skip to Main Content

Gruppterapi Intensivdagar är en behandlingsform som bygger på en tre dagar lång grupp-process.Under dessa tre dagar skapas en lugn och trygg miljö där deltagarna genom gruppen och handledarstöd av terapeuten tar sig framåt i den egna processen. Terapeuten använder gestaltningsterapi, speglingar och andra verktyg för att gruppen ska ta sig framåt, både individuellt och tillsammans. Intensivdagarna följer Motusmetodens sex behadlingsteman och det systemtraumatologiska synsättet. Varje tillfälle är dedikerat ett särskilt tema.

Intensivdagarna är det huvudsakliga verktyget inom Motus Primärbehandling. Primärbehandlingen är en behandling som sträcker sig över två år, där första året har fokus på att identifiera medberoendet och andra året är behandling av systemtrauma. Både första och andra året utgörs av sex tillfällen med Gruppterapi Intensivdagar, ett för respektive tema.

Som deltagare kan du medverka under enstaka tillfällen av intensivdagarna eller i en hel behandling. När du kommer till oss i samband med intensivdagar så kommer du att hamna i en primärgrupp. En primärgrupp är en grupp som i stora drag har samma sammansättning under en hel primärbehandling, det tillkommer några och några blir klara, men tanken är att du ska uppleva  igenkänning mellan gångerna.

Känner du att vill testa på vad intensivdagarna är innan du ger dig in i det så finns den videobaserade behandlingen pre-Primärbehandling. Det är ett behandlingskoncept som genom videoinspelade föreläsningar och reflektionsfrågor ger dig en möjlighet att starta upp din process eller ta din process ett steg till.

Frågor och svar

Vad innebär intensivdagarna?

Kursen innefattar 15 timmar i gruppsessioner med terapeut och ett par timmar själva i gruppen. Det ger mycket, och det är intensivt, men oerhört effektivt. Det hjälper dig att se vilka behov du inte kan tillgodose dig själv och som därför skapat begär istället. Du får delta i gruppen och i föreläsningar för att lära dig mer om sjukdomsbegreppet som har förloppet: systemtrauma  – medberoende – beroende. Systemtrauma som vi också definierar som ”Det avbrutna traumat”, och vad ett tillfrisknande innebär.

Allt sker i en trygg och lugn miljö med erfarna terapeuter utifrån dina premisser. Du får möta den obearbetade sorgen och den undanryckta glädjen, men framför allt komma närmare dig själv. Du får vara med dig själv men behöver inte känna dig ensam under de tre dagarna. Du får hjälp att upptäcka och läka de själsliga sår som på något sätt uppstått i den bristande barndomsfamiljen. Du lär dig att uppfatta dig själv, dina beteenden och dina behov. Du lär dig att svara an, dvs ta ansvar för dig och sätta rimliga gränser utan att trampa in i, eller invadera dig själv eller andra.

Vad händer under intensivdagarna?

Vi jobbar gestaltterapeutiskt med bl.a systemteori (hur ens familjesystem sett ut), anknytningsteori (hur anknytningen till föräldrar och sig själv sett ut), gärna med familjekonstelationsövningar och med rekonsilidering (ta fram och stärka bortträngda minnen) bla. Vi använder oss också av somatisk traumabehandling, där kroppen minns och ger utryck för de trauman som minnet blockerar.

Gestaltterapi är att ta fram och tydliggöra tillstånd som bor i oss. Våra skador gestaltar sig i realtid utan att vi själva riktigt kan uppfattad det. Trauma är att ha blivit avbruten i sin livsprocess och där står vi och försöker få ett avslut, men utifrån samma princip som på hur skadan uppstått. Gestaltarbetet gör att vi kan se och förstå oss själva i vad det är som hänt, och då vad det är vi behöver kontra att föra en kamp emot våra traumastyrningar.

Det terapeutiska arbetet skapar en större nyfikenhet på oss själva och livet, en befrielse från skadan och därmed skammen om oss själva, till en trygghet i oss själva, vi får makt över vårt liv, vi får en känslomässig balans och vi får leva i kärlek

Vilka är de sex behandlingstemana?

Varför terapi i grupp?

Det mest läkande och frigörande förändringsarbetet sker tillsammans med andra människor. Då vi får det flerdimensionella perspektiv vi behöver för att se oss själva och den trygghet det ger att få vara i ett sammanhang med igenkänning. Gruppterapi skapar synergier. De individuella processerna optimeras av att få vara i ett sammanhang. Det blir en kraftfullare effekt om trauman får uttryckas i grupp, det släpps fritt på ett helt annat sätt än i individuell terapi. Eftersom du också får ta del av de andras processer blir igen-känningsfaktorn stor vilket i sig föder tillit och mod.

Detta är en tre dagars processgrupp som sker i en krav- och prestationsbefriad miljö. Under dessa tre intensiva dagar i grupp är alla lika viktig för helheten. Vi upptäcker oss själva och hur vi kan äga våra liv. Fokus är i huvudsak att titta på hur vårt medberoendebeteende idag styr oss och hur det har uppstått. För att återfå makten och ansvaret över våra liv. För att sedan se hur medberoendet skapar beroende tillstånd. Lär känna dig själv, och lär känna in dig själv. Detta genom gruppterapi och seminarier för en större självmedvetenhet och självkänsla. I grupp får jag bli en egen självständig individ.

Var vi än befinner oss i processen så är miljön i gruppen så att vi får utrymme att se oss själva och det vi behöver. Det är i en grupp med trygga fasta principer och med en tillåtande andlig atmosfär som vi kan se våra traumabindningar. Där uppenbarar sig de tillstånd vi befinner oss i idag, vilka rädslor vi har för att sedan lösa problemet där det uppstått.

Vi har förlorat förmågan att ta ansvar, att svara an på oss själv och våra relationer. Det beror antingen på att det inte fanns någon plats för våra behov eller att vi blev tvingad att vara förälder åt våra föräldrar. Vi behöver ta ansvar för vår förlorade barndom.

Här får du i tre dagar ägna dig åt det som kanske behöver prioriteras högst i ditt liv just nu, du själv.

Kan man vara med endast en gång?

Ja!

Information

Thomas Ahnér är Motus Animis behandlingsansvarige terapeut. Han har lång erfarenhet av behandling av systemtrauma och är den som följer upp och kvalitetsäkrar behandlingarnas utfomning.

IMG_1469

Se Aktuell prislista för de mest aktuella priserna. Möjliga upplägg och paketlösningar vi har idag är:

 • Ett tillfälle
 • Ett tillfälle + 2 terapisamtal
 • Ett tillfälle + 5 terapisamtal
 • Tre tillfällen
 • Tre tillfällen + 5 terapisamtal
 • Tre tillfällen + 10 terapisamtal
 • En hel primärbehandling
 • Intressanmälan sker genom formuläret här nedanför Din bokning är fullföljd först när betalningen kommit oss tillhanda. Se prislistan för uppdaterade priser.
 • I de flesta fall är intensivdagarna förlagda på Låsta gård i Strängnäs strax utanför Stockholm. På Låsta gård finns sängkläder och handdukar. Om det är något annat ställe framgår det av aktivitetsplanen.
 • Ungefärligt schema för de tre dagarna:
  • Dag 1
   • kl.9-12 – Gruppterapi
   • kl.12-14 – Lunch
   • kl. 14-17 – Gruppterapi
   • kl. 18.00 – Middag
   • kl. 20.00 – Kvällsaktivitet med gruppen
  • Dag 2
   • kl.9-12 – Gruppterapi
   • kl.12-14 – Lunch
   • kl. 14-17 – Gruppterapi
   • kl. 18.00 – Middag
   • kl. 20.00 – Kvällsaktivitet med gruppen
  • Dag 3
   • kl. 9-12 – Gruppterapi
   • kl.12.00 – Lunch och avslut
Dipinto acquerello viola azzurro comunicazione. Scambio d'idee tra due persone

Gå till webbutiken!

Relaterade sidor

Skicka din intresseanmälan!

  Back To Top