skip to Main Content
Fördjupningsdagar_1@4x

Fördjupningsgrupper startas efter behov och förutsättningar. En fördjupningsgrupp ges möjlighet att träffas online en gång i veckan och en gång varje termin erbjuds möjligheten att deltaga i en två-dagars-session fysiskt. Denna grupp är perfekt för dig som vill fortsätta din process och skapa kontinuiteten i gruppsamtalet.

Tillfrisknande är en färskvara. Även efter att vi varit i närvaro och uppnått frigörelse så har vi ett behov av att hålla processen aktiv. Därför finns fördjupningsgruppen som ett mer lättillgängligt alternativ för dig som vill och behöver hålla igång din process.

Fördjupningsgruppen är ett sätt för dig som varit i process ett tag och som varit igenom en behandling hos oss. Under fördjupningsdagarna träffar du andra som varit i process ett tag och du ges de förutsättningar du behöver för att du ska kunna komma framåt i processen och hålla den aktiv.

Tillsammans med gruppen arbetar vi på samma sätt som i övrig behandling. Med hjälp av bland annat gestaltterapi, familjekonstellationer och somatisk traumabehandling fördjupas din process. Gruppen är som mest 8 personer + terapeuter.

2021046_DSC9501 (kopia)

Thomas Ahnér är Motus Animis behandlingsansvarige terapeut. Han har lång erfarenhet av behandling av systemtrauma och är den som följer upp och kvalitetsäkrar behandlingarnas utfomning och genomförande.

Priser

Möjliga upplägg och paketlösningar vi har idag är:

FÖRDJUPNINGSGRUPP
3995 kr / månaden

  • Priset är inkl. moms.
  • I priset ingår ett terpautlett gruppsamtal med din fördjupningsgrupp en gång veckan. Dag och tid för denna träff bestäms tillsammans i gruppen vid uppstarten. Träffarna är inte obligatoriska, istället är de ett stöd för individen.
  • En gång i halvåret ges gruppen möjlighet att träffas fysiskt två dagar. Det som tillkommer under dessa två dagar är kostnad för mat (500 kr inkl moms per tillfälle) samt boende (cirka 850 kr, beroende var fördjupningsdagarna genomförs)

Kommande tillfällen

Grupper startar efter behov och datum sätts tillsammans med gruppen. Gör en intresseanmälan här

 

Läs mer om

Logga Motus utvecklingsprogram. Terapi - stegprogram.
Back To Top