skip to Main Content

Gruppterapi Online

Gruppterapi Online är en två timmar lång gruppterapi-session med fokus på närhet, tillit och intimitet. Under dessa timmar skapas en lugn och trygg miljö där deltagarna genom gruppen och handledarstöd av terapeuten tar sig framåt i den egna processen. Behandlingen följer Motusmetodens sex behadlingsteman och det systemtraumatologiska synsättet.

Gruppens processer följer samma dynamik och medvetenhet som under intensivdagarna. Under inledningen av gruppsessionen gås gruppens överenskommelse igenom. I stora drag innehåller den följande:

 • Deltagarna förväntas vara närvarande. En grupprocess blir så stark som det som deltagarna ger in i det. Stäng av telefoner, mail och andra störmoment och känn den totala närvaron i gruppen. En person som inte är närvarande kommer att märkas.
 • Det som händer i gruppen stannar i gruppen. Deltagarna får gärna prata med andra om sin egen process men allt annat som händer i gruppen ska stanna där.
 • Vi har videon på under mötet och i inledningen hjälps vi åt att skapa en känsla av närvaro vid skärmen. Placera ansiktet nära skärmen, undvik för mörkt rum och för mycket motljus bakom.
 • Muta när det inte är du som pratar.

Gruppterapi Online är ett av de huvudsakliga verktyget inom Primärbehandlingen. Primärbehandlingen är en behandling som sträcker sig över två år, där första året har fokus på att identifiera medberoendet och andra året är behandling av systemtrauma. Både första och andra året utgörs av sex tillfällen med Gruppterapi Intensivdagar, ett för respektive tema.

Terapeutens roll

Terapeuten är ett stöd till gruppen i processen. Denne sätter ramar och ger gruppen den vägledning som behövs för att gruppen ska formas ihop, både individuellt och tillsammans.

Information

Thomas Ahnér är Motus Animis behandlingsansvarige terapeut. Han har lång erfarenhet av behandling av systemtrauma och är den som följer upp och kvalitetsäkrar behandlingarnas utfomning och genomförande.

2021046_DSC9501 (kopia)
mastermind, chakra power, inspiration abstract thought together, world, universe inside your mind, watercolor painting

Priser

Se Aktuell prislista för de mest aktuella priserna. Möjliga upplägg och paketlösningar vi har idag är:

 • Ett tillfälle – 495 kr
 • Tre tillfällen – 1295 kr
 • Fem tillfällen – 2110 kr
 • 10 tillfällen – 4100 kr
 • 20 tillfällen – 8900 kr
 • Premium (ett år med fri tillgång till alla Gruppterapi Online) – 20 900 kr

Kommande tillfällen

Varje tisdag kl. 19-21

Bokning

Bokning sker genom respektive event i kalendern. Om du vill köpa paket med flera tillfällen så gör du det genom webbutiken.

Boka ett kostnadsfritt inledande samtal!

Vi erbjuder ett kostnadsfritt inledande samtal.

 • Maila oss genom kontaktformuläret här
 • Ring/sms:a oss på 0707734316
 • Chatta med oss på chatten här på hemsidan. Du hittar chatten genom pratbubblan längst ner på skärmen.
Back To Top