skip to Main Content

Vi är egentligen inte medberoende till någon.
Vi är medberoende till de strategier familjesystemet hade i vår uppväxt.

Det är att vara systemtraumastyrd. Medberoende är att svika sig själv till förmån för ett system. Beroende är en känsla av att ta sig själv tillbaka. Förloppet ser ut:

 

systemtrauma    –     medberoende    –    beroende.

 

Dessa tre sitter ihop och det gäller alla människor i olika grad. Mental ohälsa och själsligt lidande är resultatet av vårt medberoende. I medberoendet är vi förlorare eftersom vi hela tiden måste ha en yttre kraft att kämpa mot eller tillfredsställa. Det som vi är offer för blir också vägledande. Det kostar och vi går på minus när vi förlorar oss i det. Därav att vi måste addera ett utagerande/beroende som ger en känsla av att vi får något. I det utagerandet har vi kontrollen och kan inte bli svikna. Det lindrar smärtan och tryggar för stunden. Otryggheten vi bär för att vi överger oss själva.

Om medberoende

Läs mer om medberoende
hur det blir till och hur det yttrar sig

Om systemtrauma

Läs mer om systemtrauma
– kärnan i medberoendet

Om sjukdomsförloppet

Läs mer om sjukdomsförloppet
från systemtrauma till medberoende

Om känslomässig incest

Läs mer om känslomässig incest
hur det blir till och hur det yttrar sig

Om vuxet barn

Läs mer om vuxet barn
vad det är och hur det yttrar sig

Systemtraumatologi

Läs mer om systemtraumatologi
ett synsätt som utgår från kärnan

Om gestaltterapi

Läs mer om gestaltterapi
och hur vi använder det

Back To Top