skip to Main Content

Till dig som är närstående till
någon som är i behandling

 

Information till dig som är närstående till någon som är i behandling hos oss

Denna information riktar sig till som är närstående till någon som genomgår behandling hos oss.

Att vara närstående till någon som genomgår en förändringsprocess innebär känslor i gungning, förändring i stort och litet och ibland även svårigheter att hänga med i de känslotillstånd som kan uppstå. Din närståendes process kan väcka obearbetade saker även hos dig, premisserna för relationen kan komma att förändras och du som närstående kan han hamna där du behöver stöd och hjälp för att hantera förändringen.

Här sammanfattas några tankar som kan hjälpa dig att hantera det du är i och det du kan komma att möta.

 • Din närstående kan börja se och möta saker på nya sätt
  Under behandlingen genomgår din närstående en förändring i sig själv som periodsvis kan vara uppslitande och omtumlande. Motarbeta inte processen, men var gärna med och lyssna kring vad din anhörige upplever. Acceptera att dina möjligheter att stötta och hjälpa är begränsade, oavsett hur mycket du bryr dig om din närstående.
 • Betrakta förändringen som något bra
  De förändringar som sker i och hos din närstående är en del av en frigörelseprocess. Det kan vara saker som ni tidigare tagit för självklart som inte längre upplevs självklart. Gör försök att möta din närstående i förändringen. Se istället förändringen som en del av något nytt och som långsiktigt kommer bli bättre.
 • Var medveten om att förändringsarbete tar tid
  Det tar tid att förändra. Det tar också tid innan förändringen är klar och vägen dit kan ta många omvägar. Gör ett försök att följa med på resan och möt det som dyker upp tillsammans med din närstående.
 • Läs på
  Som närstående kan du ha stor nytta av att lära dig mer om din väns, arbetskamrats eller familjemedlems process. Läs på vår hemsida och lyssna på vår podd så att du blir mer insatt i ämnet. Det är svårt att vara till hjälp utan att alls veta vad det handlar om.
Back To Top