skip to Main Content

Här hittar du utkast på behandlingsplaner. Dessa kan anpassas utifrån dina behov och förutsättningar och det är även möjligt att blanda behandlingsställe.

  • Behandlingen beställer du genom vår webbutik på mals.se/butik. Här väljer du primärbehandling – en årscykel
  • Vill du korrigera något datum? Hör av dig till oss så får du en Wordfil du kan ändra i. Därefter skickar du den till oss i anslutning till att du beställer din behandling så har vi en aktuell behandlingsplan hos oss.
  • Du kan blanda behandlingsplatser – om du vill gå några i Stockholm och några i Skåne.
  • I anslutning till att vi fastställer planen tillsammans så skrivs du in på respektive tillfälle. Du hittar alla datum på mals.se/events .
  • Om du vill blanda behandlingsställe och gå både i Stockholm och Skåne så funkar det bra.
  • Har du tidigare beställt en pre-Primärbehandling eller redan gått ett tillfälle Gruppterapi Intensivdagar? Hör av dig så anpassar vi plan och totalkostnad så att dina tidigare tillfällen dras av.
  • Vill du gå fler onlineträffar? Varje tisdag kl. 19-21 är det onlineträffar. Om du vill gå fler onlineträffar så kan du boka det direkt från kalendern (www.mals.se/events) Önskar du ha tillgång till alla onlineträffar under ditt primärbehandlingsår (från första gruppintensiv och ett år framåt) så kan du välja att beställa ett onlinepaket premium. Då får du en kod som ger dig fri tillgång till alla Gruppterapi Online under ett års tid.

Årscykel - Primärbehandling

Detta är ett utkast på behandlingsplan för dig som vill gå i Stockholmsgruppen och vill börja med tillfället 5-7 december

Detta är ett utkast på behandlingsplan för dig som vill gå i Skånegruppen och vill börja med tillfället 17-19 december

Detta är ett utkast på behandlingsplan för dig som vill gå i Stockholmsgruppen och vill börja med tillfället 28-30 januari 2022

Back To Top