skip to Main Content

 

Vad är andlighet?

I att inleda och vara i process, i utforskandet och närmandet av mig själv, är andlighet både vägen och målet. Det är frånvaron av andlighet som är vårt lidande. Vi sitter ihop med det vi står inför. Friktionen mellan själ och det vi står inför blir stor och gör oss illa. Vi är inte vad vi gör eller tänker och känner. Liksom vi behöver ha ett mellanrum mellan varandra så behöver vi det till alla våra delar inom oss. Genom andlighet når vi andlighet. Genom att skapa förutsättningar för dig att kunna landa i närvaro, och i det kunna betrakta dig själv, så ges andligheten utrymme i dig. Och i den kan vi betrakta oss själva, och vi medvetliggör oss om hur vi uppfattar själens behov. Man kan definiera det som när vi är helt fria från skamstyrningar så är vi också i andlighet.

Första steget i processen är öppningen, där vi gör oss tillgängliga för oss själva. Här går vi till andlighet genom att skapa andrum mellan själen och det vi är bundna till.

Andra steget är att komma till en utvecklande process, där vi kan betrakta oss själva och skapa rörlighet i det som är fast.

Tredje steget är att hitta sin delaktighet i sammanhanget så att en själv blir en självklarhet. Genom det så frigör vi oss från bindningar. Där kan vi släppa oss själva helt och hållet. Här är jag i nuet och kan uppfatta guds principer. Då kommer vi till tacksamhet och syfte uppenbarar sig.

Poddavsnitt om andlighet

Lyssna till Thomas och Camilla när de samtalar runt andlighet.

 

Back To Top