skip to Main Content

Mötet med en människa i kris behöver ske med ömhet och varsamhet, och en förmåga att möta människan utifrån där den är. Det som är kärnan i alla krisreaktioner är att en krisreaktion aldrig kommer ensam – beroende på det som finns i människan utifrån tidigare erfarenheter så kommer en krisreaktion kunna te sig på olika sätt och leva kvar i människan på olika sätt. Att möta människan på rätt sätt är avgörande för vad individen kommer bära med sig efter händelsen.

Vi kombinerar bred erfarenhet av offentlig verksamhet, krishantering och ledarskapsutveckling, med lång erfarenhet av att möta människor i kris. Utgångspunkten är att stärka yrkesprofessionellas förmåga att möta en människa i sorg och smärta, och den stress som i det uppstår.

Vi som driver Motus Animi/Nordic Preparedness heter Camilla Palmér och Thomas Ahnér. Camilla har över 15 års erfarenhet av ledarskapsutveckling och offentlig (kommunal, regional och nationell) krishantering och kriskommunikation, och har lett övningar i alla dess former, både med och utan samverkan. Thomas har över 15 års professionell erfarenhet av att möta människor i sorg och kris i rollen som terapeut.

VI förenar våra kunskaper för att kunna utveckla offentliga verksamheters förmåga att möta människor i situationer där det mellanmänskliga mötet kan få stor påverkan för individernas mående en lång tid framåt. Vi kan bidra med kompetensutveckling för bland annat kriskommunikatörer, POSOM-grupper, räddningstjänst, ambulanspersonal och polis, socialtjänsthandläggare och fältarbetare, lärare och rektorer, HR, kundtjänstmedarbetare, krisledningsgrupper eller andra funktioner/grupper där mötet med människan är av stor vikt.

Vi har även kunskap inom ledningsorganisation för POSOM/krisstöds-verksamhet och kommunal ledningsorganisation och kan således både stötta med utbildning och övning. Övning kan genomföras på flera nivåer, beroende på era behov och önskemål.

Vi har tidigare genomfört utbildning och övning som:

  • Inspirations-workshop där vi identifierar risker, sårbarheter och utvecklingsområden
  • Halvdags-utbildning inom krishantering och mötet med människan i sorg
  • En-dagsutbildning inom krishantering och mötet med människan i sorg
  • Två-dagarsutbildning med blandat teori och övning, och där vi arbetar med fall-case (deltagarna får öva på varandra)
  • Två-timmars seminarieövning, med ledningsorganisation och/eller personal som står för det faktiska omhändertagandet.
  • Heldags-övning exempelvis med samverkan

Oberoende upplägg så kombineras teori och praktik så att era behov blir styrande. Vi har även vana av att genomföra utbildning och övning online om så önskas.

Om det låter intressant så bokar vi ett onlinemöte där vi kan berätta mer om oss och lyssna av era behov och vilka förutsättningar ni har. Utifrån det kan vi ta fram ett förslag på upplägg som matchar era behov.

    Back To Top