skip to Main Content

Film till reflektionsövning Beteendeinventering

Detta är en fråga hämtad ur pre-Behandlingen/12-veckorsprogrammet.

Se en kort introduktionsfilm till frågan här: https://youtu.be/UwkWIUqCK5o

BETEENDEINVENTERING

Idag kan vi ha problem med att för vår omgivning fritt utrycka smärta, rädsla ilska eller behov. Vi förtränger våra verkliga känslor eftersom vi fortsätter att betrakta vår omgivning på samma sätt som vi gjorde när vi var barn. När vi öppet ger utryck för våra behov riskerar vi att bli avvisade. För att undvika att bli avvisade kompenserar många av oss förträngda känslor genom att gå till överdrift i allt vi gör. Vårt beteende kan inbegripa en ständig oro för relationer eller arbete. Eller så döljer vi våra verkliga känslor genom att arbeta för mycket, eller äta för mycket, eller genom sex, eller genom att missbruka sinnesförändrande preparat såsom droger/mediciner och alkohol.

Din berättelse:

  • Vilka beteenden använder du för att kompensera eller skyla över obehagliga känslor?
  • Hur påverkar dessa beteenden ditt övriga liv?
  • Vilka icke-önskvärda beteenden ser du i ditt beroende/medberoende?
  • Vilka beteenden är du mest rädd för att visa för andra/gruppen? Det kan handla om dina egna eller andras ( t ex ilska, isolering, konkurrens, kontroll osv.)

This Post Has 0 Comments

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Back To Top