skip to Main Content

Vidareutbildning för yrkesverksamma hjälpare eller för dig som gått eller går i behandling. Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta som terapeut samt till dig som vill fördjupa dina kunskaper från terapin för privat eller professionellt bruk.

Grunden i såväl behandling som utbildning är systemtraumalogi och gestaltterapi. I detta används bland annat systemteori (hur individens systemstyrning ser ut) och anknytningsteori (hur individens anknytning till föräldrarna ser ut) där familjekonstelationsövningar och rekonsilidering (ta fram och stärka bortträngda minnen) ingår. Vi använder oss också av somatisk traumabehandling, där kroppen minns och ger utryck för de trauman som minnet blockerar. Vidare används beprövade metoder för bearbetning av systemttrauman vilket är av stor relevans för den egna utvecklingen och för att medvetandegöra sig om sig själv. Utbildningen bygger på ett holistiskt synsätt där människan ses som en själslig och andlig varelse. Kunskapen ska bli kongruent, något vi själva lever efter.

Gestaltterapeutiska teorier/metoder som underordnar sig principerna i programmet underlättar och stärker förändringsarbetet samtidigt som det ger ett effektivt skydd mot medberoende och utbrändhet.

Utbildningen är process- och upplevelsebaserad vilket innebär att egna upplevelser varvas med teori och praktik under workshopens gång.

Utbildningen omfattar både en yrkesmässig och en personlighetsutvecklande del då processträningen berör och bearbetar deltagarnas egna personliga svårigheter och problem.

Certifieringsutbildningen är framtagen och kvalitetssäkrad genom Motus Animi.

Utbildningsstart

Utbildningsstart för första årskullen (CS121) är oktober 2021. Schema för utbildningsträffarna för denna utbildningsgrupp återfinns i kalendern

Utbildningsstart för andra årskullen (CS122) är i april 2022.

INNEHÅLL OCH RAMAR

Längd och upplägg

Utbildningen är förlagd över två år där första året har fokus på teori och andra året har fokus på metod.  Dessa är fördelade utifrån tre steg; innan start, år 1 och år 2:

Innan start/Förkunskaper: Du ska ha genomfört minst ett tillfälle med Gruppterapi – Intensivdagar. Därefter görs en individuell bedömning om huruvida du kan starta utbildningen eller om du bör gå fler helger. Bedömningen görs utifrån mottaglighet och var i din process du är.

År 1: Detta år har fokus på teori. Deltagaren måste vara godkänd år ett för att påbörja år två.

År 2:  Detta år har fokus på metod.

Utbildningsgruppen

Deltagargruppen utgörs av max 14 deltagare. Detta för att säkerställa kvalitet, pedagogiskt flöde och att deltagarna ska kunna ges den individuella handledning som behövs. Gruppen kommer att vara ett starkt verktyg i individernas egna inlärningsprocess.

Innehåll

Utbildningen innehåller följande områden:  

 • Dissociering 
 • Dissonans 
 • Assimilering 
 • Neuros, psykos, schizofreni: kliniska
  perspektivet 
 • Systemtraumatologi
 • Känslomässig incest 
 • Transformations processen
 • Transportörer
 • Gestaltterapeutiska metoder 
 • Systemtraumatologiska värdegrunder 
 • Andlighet med flerdimensionalitet 
 • Skam och skuld 
 • Att arbeta som systemtraumatolog

UPPLÄGG OCH GENOMFÖRANDE

Betygsättande moment

Utbildningen ger endast Godkänd eller Ej Godkänd som betyg. Deltagaren bedöms löpande under utbildningen. För godkänd utbildning ska deltagaren vara aktivt deltagande i samtliga moment samt visa förståelse för processerna. Utbildarna kommer löpande under utbildning föra dialog med deltagarna om respektive deltagares utvecklingsprocess och ge feedback allteftersom det finns behov av det.

För att deltagaren ska bli godkänd förutsätts medverkan på följande aktiviteter:

År 1:

 •  Sex utbildningstematillfällen
 • Tre praktikhelger per år. Detta innebär att deltagarna medverkar som extra handledare under de tillfällen för Gruppterapi – Intensivdagar som genomförs. Dessa bokar deltagaren tillsammans med utbildningsledarna.
 • Projektarbete år 1

År 2:

 • Sex utbildningstematillfällen samt avslutningstillfälle.
 • Tre praktikhelger per år. Detta innebär att deltagarna medverkar som extra handledare under de tillfällen för Gruppterapi – Intensivdagar som genomförs. Dessa bokar deltagaren tillsammans med utbildningsledarna.
 • Projektarbete år 2.

 

Certifieringen

Certifieringen innebär att du som godkänd deltagare fristående kan verka som terapeut inom området systemtrauma. I samband med godkänd  certifiering ges deltagarna tillgång till logotyper och informationsmaterial som kan användas i den egna marknadsföringen. Deltagarna erhåller även ett tryckt och  digitalt diplom. En gång om året genomförs ett seminarium för dig som är certifierad Systemtraumatolog. För att behålla certifieringen är närvaro under dessa obligatorisk.

Certifieringsprov
Det är inget avslutande prov, istället är aktivt deltagande i samtliga betygsättande moment grundande för godkänd certifiering.

Användning av certifiering i professionell
verksamhet

Vid användning av certifieringen som en del av professionell verksamhet ska en registrering göras till Medberoendekliniken. Hur denna registrering görs informeras deltagarna om under utbildningen. Registreringen är kostnadsfri.

PRISER OCH FINANSIERING

Kostnader

Angående boende under utbildning och praktik
Att bo kvar på utbildningsstället under tematillfällena är något vi rekommenderar men det är inget obligatoriskt. I prislistan redovisas priser där du kan välja till boendepaket för ett eller två år. Om du inte vill att logi ska ingå i totalpriset redan nu så kan du välja att boka logi helg för helg istället, detta ska dock göras senast en månad innan utbildningstillfället.

Under praktiktillfällena betalar deltagarna för eventuell logi och förtäring. Övernattning under dessa helger är inget obligatoriskt. Kostnad för detta meddelas inför respektive helg då detta kan skilja sig åt från tillfälle till tillfälle. (runt 2900 kr inkl. moms per helg)

Prislista 2021

Se Aktuell prislista för priser

Finansiering och betalning
Valt kostnadsalternativ betalas antingen som ett engångsbelopp alternativt ett år i taget.

Genom Klarna erbjuds finansieringsstöd där du kan dela upp din betalning på upp till 36 månader.

Ansökan
Ansökan till utbildningen sker genom mail till
info@mals.se. I mailet anger du

• Namn, adress och telefonnummer
• En beskrivning av vem du är, varför du vill gå utbildning samt vad du har för erfarenhet av terapi

Efter att vi fått din ansökan så hör vi av oss för ett fördjupande samtal.

Vad ska du göra efter godkänd ansökan?
Du är anmäld till dem obligatoriska träffarna i och med att du är anmäld till utbildningen. Skulle du inte kunna medverka på någon av de obligatoriska träffarna så för du en dialog med utbildningsledarna om hur du kan ta igen just det tillfället tillsammans med nästa utbildningsgrupp.

Köpvillkor och avbokning
Se Köpvillkor för information om avbokning.

FRÅGOR OCH SVAR

Vad innebär projektarbetet?

Projektarbetena görs antingen individuellt eller i par och sker på egen hand. Under första utbildningsträffen får deltagarna mer information om projektarbetet.

 

Måste man vara godkänd år 1 för att börja år 2?

För att inleda år 2 krävs att deltagaren är godkänd år 1. Samtliga teman (tema 1-6 i bilden ovan) arbetas igenom år 1 utifrån teori och år 2 utifrån metod.

Om närvaro vid obligatorisk träff inte är möjlig så förs en dialog med utbildningsledarna

Vad händer om man inte kan medverka på utbildningsträff?

Om närvaro vid obligatorisk träff inte är möjlig så förs en dialog med utbildningsledarna om hur detta kan tas igen.

Vad ingår i priset?

Vad ingår i priset?

 • Digitala träffarna mellan tematillfällena
 • Möjlighet till individuell handledning mellan träffarna
 • Tillgång till logotyper och annat grafiskt material efter certifiering
 • Registrering för användande av titeln i professionell verksamhet

Information

Thomas Ahnér är Motus Animis behandlingsansvarige terapeut. Han har lång erfarenhet av behandling av systemtrauma och är den som följer upp och kvalitetsäkrar behandlingarnas utfomning och genomförande.

 

Läs mer om Thomas här!

2021046_DSC9501 (kopia)

Camilla Palmér är utbildningsutvecklare och är den som ansvarar för utbildningens ramar och det praktiska runt utbildningen. Camilla har lång erfarenhet av utbildning, såväl genomförande som under uppbyggnadsfas.

 

Läs mer om Camilla här!

2021046_DSC9509 (kopia)
Dipinto acquerello sostegno morale. Seduta di terapia. Empatia. Comunicazione con pensiero

 

Klicka på bilderna för att få de större

Sex behandlingsteman – Motusmetoden
Centrala byggstenar – Motusmetoden

Webbutik

Kalender

Skicka din intresseanmälan!

  Back To Top