skip to Main Content

Filter

Ändring av någon av formulärsinmatningarna kommer att orsaka listan med evenemang att uppdatera med filtrerade resultat.

Gruppterapi Online

Gruppterapi Online hjälper att upprätthålla processen och intimiteten till sig själv mellan intensivdagarna. En grupp med max tolv personer möts i processer sprungna ur Motusmetoden med balans, närhet, gemenskap och tillit som ledord. För att medverka på onlineträffarna ska ha…

Recurring

12 veckors-programmet – Gruppsamtal Online – Grupp122

Läs mer på https://www.mals.se/12-veckorsprogrammet/ Datum för 12-veckorsprogrammet – Grupp 122 (kvällsgrupp) I anslutning till att du får informationen inför uppstart så får du Outlookkallelser med länk till respektive tillfälle. Onsdag 19/1 kl. 18-20 - Inledningssamtal Onsdag 2/2 kl. 18-20 -…

Gruppterapi Online

Gruppterapi Online hjälper att upprätthålla processen och intimiteten till sig själv mellan intensivdagarna. En grupp med max tolv personer möts i processer sprungna ur Motusmetoden med balans, närhet, gemenskap och tillit som ledord. För att medverka på onlineträffarna ska ha…

Online Informationsträff om Vuxet barn-veckan i Spanien

Den 27 januari kl. 18.00-20.00 har vi en informationsträff online om Vuxet barn-veckan i Spanien. Under träffen kommer vi att presentera resan och du kommer ges möjlighet att ställa frågor. Anmälan sker genom detta event, länk skickas en timme innan…

Gruppterapi Intensivdagar

Ladugården Väsby 6Enhörna,

Behandlingstema: 6 – Andlighet (läs mer om teman och primärgrupper på Gruppterapi Intensivdagar) Primärgrupp: Stockholm Det mest läkande och frigörande förändringsarbetet sker tillsammans med andra människor. Då ges vi det flerdimensionella perspektiv vi behöver för att se oss själv. De individuella processerna…

Gruppterapi Online

Gruppterapi Online hjälper att upprätthålla processen och intimiteten till sig själv mellan intensivdagarna. En grupp med max tolv personer möts i processer sprungna ur Motusmetoden med balans, närhet, gemenskap och tillit som ledord. För att medverka på onlineträffarna ska ha…

Recurring

12 veckors-programmet – Gruppsamtal Online – Grupp122

Läs mer på https://www.mals.se/12-veckorsprogrammet/ Datum för 12-veckorsprogrammet – Grupp 122 (kvällsgrupp) I anslutning till att du får informationen inför uppstart så får du Outlookkallelser med länk till respektive tillfälle. Onsdag 19/1 kl. 18-20 - Inledningssamtal Onsdag 2/2 kl. 18-20 -…

Gruppterapi Online

Gruppterapi Online hjälper att upprätthålla processen och intimiteten till sig själv mellan intensivdagarna. En grupp med max tolv personer möts i processer sprungna ur Motusmetoden med balans, närhet, gemenskap och tillit som ledord. För att medverka på onlineträffarna ska ha…

Gruppterapi Intensivdagar

Vejbystrand Skogsvägen 37, Vejbystrand, Skåne

Behandlingstema: 6 – Andlighet (läs mer om teman och primärgrupper på Gruppterapi Intensivdagar) Primärgrupp: Skåne Det mest läkande och frigörande förändringsarbetet sker tillsammans med andra människor. Då ges vi det flerdimensionella perspektiv vi behöver för att se oss själv. De individuella processerna…

Gruppterapi Online

Gruppterapi Online hjälper att upprätthålla processen och intimiteten till sig själv mellan intensivdagarna. En grupp med max tolv personer möts i processer sprungna ur Motusmetoden med balans, närhet, gemenskap och tillit som ledord. För att medverka på onlineträffarna ska ha…

Recurring

12 veckors-programmet – Gruppsamtal Online – Grupp222

Läs mer på https://www.mals.se/12-veckorsprogrammet/   Datum för 12-veckorsprogrammet – Grupp 222 (dag-grupp) I anslutning till att du får informationen inför uppstart så får du Outlookkallelser med länk till respektive tillfälle.   Onsdag 16/2 kl. 12-14 - Inledningssamtal Onsdag 2/3 kl.…

Recurring

12 veckors-programmet – Gruppsamtal Online – Grupp122

Läs mer på https://www.mals.se/12-veckorsprogrammet/ Datum för 12-veckorsprogrammet – Grupp 122 (kvällsgrupp) I anslutning till att du får informationen inför uppstart så får du Outlookkallelser med länk till respektive tillfälle. Onsdag 19/1 kl. 18-20 - Inledningssamtal Onsdag 2/2 kl. 18-20 -…

Gruppterapi Online

Gruppterapi Online hjälper att upprätthålla processen och intimiteten till sig själv mellan intensivdagarna. En grupp med max tolv personer möts i processer sprungna ur Motusmetoden med balans, närhet, gemenskap och tillit som ledord. För att medverka på onlineträffarna ska ha…

Gruppterapi Online

Gruppterapi Online hjälper att upprätthålla processen och intimiteten till sig själv mellan intensivdagarna. En grupp med max tolv personer möts i processer sprungna ur Motusmetoden med balans, närhet, gemenskap och tillit som ledord. För att medverka på onlineträffarna ska ha…

Recurring

12 veckors-programmet – Gruppsamtal Online – Grupp222

Läs mer på https://www.mals.se/12-veckorsprogrammet/   Datum för 12-veckorsprogrammet – Grupp 222 (dag-grupp) I anslutning till att du får informationen inför uppstart så får du Outlookkallelser med länk till respektive tillfälle.   Onsdag 16/2 kl. 12-14 - Inledningssamtal Onsdag 2/3 kl.…

Recurring

12 veckors-programmet – Gruppsamtal Online – Grupp122

Läs mer på https://www.mals.se/12-veckorsprogrammet/ Datum för 12-veckorsprogrammet – Grupp 122 (kvällsgrupp) I anslutning till att du får informationen inför uppstart så får du Outlookkallelser med länk till respektive tillfälle. Onsdag 19/1 kl. 18-20 - Inledningssamtal Onsdag 2/2 kl. 18-20 -…

Gruppterapi Online

Gruppterapi Online hjälper att upprätthålla processen och intimiteten till sig själv mellan intensivdagarna. En grupp med max tolv personer möts i processer sprungna ur Motusmetoden med balans, närhet, gemenskap och tillit som ledord. För att medverka på onlineträffarna ska ha…

Gruppterapi Intensivdagar

Ladugården Väsby 6Enhörna,

Behandlingstema: 1 – Sjukdomsbegreppet (läs mer om teman och primärgrupper på Gruppterapi Intensivdagar) Primärgrupp: Stockholm Det mest läkande och frigörande förändringsarbetet sker tillsammans med andra människor. Då ges vi det flerdimensionella perspektiv vi behöver för att se oss själv. De individuella processerna…

Gruppterapi Online

Gruppterapi Online hjälper att upprätthålla processen och intimiteten till sig själv mellan intensivdagarna. En grupp med max tolv personer möts i processer sprungna ur Motusmetoden med balans, närhet, gemenskap och tillit som ledord. För att medverka på onlineträffarna ska ha…

Recurring

12 veckors-programmet – Gruppsamtal Online – Grupp222

Läs mer på https://www.mals.se/12-veckorsprogrammet/   Datum för 12-veckorsprogrammet – Grupp 222 (dag-grupp) I anslutning till att du får informationen inför uppstart så får du Outlookkallelser med länk till respektive tillfälle.   Onsdag 16/2 kl. 12-14 - Inledningssamtal Onsdag 2/3 kl.…

Recurring

12 veckors-programmet – Gruppsamtal Online – Grupp122

Läs mer på https://www.mals.se/12-veckorsprogrammet/ Datum för 12-veckorsprogrammet – Grupp 122 (kvällsgrupp) I anslutning till att du får informationen inför uppstart så får du Outlookkallelser med länk till respektive tillfälle. Onsdag 19/1 kl. 18-20 - Inledningssamtal Onsdag 2/2 kl. 18-20 -…

Gruppterapi Online

Gruppterapi Online hjälper att upprätthålla processen och intimiteten till sig själv mellan intensivdagarna. En grupp med max tolv personer möts i processer sprungna ur Motusmetoden med balans, närhet, gemenskap och tillit som ledord. För att medverka på onlineträffarna ska ha…

Vuxet barn-vecka

Säbyholms gård Laholm,

Gruppterapi med Vuxet barn- fokus är en fem dagar lång grupp-process. Under dessa dagar skapas en lugn och trygg miljö där deltagarna genom gruppen och handledarstöd av terapeuten tar sig framåt i den egna processen. Terapeuten använder gestaltningsterapi, speglingar och…

Gruppterapi Online

Gruppterapi Online hjälper att upprätthålla processen och intimiteten till sig själv mellan intensivdagarna. En grupp med max tolv personer möts i processer sprungna ur Motusmetoden med balans, närhet, gemenskap och tillit som ledord. För att medverka på onlineträffarna ska ha…

Recurring

12 veckors-programmet – Gruppsamtal Online – Grupp222

Läs mer på https://www.mals.se/12-veckorsprogrammet/   Datum för 12-veckorsprogrammet – Grupp 222 (dag-grupp) I anslutning till att du får informationen inför uppstart så får du Outlookkallelser med länk till respektive tillfälle.   Onsdag 16/2 kl. 12-14 - Inledningssamtal Onsdag 2/3 kl.…

Recurring

12 veckors-programmet – Gruppsamtal Online – Grupp122

Läs mer på https://www.mals.se/12-veckorsprogrammet/ Datum för 12-veckorsprogrammet – Grupp 122 (kvällsgrupp) I anslutning till att du får informationen inför uppstart så får du Outlookkallelser med länk till respektive tillfälle. Onsdag 19/1 kl. 18-20 - Inledningssamtal Onsdag 2/2 kl. 18-20 -…

Gruppterapi Online

Gruppterapi Online hjälper att upprätthålla processen och intimiteten till sig själv mellan intensivdagarna. En grupp med max tolv personer möts i processer sprungna ur Motusmetoden med balans, närhet, gemenskap och tillit som ledord. För att medverka på onlineträffarna ska ha…

Gruppterapi Intensivdagar

Vejbystrand Skogsvägen 37, Vejbystrand, Skåne

Behandlingstema: 1 – Sjukdomsbegreppet (läs mer om teman och primärgrupper på Gruppterapi Intensivdagar) Primärgrupp: Skåne Det mest läkande och frigörande förändringsarbetet sker tillsammans med andra människor. Då ges vi det flerdimensionella perspektiv vi behöver för att se oss själv. De individuella processerna…

Gruppterapi Online

Gruppterapi Online hjälper att upprätthålla processen och intimiteten till sig själv mellan intensivdagarna. En grupp med max tolv personer möts i processer sprungna ur Motusmetoden med balans, närhet, gemenskap och tillit som ledord. För att medverka på onlineträffarna ska ha…

Recurring

12 veckors-programmet – Gruppsamtal Online – Grupp222

Läs mer på https://www.mals.se/12-veckorsprogrammet/   Datum för 12-veckorsprogrammet – Grupp 222 (dag-grupp) I anslutning till att du får informationen inför uppstart så får du Outlookkallelser med länk till respektive tillfälle.   Onsdag 16/2 kl. 12-14 - Inledningssamtal Onsdag 2/3 kl.…

Recurring

12 veckors-programmet – Gruppsamtal Online – Grupp122

Läs mer på https://www.mals.se/12-veckorsprogrammet/ Datum för 12-veckorsprogrammet – Grupp 122 (kvällsgrupp) I anslutning till att du får informationen inför uppstart så får du Outlookkallelser med länk till respektive tillfälle. Onsdag 19/1 kl. 18-20 - Inledningssamtal Onsdag 2/2 kl. 18-20 -…

Gruppterapi Online

Gruppterapi Online hjälper att upprätthålla processen och intimiteten till sig själv mellan intensivdagarna. En grupp med max tolv personer möts i processer sprungna ur Motusmetoden med balans, närhet, gemenskap och tillit som ledord. För att medverka på onlineträffarna ska ha…

Gruppterapi Online

Gruppterapi Online hjälper att upprätthålla processen och intimiteten till sig själv mellan intensivdagarna. En grupp med max tolv personer möts i processer sprungna ur Motusmetoden med balans, närhet, gemenskap och tillit som ledord. För att medverka på onlineträffarna ska ha…

Recurring

12 veckors-programmet – Gruppsamtal Online – Grupp222

Läs mer på https://www.mals.se/12-veckorsprogrammet/   Datum för 12-veckorsprogrammet – Grupp 222 (dag-grupp) I anslutning till att du får informationen inför uppstart så får du Outlookkallelser med länk till respektive tillfälle.   Onsdag 16/2 kl. 12-14 - Inledningssamtal Onsdag 2/3 kl.…

Vuxet barn-vecka Spanien

Denia, Spanien

Gruppterapi med Vuxet barn- fokus är en fem dagar lång grupp-process. Under dessa dagar skapas en lugn och trygg miljö där deltagarna genom gruppen och handledarstöd av terapeuten tar sig framåt i den egna processen. Terapeuten använder gestaltningsterapi, speglingar och…

Recurring

12 veckors-programmet – Gruppsamtal Online – Grupp222

Läs mer på https://www.mals.se/12-veckorsprogrammet/   Datum för 12-veckorsprogrammet – Grupp 222 (dag-grupp) I anslutning till att du får informationen inför uppstart så får du Outlookkallelser med länk till respektive tillfälle.   Onsdag 16/2 kl. 12-14 - Inledningssamtal Onsdag 2/3 kl.…

Gruppterapi Intensivdagar

Ladugården Väsby 6Enhörna,

Behandlingstema: 2 – Medberoendet (läs mer om teman och primärgrupper på Gruppterapi Intensivdagar) Primärgrupp: Stockholm Det mest läkande och frigörande förändringsarbetet sker tillsammans med andra människor. Då ges vi det flerdimensionella perspektiv vi behöver för att se oss själv. De individuella…

Gruppterapi Intensivdagar

Säbyholms gård Laholm,

Behandlingstema: 2 – Medberoendet (läs mer om teman och primärgrupper på Gruppterapi Intensivdagar) Primärgrupp: Skåne Det mest läkande och frigörande förändringsarbetet sker tillsammans med andra människor. Då ges vi det flerdimensionella perspektiv vi behöver för att se oss själv. De individuella processerna…

Gruppterapi Intensivdagar

Ladugården Väsby 6Enhörna,

Behandlingstema: 3 – Systemtrauma (läs mer om teman och primärgrupper på Gruppterapi Intensivdagar) Primärgrupp: Stockholm Det mest läkande och frigörande förändringsarbetet sker tillsammans med andra människor. Då ges vi det flerdimensionella perspektiv vi behöver för att se oss själv. De individuella…

Gruppterapi Intensivdagar

Vejbystrand Skogsvägen 37, Vejbystrand, Skåne

Behandlingstema: 3 – Systemtrauma (läs mer om teman och primärgrupper på Gruppterapi Intensivdagar) Primärgrupp: Skåne Det mest läkande och frigörande förändringsarbetet sker tillsammans med andra människor. Då ges vi det flerdimensionella perspektiv vi behöver för att se oss själv. De individuella processerna…

Gruppterapi Intensivdagar

Ladugården Väsby 6Enhörna,

Behandlingstema: 4 – Sex och kärlek (läs mer om teman och primärgrupper på Gruppterapi Intensivdagar) Primärgrupp: Stockholm Det mest läkande och frigörande förändringsarbetet sker tillsammans med andra människor. Då ges vi det flerdimensionella perspektiv vi behöver för att se oss själv.…

Gruppterapi Intensivdagar

Vejbystrand Skogsvägen 37, Vejbystrand, Skåne

Behandlingstema: 4 – Sex och kärlek (läs mer om teman och primärgrupper på Gruppterapi Intensivdagar) Primärgrupp: 4 Det mest läkande och frigörande förändringsarbetet sker tillsammans med andra människor. Då ges vi det flerdimensionella perspektiv vi behöver för att se oss själv. De…

Gruppterapi Intensivdagar

Ladugården Väsby 6Enhörna,

Behandlingstema: 5 – Lust och förlust (läs mer om teman och primärgrupper på Gruppterapi Intensivdagar) Primärgrupp: Stockholm Det mest läkande och frigörande förändringsarbetet sker tillsammans med andra människor. Då ges vi det flerdimensionella perspektiv vi behöver för att se oss själv.…

Back To Top