skip to Main Content

Systemtraumaterapi skapar förutsättningar för att återskapa förmågan till existensiellt utforskande

Målet med systemtraumaterapi är att öka individens upplevelse av trygghet, självtillit och känsla av sammanhang i livet, och därigenom minska skamstyrning och känslan av att vara ett offer för det som sker i och utanför en själv.

Vårt synsätt och behandlingsmetod utgår från människan som en existensiell varelse, vars existensiella behov inte kunnat mötas. Detta medför ett liv där ens livssyfte har satts utifrån andras behov och begränsningar, och där ens existensiella jag inte givits möjlighet att utforskas. Vi ser på människan utifrån helheten, där alla delar ska få och ges den plats och det utrymme som behövs. Vår terapi sker utifrån människans kärna – för att fånga upp helheten och för att skapa riktig förändring som håller livet ut. Vi tar inga genvägar – istället skapar vi förutsättningar för att klienten ska kunna göra förändringen på riktigt. Kärnan utgörs av det existensiella varandet och i det skapar vi förutsättningar för klienten att utforska livet. I terapin ges klienten förutsättningar att synliggöra det som begränsar denne; exempelvis återkommande beteendemönster, undermedvetna tankemönster, förhållningssätt och reaktioner. Genom medvetliggörandet ges klienten möjlighet att betrakta både det som har hänt och det som händer, och med det kommer klienten kunna bryta mönster och leva ett friare liv.

Den traditionella sjukvården har varken resurser eller kunskap att arbeta med helheten, istället sker terapi och behandling inom sjukvården utifrån symptombilden. I vår behandling är helheten det viktiga, och det är klientens behov och progression som hela tiden styr processen.

Nyheter

Kalla fakta 22 september

Den 22 september sänder Kalla Fakta ett reportage där delar av vår verksamhet granskas. Vi…

Read more

Presentation från dagens föreläsning

  Hämta PPT:n från dagens seminarium här: Presentation Seminarium  

Read more

Seminarier

Nu kan läsa om våra seminarier och direkt anmäla dig här på hemsidan på SEMINARIER

Read more

Klienternas röst

Jag är idag evigt tacksam att jag för ca 10 år sedan hade turen att träffa rätt person direkt. Jag var livrädd, hade noll självkänsla och hade svikit mig själv i evighet. Thomas Ahnér har en otrolig känsla för att möta människor där de är i livet och se vad de behöver. Med en otrolig värdighet har Thomas guidat mig i min resa att bli stark, lära känna mitt jag och sätta mig själv först i livet.
Från litet till stort kommer du alltid vara den som gjort störst avtryck i mitt liv.
Thomas jag är dig evigt tacksam för allt du gjort, jag ser fram emot att lära mer av dig.

Jörgen Hjelm

Registrera dig för nyhetsbrev

Boka en tid för ett kostnadsfritt inledande samtal genom knappen:

Boka tid
TimeCenter
Back To Top