skip to Main Content

PRISLISTA 2021-2022

Vi erbjuder betalning genom Klarna. Genom Klarna kan du lägga upp din betalning på det sätt som du önskar i upp till 36 månader.

Vi erbjuder ett kostnadsfritt inledande samtal där du kan få svar på dina frågor.

12-veckorsprogrammet 12-veckorsprogrammet innebär att du som klient arbetar med ett behandlingsunderlag och till din hjälp har du gruppsessioner ledda av terapeut en gång varannan vecka. Totalt sju gruppsessioner och behandlingsunderlag ingår

Läs mer här!
Onlinebehandling 5 900 kr Beställ genom webbutik
pre-Behandling pre-Behandlingen är en helt digital behandling bestående av behandlingsfilmer och reflektionsfrågor, där du själv bestämmer takten. En behandling helt utifrån dina förutsättningar och ditt livspussel. Behandlingen kan vara ett första steg inför att starta en inre process och den kan ge dig som redan är i en process draghjälp och stöd att komma framåt.

Läs mer här!
Digital behandling 3 300 kr Beställ genom webbutik
Motus Utvecklingsprogram Motus Utvecklingsprogram Motus Utvecklingsprogram är en process i tre steg för dig som vill utforska mer av dig själv och ge dig själv med tillgång till livet. Processen utgår från det som vi kallar för Motusmetoden, en metod som är ett resultat av många års erfarenhet av praktiskt behandling av systemtrauma. I processerna arbetar vi med kärnan i det som sker.


Läs mer här!
Alla tre stegen utan boende/med boende 29 100 kr / 39 400 kr Boka genom webbutik
Steg 1 - utan boende/med boende 7300 kr / 9 700 kr Boka genom webbutik
Steg 2 - utan boende/med boende 9 500 kr / 12 100 kr Boka genom webbutik eller direkt från eventet i kalendern
Steg 3 - utan boende/med boende 15 500 kr / 19 400 kr Kontakta oss för mer information
Fördjupningsdagar Fördjupningsdagar Fördjupningsdagarna är en två dagar lång grupprocess där du ges förutsättningar att fortsätta din process tillsammans med oss.

Läs mer här!
Ett tillfälle - utan boende/med boende 5 500 kr / 6 300 kr Boka genom webbutik eller direkt genom eventet i kalendern
Vuxet barn-vecka i Spanien Gruppterapi med Vuxet barn- fokus är en fem dagar lång grupp-process. Under dessa dagar skapas en lugn och trygg miljö där du genom gruppen och handledarstöd av terapeuten ges förutsättningar att närma dig ditt inre barn. Det inre barnet ges en röst för att uttrycka sina behov. I priset ingår boende, mat samt terapeutledda sessioner under dagarna.

Läs mer här!
4-9 maj, utan flyg 17 195 kr Beställ genom webbutik
4-9 maj, med flyg 20 195 kr Beställ genom webbutik
Enkelrumstillägg 1295 kr Beställ genom webbutik
Certifierad Systemtraumatolog Vidareutbildning för yrkesverksamma hjälpare eller för dig som gått behandling. Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta som terapeut samt till dig som vill fördjupa dina kunskaper från terapin för privat eller professionellt bruk.

Läs mer här!
År 1 och år 2 120 000 kr Boka genom webbutik
Ett år (år 1 eller år 2) 61 000 kr Boka genom webbutik
Paket Boendepaket år 1 21 000 kr Boka genom webbutik
Paket Boendepaket år 1 och år 2 44 000 kr Boka genom webbutik
Boende för ett tillfälle 3550 kr Boka genom webbutik
GRUPPTERAPI Online Gruppterapi Online är en två timmar lång gruppterapi-session med fokus på närhet, tillit och intimitet. Under dessa timmar skapas en lugn och trygg miljö där deltagarna genom gruppen och handledarstöd av terapeuten tar sig framåt i den egna processen. Behandlingen följer Motusmetodens sex behandlingsteman och det systemtraumatologiska synsättet.
Gruppterapi Online är varje tisdag kl. 19-21, samtliga tider och datum återfinns i kalendern.

Läs mer här!
Ett tillfälle 400 kr Boka direkt genom eventet i kalendern
Paket Tre tillfällen 1100 kr Beställ genom webbutik
Paket Fem tillfällen 1800 kr Beställ genom webbutik
Paket 10 tillfällen 3500 kr Beställ genom webbutik
Back To Top