skip to Main Content

Kalla fakta 22 september

Den 22 september sänder Kalla Fakta ett reportage där delar av vår verksamhet granskas. Vi sammanfattar på denna sida våra reflektioner kring den kritik som riktas mot oss. Här sammanfattas vårt bemötande av de kritikområden som kommit oss tillkänna, vi…

Read more

Steg 1 – Öppningen

  Första delen i behandlingen - Öppningen Första delen i behandlingen syftar till att skapa miljö för klienten som är trygg och prestationsfri. Genom att skapa lugn och stillhet runt klienten kommer denne att ges förutsättningar att uppfatta det som…

Read more
Back To Top