skip to Main Content

 

En stor och viktig del i vår verksamhet är att sprida kunskap som kan bidra till att ni som följer oss kan komma vidare i era liv och processer på olika sätt. En del i detta är att vi på vår hemsida har en stor kunskapsbank med filmer och texter om centrala begrepp och områden. Vår film- och kunskapsbank är under ständig uppbyggnad och som ett led i detta kommer vi framöver här på instagram ha kunskapsserier. En kunskapsserie är en inläggsserie i sex delar, som sprids ut under en vecka, där du som följare kommer att få kunskap ur olika perspektiv. Kunskapen syftar till att du ska ges möjlighet att bektrakta dig och ditt varande ur nya perspektiv.

MEDBEROENDE

KÄNSLOMÄSSIG INCEST

VUXET BARN

Back To Top