skip to Main Content

Tre dagars grupprocess med fullständig närvaro.

I den totala frånvaron av hierarki i gruppen så skapas
det andrum vi behöver för att få syn på oss själv.

Gruppterapi Intensivdagar

Gruppterapi Intensivdagar är en behandlingsform som bygger på en tre dagar lång grupp-process. Intensivdagarna följer Motusmetodens sex behadlingsteman och det systemtraumatologiska synsättet. Varje tillfälle är dedikerat ett särskilt tema. Temana behöver inte behandlas i ordning, men under en hel Primärbehandling ska samtliga teman gås igenom. 

Terapeuten använder gestaltningsterapi, speglingar och andra verktyg för att gruppen ska ta sig framåt, både individuellt och tillsammans. Allt sker i en trygg och lugn miljö med erfarna terapeuter utifrån dina premisser. Du får möta den obearbetade sorgen och den undanryckta glädjen, men framför allt komma närmare dig själv. Du får vara med dig själv men behöver inte känna dig ensam under de tre dagarna. Du får hjälp att upptäcka och läka de själsliga sår som på något sätt uppstått i den bristande barndomsfamiljen. Du lär dig att uppfatta dig själv, dina beteenden och dina behov. Du lär dig att svara an, ta ansvar för dig och sätta rimliga gränser utan att trampa in i, eller invadera dig själv eller andra. 

Syftet med Gruppterapi Intensivdagar är att genom att upprepat befinna sig i gruppen uppnå: 

1) medvetliggörande av dina systemtrauman som har lett och leder till medbereonde

2) frigörelse från dina medberoendebeteendet och systemtrauman. 

Så här går det till 

Vi jobbar gestaltterapeutiskt med bl.a systemteori (hur ens familjesystem sett ut), anknytningsteori (hur anknytningen till föräldrar och sig själv sett ut), med familjekonstelationsövningar och med rekonsilidering (ta fram och stärka bortträngda minnen) bla. Vi använder även somatisk traumabehandling, där kroppen minns och ger utryck för de trauman som minnet blockerar. 

Gestaltterapi är att ta fram och tydliggöra tillstånd som bor i oss. Våra skador gestaltar sig i realtid utan att vi själva riktigt kan uppfattad det. Trauma är att ha blivit avbruten i sin livsprocess och där står vi och försöker få ett avslut, men utifrån samma princip som på hur skadan uppstått. Gestaltarbetet gör att vi kan se och förstå oss själva i vad det är som hänt, och då vad det är vi behöver kontra att föra en kamp emot våra traumastyrningar. Det terapeutiska arbetet skapar en större nyfikenhet på oss själva och livet, en befrielse från skadan och därmed skammen om oss själva, till en trygghet i oss själva, vi får makt över vårt liv, vi får en känslomässig balans och vi får leva i kärlek 

Ett tillfälle eller en hel behandling?

Som deltagare kan du medverka under enstaka tillfällen av intensivdagarna eller i en hel Motusbehandling. När du kommer till oss i samband med intensivdagar så kommer du att hamna i en primärgrupp. En primärgrupp är en grupp som i stora drag har samma sammansättning under en hel primärbehandling, det tillkommer några och några blir klara, men tanken är att du ska uppleva igenkänning mellan gångerna.

Känner du att vill testa på vad intensivdagarna är innan du ger dig in i det så finns den videobaserade behandlingen pre-Primärbehandling. Det är ett behandlingskoncept som genom videoinspelade föreläsningar och reflektionsfrågor ger dig en möjlighet att starta upp din process eller ta din process ett steg till.

Det var delvis ganska rörigt inombords vid vissa tillfällen. Men omgivningen och Thomas och annan personal gjorde allt väldigt tryggt. Jag kände mig välkomnad och accepterad.

/Dominik

Vände mig till Medberoendekliniken för två månader sen och har ingått i gruppterapi sen dess. Mitt liv eller i alla fall tankar om mitt liv har redan förändrats. Att förstå att mitt medberoende till mina föräldrar på ett tidigt stadium, har gjort mig till den bekräftelsetörstande människa jag är i dag. Vilket resulterat i ett relationsmissbruk.

Att börja inse allt detta redan, gör mig hoppfull om att få ett liv som jag kan och orkar leva. Men att komma till insikt med att jag är så skadad som jag är, gör ont, väldigt ont.

/Anonym

Helgerna har varit så betydelsefulla. Utan dem hade jag inte kommit till den insikt och kunskap om mig själv som jag har idag. Att jag tillsammans i grupp fått sitta och dela det hemligaste, djupaste och fulaste har varit så viktigt och befriande. För mig var hemligheten hur min familjesituation varit och vad jag blivit utsatt för i detta system som familjen var byggd på.

/Emma

Evan Ingles

Varför gruppterapi? 

Det mest läkande och frigörande förändringsarbetet sker tillsammans med andra människor. Då vi får det flerdimensionella perspektiv vi behöver för att se oss själva och den trygghet det ger att få vara i ett sammanhang med igenkänning. Gruppterapi skapar synergier. De individuella processerna optimeras av att få vara i ett sammanhang. Det blir en kraftfullare effekt om trauman får uttryckas i grupp, det släpps fritt på ett helt annat sätt än i individuell terapi. Eftersom du också får ta del av de andras processer blir igen-känningsfaktorn stor vilket i sig föder tillit och mod. 

Det gruppterapeutiska ger mycket, och det är intensivt, men oerhört effektivt. Det hjälper dig att se vilka behov du inte kan tillgodose dig själv och som därför skapat begär istället. 

Praktisk information

Terapeutens roll
Terapeutens roll är att vara ett process-stöd till deltagarna. Vissa tillfällen så är det två terapeuter med. I dessa fall så leder den ena terapeuten och stöttar gruppen och individerna utifrån behoven . Den andra terapeuten finns med som ett extra stöd för att fånga upp de processer som sker i gruppen. Under inledningen av gruppterapin går terapeuten igenom gruppförutsättningarna och terapeutens roll. 

Plats
Grupper finns både i Stockholmsområdet och i Skåne. Klicka här för information om aktuella primärgrupper. Se här för praktisk information om behandlingsställena.

Förberedelser
Du som deltagare behöver inte förbereda dig något inför dagarna. Det viktigaste är att komma dit med öppet sinne och viljan att utvecklas. 

Gruppstorlek
5-10 personer 

Program

Dag 1 

 • kl. 9-17 – Gruppterapi med avbrott för två timmars lunchpaus 
 • kl. 17.30 – Middag 
 • kl. 19.00 – Kvällsdelning – bara gruppen, utan terapeut 

Dag 2 

 • kl. 9-17- Gruppterapi med avbrott för två timmars lunchpaus 
 • kl. 17.30 – Middag 
 • kl. 19.00 – Kvällsdelning – bara gruppen, utan terapeut 

Dag 3 

 • kl. 9-12 – Gruppterapi 
 • kl. 12.00 – Lunch och avslut 

Vilka primärgrupper finns just nu?

Gruppterapi Intensiv genomförs utifrån en primärgrupp. Grupperna är formade för att du som klient ska uppleva en igenkänning av övriga gruppdeltagarna mellan gångerna. Detta är inget som hindrar att du som deltagare medverkar endast enstaka gånger eller sätter samman din behandling på egen hand.  Du som klient kan också skifta primärgrupp mellan gångerna utifrån hur du får ihop den praktiska planeringen.

Aktuella primärgrupper kan du läsa om här: https://www.mals.se/primargrupper/

Vad innebär intensivdagarna?

Kursen innefattar 15 timmar i gruppsessioner med terapeut och ett par timmar själva i gruppen. Det ger mycket, och det är intensivt, men oerhört effektivt. Det hjälper dig att se vilka behov du inte kan tillgodose dig själv och som därför skapat begär istället. Du får delta i gruppen och i föreläsningar för att lära dig mer om sjukdomsbegreppet som har förloppet: systemtrauma  – medberoende – beroende. Systemtrauma som vi också definierar som ”Det avbrutna traumat”, och vad ett tillfrisknande innebär.

Allt sker i en trygg och lugn miljö med erfarna terapeuter utifrån dina premisser. Du får möta den obearbetade sorgen och den undanryckta glädjen, men framför allt komma närmare dig själv. Du får vara med dig själv men behöver inte känna dig ensam under de tre dagarna. Du får hjälp att upptäcka och läka de själsliga sår som på något sätt uppstått i den bristande barndomsfamiljen. Du lär dig att uppfatta dig själv, dina beteenden och dina behov. Du lär dig att svara an, dvs ta ansvar för dig och sätta rimliga gränser utan att trampa in i, eller invadera dig själv eller andra.

Kan man vara med endast en gång?

Ja!

Vad förväntas av mig som deltagare under intensivdagarna?

Du som deltagare förväntas ha landat en vilja att utvecklas och möta dig själv. Desto mer du som individ ger in i processen, desto starkare och mer sammanhållen blir gruppen och det som sker där.

För att det ska kännas tryggt för alla i gruppen är det av stor vikt att det finns en trygghet i att det som händer under intensivdagarna stannar där. Du som deltagare får, och i många fall även bör, prata om din egna process bland vänner och anhöriga, men du ska inte prata om namn på andra deltagare eller det som i övrigt händer i gruppen.

Kalender

Webbutik

Primärgrupper

Övrig information

Thomas Ahnér är Motus Animis behandlingsansvarige terapeut. Han har lång erfarenhet av behandling av systemtrauma och är den som följer upp och kvalitetsäkrar behandlingarnas utfomning och genomförande.

2021046_DSC9501 (kopia)
Dipinto acquerello viola azzurro comunicazione. Scambio d'idee tra due persone

Priser

Möjliga upplägg och paketlösningar vi har idag är:

 • Ett tillfälle – 6950 kr utan boende/ 9 700 kr med boende
 • Två tillfällen – 13 500 utan boende / 19 000 kr med boende
 • Tre tillfällen – 20 100 utan boende / 27 295 kr med boede
 • Ett eller två år med Motusbehandling

Vad ingår?

 • 15 timmars terapeutledd gruppterapi
 • Boende
 • Mat (frukost, lunch och middag)

Bokning

Bokning sker genom respektive event i kalendern. Om du vill köpa paket med flera tillfällen så gör du det genom webbutiken.

Behandlingsplatser

Praktisk information om våra behandlingsplatser hittar du här.

Boka ett kostnadsfritt inledande samtal!

Vi erbjuder ett kostnadsfritt inledande samtal.

 • Maila oss genom kontaktformuläret här
 • Ring/sms:a oss på 0707734316
 • Chatta med oss på chatten här på hemsidan. Du hittar chatten genom pratbubblan längst ner på skärmen.

Produktblad

Back To Top