skip to Main Content

PRISLISTA 2021-2022

Har du svårt att läsa prislistan i din webbläsare?  Klicka här så kan du öppna den som en PDF istället!

Vi erbjuder betalning genom Klarna. Genom Klarna kan du lägga upp din betalning på det sätt som du önskar i upp till 36 månader.

Vi erbjuder ett kostnadsfritt inledande samtal där du kan få svar på dina frågor.

12-veckorsprogrammet 12-veckorsprogrammet innebär att du som klient arbetar med ett behandlingsunderlag och till din hjälp har du gruppsessioner ledda av terapeut en gång varannan vecka. Totalt sju gruppsessioner och behandlingsunderlag ingår

Läs mer här!
Onlinebehandling 5 900 kr Beställ genom webbutik
pre-PRIMÄRBEHANDLING Pre-Primärbehandlingen är en helt digital behandling bestående av behandlingsfilmer och reflektionsfrågor, där du själv bestämmer takten. En behandling helt utifrån dina förutsättningar och ditt livspussel. Pre-Primärbehandlingen kan vara ett första steg inför att starta en inre process och den kan ge dig som redan är i en process draghjälp och stöd att komma framåt.

Läs mer här!
Digital behandling 3 300 kr Beställ genom webbutik
Paket Digital behandling + ett tillfälle Gruppterapi Intensivdagar 12 400 kr Beställ genom webbutik
MOTUSBEHANDLING Motusbehandling utgörs av två års behandlingsprocess; primäråret och fördjupningsåret. En årscykel utgörs av sex tillfällen Gruppterapi – intensivdagar och fem tillfällen Gruppterapi Online.

I priset ingår boende, mat samt terapeutledda sessioner under intensivhelgerna.

Läs mer här!
En årscykel 54 500 kr Boka genom webbutik
Två årscykler 112 000 kr Boka genom webbutik
Boka löpande - tillfälle för tillfälle 60 650 kr / år Boka genom webbutik eller direkt från eventet i kalendern
Månadsabbonemang 4900 kr/månaden Kontakta oss för mer information
GRUPPTERAPI Intensivdagar Gruppterapi – intensivdagar är en behandlingsform som bygger på en tre dagar lång grupp-process. Intensivdagarna följer Motusmetodens sex behandlingsteman och det systemtraumatologiska synsättet. Varje tillfälle är dedikerat ett särskilt tema. Temana behöver inte behandlas i ordning, men under en hel Primärbehandling ska samtliga teman gås igenom.

I priset ingår boende, mat samt terapeutledda sessioner under dagarna.

Läs mer här!
Ett tillfälle 9 700 kr Boka genom webbutik eller direkt genom eventet i kalendern
Paket Två tillfällen 19 000 kr Boka genom webbutik
Paket Tre tillfällen 27 295 kr Boka genom webbutik
Paket Ett eller två års Motusbehandling Se rubrik Primärbehandling Se rubrik Primärbehandling
Vuxet barn-vecka i Spanien Gruppterapi med Vuxet barn- fokus är en fem dagar lång grupp-process. Under dessa dagar skapas en lugn och trygg miljö där du genom gruppen och handledarstöd av terapeuten ges förutsättningar att närma dig ditt inre barn. Det inre barnet ges en röst för att uttrycka sina behov. I priset ingår boende, mat samt terapeutledda sessioner under dagarna.

Läs mer här!
4-9 maj, utan flyg 17 195 kr Beställ genom webbutik
4-9 maj, med flyg 20 195 kr Beställ genom webbutik
Enkelrumstillägg 1295 kr Beställ genom webbutik
GRUPPTERAPI Vuxet barn-vecka Gruppterapi med Vuxet barn- fokus är en fem dagar lång grupp-process. Under dessa dagar skapas en lugn och trygg miljö där deltagarna genom gruppen och handledarstöd av terapeuten ges förutsättningar att närma sig sitt inre barn. Det inre barnet ges en röst för att uttrycka sina behov. Terapeuten använder gestaltningsterapi, speglingar och andra verktyg för att gruppen ska ta sig framåt, både individuellt och tillsammans. Vuxet barn- verkan följer Motusmetodens grundprinciper med närhet, trygghet och tillit som ledord.

I priset ingår boende, mat samt terapeutledda sessioner under dagarna.

Läs mer här!

23-27 april, Säbyholms gård 16 995 kr Boka genom eventet i kalendern
GRUPPTERAPI Online Gruppterapi Online är en två timmar lång gruppterapi-session med fokus på närhet, tillit och intimitet. Under dessa timmar skapas en lugn och trygg miljö där deltagarna genom gruppen och handledarstöd av terapeuten tar sig framåt i den egna processen. Behandlingen följer Motusmetodens sex behandlingsteman och det systemtraumatologiska synsättet.
Gruppterapi Online är varje tisdag kl. 19-21, samtliga tider och datum återfinns i kalendern.

Läs mer här!
Ett tillfälle 490 kr Boka direkt genom eventet i kalendern
Paket Tre tillfällen 1295 kr Beställ genom webbutik
Paket Fem tillfällen 2110 kr Beställ genom webbutik
Paket 10 tillfällen 4 100 kr Beställ genom webbutik
Paket 20 tillfällen 8900 kr Beställ genom webbutik
Paket Premiumpaketet (fri tillgång till alla Gruppterapi Online under ett år) 20 900 kr Beställ genom webbutik
Certifierad Systemtraumatolog Vidareutbildning för yrkesverksamma hjälpare eller för dig som gått behandling. Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta som terapeut samt till dig som vill fördjupa dina kunskaper från terapin för privat eller professionellt bruk.

Läs mer här!
År 1 och år 2 120 000 kr Boka genom webbutik
Ett år (år 1 eller år 2) 61 000 kr Boka genom webbutik
Paket Boendepaket år 1 21 000 kr Boka genom webbutik
Paket Boendepaket år 1 och år 2 44 000 kr Boka genom webbutik
Boende för ett tillfälle 3550 kr Boka genom webbutik
Back To Top