skip to Main Content

En stor och viktig del i vår verksamhet är att sprida kunskap som kan bidra till att ni som följer oss kan komma vidare i era liv och processer på olika sätt. En del i detta är att vi på vår hemsida har en stor kunskapsbank med filmer och texter om centrala begrepp och områden samt en sammanställning av de kunskapsserier vi har och har haft på Instagram.

Bibliotek

Kunskapsserier

Reflektionsfrågor

Litteraturtips

Film-bank

Back To Top