skip to Main Content

Det är kostnadsfritt att vara ansluten till oss. Det finns inga löpande kostnader och ni betalar endast när era medarbetare har terapisamtal eller krisstöd. Vi skräddarsyr våra tjänster utifrån ert företags behov.

Möjligt upplägg:

Ni berättar för era medarbetare och chefer på företaget att ni har ett samarbete med Motus Animi och att de kan kontakta oss vid behov av terapisamtal. Vi återkommer generellt inom några timmar. Därefter har vi ett telefonsamtal, där vi undersöker vad medarbetaren/chefen söker hjälp för och matchar ihop klienten med rätt terapeut. Efter första samtalet ger vi en rekommendation på antal samtal som vi tror kan behövas. Exempelvis tre eller fem samtal. Om ni godkänner det fortsätter vi samtalen med medarbetaren/chefen.

Kontakta oss gärna för ytterligare information!

Kontakta oss för att ansluta ditt företag till oss!

    Back To Top