skip to Main Content

När vi inte får plats i oss själva så flyttar vi in hos andra.

Systemtraumaterapi ger dig förutsättningar att
återskapa dig själv
 genom att medvetliggöra och
synliggöra dina trauman. Då
 återskapas kontakten till dig själv. 

Här är information för dig som är på en plats i livet där du är i behov av stöd för att komma vidare i det du är i. Kärnan i vår behandling är gruppterapi. Det är där som den stora förändringen hos en människa kan ske. Du kan välja att vara en del av våra behandlingar eller sätta samman din behandling själv. Vi har tre upplägg på systemtraumabehandling för dig:

  • Primärbehandling  – 1 år
  • Primärbehandling – 2 år
  • Skräddarsydd behandling

För att kunna landa i om systemtraumabehandling är något som passar dig så rekommenderar vi att du genomför något eller några av följande behandlingselement:

När du känner dig redo så bokar vi ett onlinemöte där vi lägger upp en behandlingsplan utifrån dina förutsättningar och behov.

Boka ett kostnadsfritt inledande samtal!

Vi erbjuder ett kostnadsfritt inledande samtal.

  • Maila oss genom kontaktformuläret här
  • Ring/sms:a oss på 0707734316
  • Chatta med oss på chatten här på hemsidan. Du hittar chatten genom pratbubblan längst ner på skärmen.

pre-PRIMÄRBEHANDLING

pre-Primärbehandlingen är en helt digital behandling där du stegvis inleder en process med hjälp av behandlingsfilmer, reflektionsfrågor och behandlingsmaterial.

PRIMÄRBEHANDLING

Primärbehandlingen utgörs av 1-2 års behandlingsprocess för att skapa förutsättningar för frigörelse från systemtrauma och medberoende. Första året är ett grundår (medberoendeåret) och andra året är ett fördjupningsår (systemtraumaåret)

GRUPPTERAPI Intensivdagar

Gruppterapi Intensivdagar är ett behandlingselement där du som klient ges tillgång till en trygg och tillitsfull plats för att kunna möta dig själv. Intensivdagarna är tre dagar lång och är placerade på ställen som främjar processer.

GRUPPTERAPI ONLINE

Gruppterapi Online är en två timmar lång gruppterapi-session med fokus på närhet, tillit och intimitet. Under dessa timmar skapas en lugn och trygg miljö där deltagarna genom gruppen och handledarstöd av terapeuten tar sig framåt i den egna processen.

GRUPPTERAPI Vuxet barn-vecka

Gruppterapi Vuxet barn- vecka innebär fem dagars systemtraumaterapi där du ges möjlighet att möta dig själv och ditt inre barn. I en lugn miljö och i den trygghet som gruppen skapar så skapas förutsättningar för att ge ditt inre barn en röst för att uttrycka sina behov.

Back To Top