skip to Main Content

12 veckors utvecklingsprocess online

Nu öppnar 12-veckorspogrammet för anmälan!

12-veckors-programmet är för dig som vill ta ett första steg inför att starta en inre process och för dig som redan är i en process och behöver draghjälp och stöd att komma framåt. Genom behandlingen ges du vägledning i att medvetliggöra och lägga pusslet – att förstå dina strategier, att se din skam och dina trauman, och uppfatta var du står idag. Genom att klarare kunna se och uppfatta det som händer i dig, och att stärka din kunskap om dig själv, så uppnås tillit och balans – och genom tilliten återskapas och skapas gränser för det som är du. Allt du behöver finns inom dig, programmet hjälper dig att göra det tillgängligt.

12-veckorsprogrammet är helt distansbaserat och bygger dels på reflektionsfrågor och filmer, och dels på gruppsessioner online. Du som deltagare kommer i anslutning till uppstart få underlaget till vår pre-Primärbehandling och det är denna som kommer utgöra utgångspunkt i programmet. Totalt ses gruppen, med handledning av minst en terapeut, online sju gånger under programmet  och däremellan ser du filmerna och gör reeflektionsfrågorna inför respektive behandlingstema. Tillsammans och enskilt tar vi oss framåt i vårt varande.

Just nu finns två starter med max 10 personer per grupp. Programstart är 19 januari för kvällsgruppen och 16 februari för dag-gruppen. Anmälan stänger en vecka innan grupperna startar.

Gå till 12 veckors-programmet

This Post Has 0 Comments

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Back To Top