skip to Main Content

Nu går vi över till Motus Utvecklingsprogram!

Nu går vi över till Motus Utvecklingsprogram!

Det som tidigare kallades för Motusbehandling har nu genomgått en omarbetning och återföds nu i det som vi kallar för Motus utvecklingsprogram. Att i namnet skifta från behandling till utveckling är ett sätt för oss att tydliggöra att det är utvecklingen som är det centrala i processen, att vi skapar rörelse och tar oss från en plats till en annan. Läs mer om programmet här!

Här sammanfattar vi några av skillnaderna:

 • Ändrad behandlingsperiod och intensitet.
  Tidigare behandling byggde på sex intensivhelger under ett år. Utvecklingsprogrammet innebär istället tre steg där rekommendationen är att dessa ska genomgås under 3-6 månader. Det ligger en stege (1, 2 och 3) med start en gång var tredje månad för att möjliggöra att du ska kunna genomgå alla stegen under tre månader.  Stegen är utformade för att du ska kunna fördjupa din process ett steg i taget. De tre process-stegens kärna är grupp-process utifrån Motusmetodens grundprinciper:Steg 1Öppningen: 3 dagars grupp-process

  Steg 2Medvetliggörandet: 4 dagar grupp-process

  Steg 3Rörlighetsskapandet: 6 dagars grupp-process

 • Möjlighet till fördjupning
  Efter steg 3 (eller efter primärbehandlingen enligt förra behandlingsprincipen) så kan du hålla din process igång med Gruppterapi Online eller Fördjupningsdagar. Fördjupningsdagarna är två dagar – då deltagarna är processvana så kommer man snabbare in i processen.

 

 • Med eller utan boendepaket
  Du kan från nu boka aktiviteterna med eller utan boende. Detta för att göra det lite enklare att välja det upplägg som funkar bäst just för dig utifrån dina praktiska förutsättningar.

This Post Has 0 Comments

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Back To Top