din terapeut som bygger på trygghet och respekt, och därefter sårbarhet. Din terapeut känner dig och finns som ett stöd för dig i din livskris, en tuff period i livet eller helt enkelt som ett extra ben att luta sig mot i vardagen.

 

1300 kr / samtal

Back To Top