skip to Main Content

Här hittar du några tips på litteratur som vi använder oss av och som kan vara bra verktyg i din process. Många av böckerna är sådana att de ska läsas med eftertanke och reflektion, och inte sträckläsas. Låt istället visdomen växa fram genom att låta orden landa i dig.

 • Martin Buber, Du och Jag.
 • Fredrick S Perls, Det gestaltterapeutiska arbetssättet.
 • Fjellström Torbjörn, Addiktologi – läran om bindningar.
 • Tommy Hellsten, När allt faller på plats.
 • Beattie Melody, Bli fri från ditt medberoende
 • Gay Hendricks & Kathlyn Hendricks, Den Kloka kärleken
 • Oscar Öquist, Systemteori i praktiken
 • Borrik Schjødt Thor Aage Egeland, Från systemteori till familjeterapi
 • Göran Larsson, Skamfilad
 • Nakken Craig, jaget och missbrukaren
 • Dr Patricia Love – The emotional incest syndrome
 • Marta Gullberg Weston, Från skam till självrespekt.
 • Gorski Terence, Att förstå de tolv stegen
 • Tommy Hellsten: Du är mer än du anar
 • Alice Miller, The body never lies.
 • Tomas Hellsten, Flodhästen i vardagsrummet
 • Byron Katie, Älska livet som det är.
 • Jean – Paul Sartre, Existensialismen är en humanism
 • Wegsheider Sharon, Another Chance
 • Irvin D Yalom, Terapins gåva
 • Anders Broberg, Pia Risholm, Pehr Grahnqvist, Anknytning i praktiken.
 • McQ Joe, The step we took
 • John Bradshaw: Family Secrets
 • Tommy Hellsten: När allt faller på plats
 • Patrick Carnes: The Betrayal Bond
 • Göran Larsson: Rötter och vingar
 • Anthony Stevens: Jung om hans liv och verk
 • Gorski Terence, Vid sunda vätskor
 • Fader Martin, Nyktra betraktelser
 • Alice Miller, Riv tigandets mur.
 • Patricia Tudor – Sandahl, Eftertankar
 • Heider John, Ledarskapets Tao
 • Peter A. Levine: In an unspoken voice
 • Martin Buber, Människans väg.
 • Martin Buber: Det mellan-mänskliga
 • Gabor Maté: In the realm of hungry ghosts
 • Danah Zohar: Kvant tänkande
 • Patricia Tudor – Sandahl, Ordet är ditt
Back To Top