skip to Main Content

 Vi skapar förutsättningar för ditt existensiella utforskande

Vårt synsätt och behandlingsmetod utgår från människan som en existensiell varelse, vars existensiella behov inte kunnat mötas. Detta medför ett liv där ens livssyfte har satts utifrån andras behov och begränsningar, och där ens existensiella jag inte givits möjlighet att utforskas. Vi ser på människan utifrån helheten, där alla delar ska få och ges den plats och det utrymme som behövs. Vår terapi sker utifrån människans kärna – för att fånga upp helheten och för att skapa riktig förändring som håller livet ut. Vi tar inga genvägar – istället skapar vi förutsättningar för att klienten ska kunna göra förändringen på riktigt. Kärnan utgörs av det existensiella varandet och i det skapar vi förutsättningar för klienten att utforska livet. I terapin ges klienten förutsättningar att synliggöra det som begränsar denne; exempelvis återkommande beteendemönster, undermedvetna tankemönster, förhållningssätt och reaktioner. Genom medvetliggörandet ges klienten möjlighet att betrakta både det som har hänt och det som händer, och med det kommer klienten kunna bryta mönster och leva ett friare liv.

Den traditionella sjukvården har varken resurser eller kunskap att arbeta med helheten, istället sker terapi och behandling inom sjukvården utifrån symptombilden. I vår behandling är helheten det viktiga, och det är klientens behov och progression som hela tiden styr processen.

Boka en tid för ett kostnadsfritt inledande samtal genom knappen:

Boka tid
TimeCenter

Sjukdomsförloppet – från systemtrauma till utagerande/behov

Ett systemtrauma blir till

Trauma kan vara någonting tydligt, som ett sexuella övergrepp eller att bli slagen, men för ett barn är ett trauma så mycket mer. Bara att födas och komma ut till någonting helt okänt är otroligt skrämmande och traumatiserande. Som barn är vi väldigt sårbara och helt utlämnade till miljön vi växer upp i. De system som styr våra föräldrar blir våra existensiella villkor. Om våra föräldrar inte är öppna och tillgängliga så skapar det ett gränslöst förhållande mellan barn förälder. Gränserna är lösa och otydliga och gör det omöjligt för oss att se vart jag slutar och föräldern börjar. Föräldrarnas skuld och skam, blir min skuld och skam. Systemtrauman bottnar i att vi på något sätt blivit avvisade, övergivna, svikna och inte respekterade.

Vi blir medberoende

Vi känner att våra föräldrar inte klarar av ta hand om allt det som bor i oss, men samtidigt måste vi som barn ha våra föräldrars omvårdnad för att överleva. Vårt enda val blir därför att stänga av eller gömma de känslor som familjen inte klarar av ta hand om. Vi blir det som förväntas av oss.Vi agerar inte längre utifrån vart vi befinner oss och utifrån våra egna känslor eller behov. Vi distanserar oss från oss själv och ser på oss som ett projekt som ska klara av livet på bästa sätt. Vi lever inte längre vårt eget liv utan lever i ett kontrollerande av oss och vår omgivning.Motståndet mot vad som gjorde oss illa som små blir våra livsvillkor.  Villkoret för vår existens blir att finnas där för andra eller fylla en funktion i olika relationer.

Utagerandet blir vår bästa vän

När vi får en obehagskänsla eller känner att livet blir för svårt att hantera så måste vi fly därifrån. Vi har ingen kontakt med vårt jag och det skrämmer oss att möta den personen. När vi befinner oss i det här tillståndet känns det som att vi kommer att dö om vi inte får vår drog. Bekräftelse, kontrollerande, sex, alkohol, mat, jobb, mediciner eller egentligen vad som helst som förändrar sinnestillståndet. Det sunda och logiska sättet att ta hand om smärta eller oro är att möta och dela om vad vi känner. Men eftersom vi lever i en världsbild av att vi är ensamma och inte har förmågan att möta andra så blir vårt enda sätt att överleva smärtan att försöka fly ifrån den. Det kanske hjälper för stunden men skammen som kommer gör att vi bekräftar känslan vi hade som barn.

Seminarier

Nu kan läsa om våra seminarier och direkt anmäla dig här på hemsidan på SEMINARIER

Boka en tid för ett kostnadsfritt inledande samtal genom knappen:

Boka tid
TimeCenter
Back To Top