skip to Main Content

Camilla Palmér

Camilla är kommunikatören, projektledaren och organisationsutvecklaren med hög sensibilitet för människan. Camilla har lett allt från EU-projekt och nationella förändringsledningsprojekt till kommunala satsningar, och har berört vitt skilda teman; från oljeskydd och vädervarningar till suicidprevention, krisledning och krisstöd. Med ett skarpsynt öga för kommunikation fångar hon det som ofta inte sägs. 

0
års erfarenhet av organisationsutveckling
0
års erfarenhet av ledarskapsutveckling
0
nationella projekt som projektledare

”Förändringsledning består i mångt och mycket av kommunikation där det handlar om att motivera till förändring. Många projekt lider här under tidspress där människors uppmärksamhet splittras på alltför många uppdrag, inom alltför snäva tidsramar. Jag drivs av att ta mig igenom detta filter, hitta människors beröringspunkter och skapa engagemang på riktigt.”

Camilla är van utbildare och beskrivs ofta utifrån sin förmåga att fånga komplexa strukturer och skeenden i pedagogiska format. Med över 14 års erfarenhet av kommunal verksamhet, regional utveckling och räddningstjänst i ledande och strategiska befattningar besitter Camilla en unik förståelse för hur dessa verksamheter styrs och fungerar. Hennes gedigna intresse för människor och mänskliga processer gör att hennes förmåga att driva processer framåt, utifrån de inblandades behov och förutsättningar, sticker ut i mängden.

”Hur vi relaterar till varandra inom en organisation är helt avgörande för huruvida en kris- eller förändringsprocess fungerar eller inte. Varje arbetsplats har en kultur inpräntad i sina väggar och det är först när vi förstår vad som döljer sig bakom denna kultur som vi kan bygga en stark organisation. Därför fokuserar jag i min roll mycket på att bygga relationer, med mina klienter och inom de organisationer som jag verkar i.”

 

Camillas bakgrund är på många sätt det som format henne till den analytiker och strateg hon är idag. Hon är kommen från en bakgrund där missbruk, hemlöshet och fattigdom var några av de inslag som karaktäriserade hennes vardag. Från runt 15 år har hon levt utan föräldrar och har genom strategier och en genuin förmåga att möta människor tagit sig igenom gymnasietiden, en civilingenjörsexamen och kom därefter snabbt ut i arbetslivet. Hon började tidigt göra karriär och strax över 30 fyllda hade hon landat på en så pass trygg plats i livet att hennes inre process gavs förutsättningar att starta. Camilla ägnade några år åt att utforska sin personlighetsutveckling från barndomen och uppåt, till en början med hjälp av tillgänglig psykologi och vetenskap. När Camilla var i punkten att hon upplevde att pusslet var lagt upplevde hon att något ändå saknades och hörde genom en vän talas om Medberoendekliniken. 2020 inledde hon behandling på kliniken och hamnade snart på en plats i sig själv där livsprocessen tog en ny vändning. Hon upplevde att de perspektiv som systemtraumaterapin gav var något hon inte kunnat hitta i den traditionella psykologin. Våren 2021 startade Camilla ett affärssamarbete med kliniken och hösten 2021 gick hon in som delägare. Hösten 2021 inledde hon sin utbildning till certifierad Systemtraumatolog.

Yrkesbakgrund

 • VD, ägare, projektledare och utbildare, Nordic Preparedness
 • Krisberedskapsexpert, Landskrona stad
 • Krisberedskapsstrateg, Malmö stad
 • Kommunikationsstrateg, Räddningstjänsten Skåne Nordväst
 • Kommunikationsstrateg, Helsingborgs brandförsvar
 • Säkerhetschef, Ängelholms kommun
 • Riskingenjör och projektledare, Ängelholms kommun och räddningstjänst
 • Pedagog inom SMO (brandmansutbildningen), Mydigheten för samhällsberedskap
 • Säkerhetssamordnare, Ängelholms kommun
 • Personlig tränare och gruppträningstruktör på flera olika gym sedan 2002

Utbildningar

 • Civilingenjör Riskhantering (masterexamen, Lunds tekniska högskola)
 • Strategisk kommunikation (magisterexamen, Borås högskola)
 • Kandidat i psykologi (pågående)
 • Fristående kurser i psykologi
  • Utvecklingspsykologi – 30 hp (Lunds universitet)
  • Översiktskurs Psykologi – 30 hp (Lunds universitet)
  • Kognitiv neurovetenskap – 30 hp (Lunds universitet)
 • Kvalitets- och ledarskapsutveckling (Mittuniversitetet)
 • Organisationsutveckling och ledarskap (Kristianstad högskola)
 • Utbildarutbildning Gemensamma grunder  (MSB)
 • Samverkan vid extraordinära händelser(MSB)
 • Kriskommunikation (MSB)
 • Strategisk kommunikation (Lunds universitet)
 • Samverkan vid stora olyckor (MSB)
 • Övningsledare (MSB)
 • Övningsutvärderare (MSB)
 • Stabschefsutbildning (MSB)
 • Kriskommunikation vid olyckor med dricksvatten (Livsmedelsverket)
 • Stabsmetodik (MSB)
 • WIS, redaktör och administratör (MSB)
 • Olycksundersökning (MSB)
 • Meterologi för TIB (SMHI)
 • Säkerhetsskyddschefsutbildning (SÄPO)
 • Pilatesinstruktör (Actic)
 • Personlig tränare (the Academy)
 • Spinninginstruktör (Schwinn)

Andra livserfarenheter

 • Utbildare och utvecklare av certifieringsutbildning till Trailledare/Outdoorledare
 • Utbildare och utvecklare av nationella och regionala utbildningar inom konsekvensbaserade vädervarningar
 • Volontärarbetare i anslutning till flyktinglägret Moria på Lesbos, 2018-2019
 • Spinninginstruktör och personlig tränare samt ledarskapsutvecklare för spinninginstruktörer sedan 2002.
Back To Top