skip to Main Content

Detta är en yrkesutbildning som inkluderar kompetens att verka som samtalsterapeut,  gruppterapeut och gestalt-terapeut. Utbildningen genomförs genom fysiska träffar kombinerat med arbete på distans. Att utbilda sig till Systemtraumatolog är något för dig som vill arbeta med och bidra till mänskligt växande.

Utbildningen till certifierad Systemtraumatolog är för dig som vill verka som terapeut och som vill arbeta med kärnan i problematiken. Systemtraumatologen arbetar med klienter för att åstadkomma förändring och utveckling, där utgångspunkten är att nå in i där traumat skapat skada. Utbildningen har sitt avstamp i elevernas egna process. Utbildningen bygger på ett holistiskt synsätt där människan ses som en själslig och andlig varelse. Kunskapen ska bli kongruent, något vi själva lever efter.

Grunden i såväl behandling som utbildning är systemtraumalogi och gestaltterapi. I detta används bland annat systemteori (hur individens systemstyrning ser ut) och anknytningsteori (hur individens anknytning till föräldrarna ser ut) där familjekonstellationsövningar och rekonsilidering (ta fram och stärka bortträngda minnen) ingår. Vi använder oss också av somatisk traumabehandling, där kroppen minns och ger utryck för de trauman som minnet blockerar. Vidare används beprövade metoder för bearbetning av systemttrauman vilket är av stor relevans för den egna utvecklingen och för att medvetandegöra sig om sig själv. Gestaltterapeutiska teorier/metoder som underordnar sig principerna i programmet underlättar och stärker förändringsarbetet samtidigt som det ger ett effektivt skydd mot medberoende och utbrändhet.

Utbildningen är process- och upplevelsebaserad vilket innebär att egna upplevelser varvas med teori och praktik under workshopens gång.

Utbildningen omfattar både en yrkesmässig och en personlighetsutvecklande del då processträningen berör och bearbetar deltagarnas egna personliga svårigheter och problem.

Certifieringsutbildningen är framtagen och kvalitetssäkrad genom Motus Animi.

Behörighet till yrkesutbildningen certifierad Systemtraumatolog

Du ska ha genomgått minst en steg 1-behandling eller 12-veckorsprogrammet. Du som vill söka till utbildningen kommer att kallas till en intervju där vi har ett samtal om vad du behöver för att kunna starta utbildningen.

Omfattning  – 4 terminer

År 1 består av totalt sex utbildningshelger á tre dagar, digitala onlineträffar med gruppen, projektarbete (som görs på distans), praktiktillfällen och individuellt arbete med litteratur och reflektionsfrågor. Detta år har fokus på teori. Deltagaren måste vara godkänd år ett för att påbörja år två.

År 2 består av totalt sex utbildningshelger á tre dagar, digitala onlineträffar med gruppen, projektarbete (som görs på distans praktiktillfällen och individuellt arbete med litteratur och reflektionsfrågor. Detta år har fokus på metod.

Utbildningsgruppen

Deltagargruppen utgörs av max 8 deltagare. Detta för att säkerställa kvalitet, pedagogiskt flöde och att deltagarna ska kunna ges den individuella handledning som behövs. Gruppen är ett starkt verktyg i individernas egna inlärningsprocess.

Innehåll

Utbildningen innehåller följande områden:  

 • Dissociering 
 • Dissonans 
 • Assimilering 
 • Neuros, psykos, schizofreni: kliniska
  perspektivet 
 • Systemtraumatologi
 • Känslomässig incest 
 • Transformations processen
 • Transportörer
 • Gestaltterapeutiska metoder 
 • Praktik och teori – samtalsmetodik
 • Praktik och teori – att leda gruppterapi
 • Systemtraumatologiska värdegrunder 
 • Andlighet med flerdimensionalitet 
 • Skam och skuld 
 • Att arbeta som systemtraumatolog

Om certifieringsutbildningen till Systemtraumatolog

UPPLÄGG OCH GENOMFÖRANDE

Betygsättande moment

Utbildningen ger endast Godkänd eller Ej Godkänd som betyg. Deltagaren bedöms löpande under utbildningen. För godkänd utbildning ska deltagaren vara aktivt deltagande i samtliga moment samt visa förståelse för processerna. Utbildarna kommer löpande under utbildning föra dialog med deltagarna om respektive deltagares utvecklingsprocess och ge feedback allteftersom det finns behov av det.

För att deltagaren ska bli godkänd förutsätts medverkan på följande aktiviteter:

 •  Sex utbildningstematillfällen per utbildningsår (totalt tolv stycken)
 • Tre praktikhelger per år. Detta innebär att deltagarna medverkar som extra handledare under de tillfällen för någon av de gruppterapeutiska forum som genomförs. Dessa bokar deltagaren tillsammans med utbildningsledarna.
 • Projektarbete år 1 och år 2

 

Certifieringen

Certifieringen innebär att du som godkänd deltagare fristående kan verka som terapeut inom området systemtrauma. I samband med godkänd  certifiering ges deltagarna tillgång till logotyper och informationsmaterial som kan användas i den egna marknadsföringen. Deltagarna erhåller även ett tryckt och  digitalt diplom. En gång om året genomförs ett seminarium för dig som är certifierad Systemtraumatolog. För att behålla certifieringen är närvaro under dessa obligatorisk.

Certifieringsprov
Det är inget avslutande prov, istället är aktivt deltagande i samtliga betygsättande moment grundande för godkänd certifiering.

Användning av certifiering i professionell verksamhet
Vid användning av certifieringen som en del av professionell verksamhet ska en registrering göras till Medberoendekliniken. Hur denna registrering görs informeras deltagarna om under utbildningen. Registreringen är kostnadsfri.

 

Utbildningsformen passar mig, kunskaper och insikter förvärvas av min egen närvaro i ett ömsesidigt samspel med övriga deltagare. Jag tillfredsställer mina behov av att utvecklas som som människa genom att våga tro på mina förmågor och möta mina rädslor. Gruppen stöttar och helar mig när skam av otillräcklighet visar sig, detta gör att jag vågar gå framåt och fortsätta utbilda mig.Jag har min inre längtan efter att få arbeta med något som ger mig själv mening samtidig som jag får möjlighet att hjälpa andra.

Jag är tacksam för att jag ger mig själv denna gåva.

 

Malin
certifierad Systetraumatolog

FRÅGOR OCH SVAR

Vad innebär projektarbetet?

Projektarbetena görs antingen individuellt eller i par och sker på egen hand. Under första utbildningsträffen får deltagarna mer information om projektarbetet.

 

Måste man vara godkänd år 1 för att börja år 2?

För att inleda år 2 krävs att deltagaren är godkänd år 1. Samtliga teman (tema 1-6 i bilden ovan) arbetas igenom år 1 utifrån teori och år 2 utifrån metod.

Om närvaro vid obligatorisk träff inte är möjlig så förs en dialog med utbildningsledarna

Vad ingår i priset?

Vad ingår i priset?

 • Fysiska träffar med lärare och assisterande lärare (boendepaket läggs till i särskild ordning)
 • Digitala träffarna mellan tematillfällena
 • Möjlighet till individuell handledning mellan träffarna
 • Tillgång till logotyper och annat grafiskt material efter certifiering
 • Registrering för användande av titeln i professionell verksamhet

Vad händer om man inte kan medverka på utbildningsträff?

Om närvaro vid obligatorisk träff inte är möjlig så förs en dialog med utbildningsledarna om hur detta kan tas igen.

Skicka din intresseanmälan!

  Datum

  Datum för start april 2022 (CS121)

  Här nedan sammanfattas datum för de fysiska träffarna för dig som startar april 2022. Däremellan är det onlineträffar med gruppen, dessa är dock mer rörliga och kan ändras utifrån behoven.

  Du börjar i en redan pågående grupp, därför inleder du med behandlingstema 4. Du kommer gå varje behandlingstema två gånger under utbildningen.

  • 22-24 april (behandlingstema 4, Skåne)
  • 10-12 juni (Behandlingstema 5,Skåne)
  • 26-28 augusti (Behandlingstema 6, Skåne)
  • 4-6 november (Behandlingstema 1, Stockholm)
  • 16-18 december (Behandlingstema 2, Skåne)

  2023 

  • 10-12 februari (Behandlingstema 3, Skåne)
  • 7-9 april (Behandlingstema 4, Stockholm)
  • 16-18 juni (Behandlingstema 5,  Skåne)
  • 8-10 september ( Behandlingstema 6, Skåne)
  • 27-29 oktober (Behandlingstema 1, Stockholm)
  • 15-17 december (Behandlingstema 2, Skåne)

  2024 

  • 9-11 februari (Stockholm)

   

  Datum för start augusti 2022 (CS122)

  Här nedan sammanfattas datum för de fysiska träffarna för dig som startar augusti 2022. Däremellan är det onlineträffar med gruppen, dessa är dock mer rörliga och kan ändras utifrån behoven.

  Du börjar i en redan pågående grupp, därför inleder du med behandlingstema 5. Du kommer gå varje behandlingstema två gånger under utbildningen.

  2022

  • 10-12 augusti (behandlingstema 1, Vejbystrand)
  • 21-23 oktober (behandlingstema 2, Vejbystrand)
  • 27-29 december (behandlingstema 3, Vejbystrand)

  2023

  • 24-26 februari (behandlingstema 4, Vejbystrand)
  • 21-23 april (behandlingstema 5, Vejbystrand)
  • 30 juni-2 juli (behandlingstema 6, Vejbystrand)
  • 25-27 augusti (behandlingstema 1, Vejbystrand)
  • 20-22 oktober (behandlingstema 2, Vejbystrand)
  • 1-3 december (behandlingstema 3, Vejbystrand)

  2024

  • 26-28 januari (behandlingstema 4, Vejbystrand)
  • 5-7 april (behandlingstema 5, Vejbystrand)
  • 31 maj-2 juni (behandlingstema 6, Vejbystrand)

  Utbildningsträffarna

  Under utbildningen ska du genomgå totalt 12 fysiska utbildningsträffar, behandlingstema 1-6 ska gås igenom i två omgångar. I stort sett alla utbildningsträffar är förlagda fredag-söndag. Plats för träffarna varierar mellan Skåne och Stockholm. Mellan de fysiska träffarna är det onlineträffar.

  Intagningsdatum

  Antagning sker löpande med start tre gånger om året.

   

  • April 2022
  • Augusti 2022
  • December 2022
  • April 2023
  • Augusti 2023
  • December 2023

  Ansökan

  Ansökan till utbildningen sker genom mail till info@mals.se. I mailet anger du

  • Namn, adress och telefonnummer
  • En beskrivning av vem du är, varför du vill gå utbildning samt vad du har för erfarenhet av terapi

  Efter att vi fått din ansökan så hör vi av oss för ett fördjupande samtal.

  Vad ska du göra efter godkänd ansökan?
  Du är anmäld till dem obligatoriska träffarna i och med att du är anmäld till utbildningen. Skulle du inte kunna medverka på någon av de obligatoriska träffarna så för du en dialog med utbildningsledarna om hur du kan ta igen just det tillfället tillsammans med nästa utbildningsgrupp.

  Köpvillkor och avbokning
  Se Köpvillkor för information om avbokning.

  Priser

   

  Priserna är exkl. moms

  • År 1 och år 2- 120 000 kr
  • 1 år (år 1 eller år 2) – 61 000 kr
  • Paket Boendepaket år 1 – 21 000 kr
  • Paket Boendepaket år 1 och år 2 – 42 000 kr

   

  Angående boende under utbildning och praktik

  Att bo kvar på utbildningsstället under tematillfällena är något vi rekommenderar men det är inget obligatoriskt. I prislistan redovisas priser där du kan välja till boendepaket för ett eller två år. Om du inte vill att logi ska ingå i totalpriset redan nu så kan du välja att boka tillfälle för tillfälle istället, detta ska dock göras senast en månad innan utbildningstillfället.

  Under praktiktillfällena betalar deltagarna för eventuell logi och förtäring. Övernattning under dessa är inget obligatoriskt. Kostnad för detta meddelas inför respektive tillfälle då detta kan skilja sig åt från tillfälle till tillfälle.

  Utbildningsansvariga

  2021046_DSC9501 (kopia)

  Thomas Ahnér är Motus Animis behandlingsansvarige terapeut. Han har lång erfarenhet av behandling av systemtrauma och är den som följer upp och kvalitetsäkrar behandlingarnas utfomning och genomförande.

  Läs mer om Thomas här!

  2021046_DSC9509 (kopia)

  Camilla Palmér är utbildningsutvecklare och är den som ansvarar för utbildningens ramar och det praktiska runt utbildningen. Camilla har lång erfarenhet av utbildning, såväl genomförande som under uppbyggnadsfas.

  Läs mer om Camilla här!

  Back To Top